1 svar
23 visningar
hej1234561 är nöjd med hjälpen
hej1234561 5
Postad: 15 okt 16:09

Faktorer som påverkar kokpunkt/smältpunkt hos grundämnen

Hej, jag håller på och resonerar om ett ämnes egenskaper utifrån det periodiska systemet och hade en fråga om kokpunkt och smältpunkt. Vilka faktorer påverkar dessa egenskaper. Jag har läst mycket om det på nätet men där har jag bara hittat faktorer som påverkar mer komplexa molekyler såsom många kolväten och där förstår jag principen. Men min fråga gäller olika grundämnen. Varför har Calcium högre kokpunkt än magnesium?

Teraeagle 19780 – Moderator
Postad: 15 okt 17:09

Det har med metallbindningarnas styrka att göra, där starkare bindningar ger högre smält- och kokpunkt. Det som påverkar metallbindningarnas styrka är hur många elektroner atomen delar med sig av till det gemensamma elektronmolnet (som utgör själva metallbindningen). Ju fler valenselektroner och ju lättare dessa avges, desto starkare bindning och högre smältpunkt. I samma grupp finns lika många valenselektroner, men eftersom atomerna blir större avger de lättare dem när man går nedåt i gruppen. Därför kan man förvänta sig lägre smältpunkt nedåt i en grupp.

Detta stämmer i huvudsak väl överens även för grupp 2, förutom magnesium som har en ovanligt låg smältpunkt. Jag har ingen bra förklaring på varför det är så. Söker man på nätet föreslår en del att det beror på att magnesium har en annorlunda kristallstruktur än övriga ämnen i grupp 2, men det är inte självklart hur detta ska kopplas till den låga smältpunkten. Ibland observerar man saker i naturen som helt enkelt inte har fått någon förklaring ännu...

Svara Avbryt
Close