3 svar
29 visningar
CellCell00 är nöjd med hjälpen
CellCell00 11
Postad: 9 dec 2020

fällning

Hej! Jag vill bara dubbelkolla en grej. 

 

Vi vet att nitrat (NO3-) är lättlöslig och därför inte bildar någon typ av fällning. Men kan man ta bort ettöverskott av nitrater från vatten med en fällningsreaktion? 

mag1 1535
Postad: 9 dec 2020

Just nitratsalter är lättlösliga, till och med med metalljoner, så att fälla ut dessa går inte.

Men varför vill du just fälla ut ett överskott av nitratjoner?

 

Beroende på metalljon kan du bl.a. ett metall-nitrat salt genom redox få metaloxid och NO2, där den senare dunstar bort.

CellCell00 11
Postad: 9 dec 2020

Ville bara se om det går att få bort överskott nitrater från vatten med hjälp av en fällningsreaktion. 

Nej, eftersom nitrater är lättlösliga bildar de inte någon fällning, precis som mag1 skrev.

Svara Avbryt
Close