3 svar
56 visningar
Partykoalan 165
Postad: 22 sep 23:22

Exponentialfunktionen som beskriver hur lufttrycket avtar

Deluppgift e) går ut på att ställa upp en exponentialfunktion med hjälp av tabellen. Jag skapade en sådan funktion med hjälp av grafritaren och fick fram att exponentialfunktionen är y=107,62×0,99985^x. Y är trycket i kPa, och x är höjden i meter. Facit säger att exponentialfunktion ska vara y=101,3×0,99986^x. 

Lufttrycket på marken är 101,3 kPa, och vid nollnivån i den funktionen som jag ställde upp är lufttrycket 107,62 kPa vid nollnivån, vilket är lite högre. p=107621×e^-0,0001464h är väl samma funktion som den som jag ställt upp? Varför visar den att lufttrycket vid marken är 107621 Pa? 

Du har grönmarkerat frågan, betyder det att du inte längre behöver hjälp?

Partykoalan 165
Postad: 29 sep 23:33

Hej! 

Jo, egentligen behöver jag förklaring till varför exponentialfunktionen skrivs på två sätt. Min grafritare fick fram en funktion som såg lite annorlunda ut än p=101300×0,99986^h. Den funktionen som grafritaren fick fram är p=107,6209926×0,9998536186^h, där begynnelsetrycket vid marknivå är 107,6 kPa.

P=107621×e^-0,0001464h är väl samma funktion som grafritarens, bara uttryckt annorlunda? 

Varför tas ens den förstnämnda exponentialfunktionen med om den andra verkar vara den som värdetabellen är baserad på? 

Och en fråga till, om lufttrycket vid marknivån är 101,3 kPa, varför visar funktionen som grafen sammanställt att grafen vid nollnivån är 107,6 kPa? 

Partykoalan skrev:

Den funktionen som grafritaren fick fram är p=107,6209926×0,9998536186^h, där begynnelsetrycket vid marknivå är 107,6 kPa.

P=107621×e^-0,0001464h är väl samma funktion som grafritarens, bara uttryckt annorlunda? 

Nej, de är inte samma. Det skiljer en faktor cirka 1000 plus att e-0,0001464 \approx 0.999853611 och inte 0,9998536186

Varför tas ens den förstnämnda exponentialfunktionen med om den andra verkar vara den som värdetabellen är baserad på? 

Och en fråga till, om lufttrycket vid marknivån är 101,3 kPa, varför visar funktionen som grafen sammanställt att grafen vid nollnivån är 107,6 kPa? 

De två svaren i facit är inte heller identiska.

Svara Avbryt
Close