1 svar
118 visningar
iqish 198
Postad: 24 apr 2020 21:45

Extremvördesmetoden

Visa genom att använda extremvärdesmetoder, att kortaste avståndet mellan två punkt är en rät linje?

Jag vet inte hur jag ska lösa denna uppgift. 

Nån som kan ge tips hur jag ska gå till vägar? 

JohanF 2535
Postad: 25 apr 2020 09:27

Frågan var ju ganska generellt ställd...

Kanske kan man linearisera på något sätt... Ett förslag, jag vet inte alls om det ger någonting meningsfullt, men du kan prova om du vill.

1. Antag att du har två fixa punkter P1=(x1,y1), samt P2=(x2, y2)i ett koordinatsystem

2. Antag att du har en variabel punkt Pvariabel=(x,y)

3. Teckna avståndet P1-Pvariabel-P2

4. Visa med extremvärdesmetod att avståndet minimeras om Pvariabel ligger på linjen mellan P1och P2

Det borde bli lite enklare om man väljer koordinatsystemreferens så att origo ligger i P1 (dvs P1=(0,0)). Kanske blir det också enklare ifall man roterar koordinatsystemet så att P2 ligger på x-axeln (dvs P2=(x2,0).

Eventuellt blev detta bara en killgissning, men det kanske leder dig till andra ideer...

Svara Avbryt
Close