6 svar
98 visningar
Qwick är nöjd med hjälpen!
Qwick 25
Postad: 16 maj 2018

Exponentialfunktioner

Låt y=12ex-12. I vilken punkt på kurvan är y'=12?

Det här är en enkel uppgift på E-nivå. Däremot är jag osäker på hur jag ska börja räkna på uppgiften!

Teraeagle 6012 – Moderator
Postad: 16 maj 2018

Vad får du om du deriverar y?

Qwick 25
Postad: 16 maj 2018 Redigerad: 16 maj 2018

y=12ex-12      limh0(12ex+h-12)-(12ex-12)h      limh0 12ex × 12eh-12-12ex+12h      limh0 12ex·eh-12exh      limh012ex(eh-1)h      12ex · limh0 eh-1h      12ex·1

Jag får det alltså till 12ex

Ja, derivatan är y'(x)=12exy'(x)=12e^x (det kan man även ta fram via deriveringsreglerna). Nu är din uppgift att ta reda på för vilket värde på x det gäller att 12=12ex12=12e^x.

Qwick 25
Postad: 16 maj 2018

Löser man det genom logaritmer?

Ture 1406
Postad: 16 maj 2018

Om man inte ser svaret direkt: Förenkla genom att dela bägge led med 12

ta därefter naturliga logaritmen på bägge sidorna

Qwick 25
Postad: 16 maj 2018

 Tack för hjälpen!

Svara Avbryt
Close