3 svar
48 visningar
MLIe 25
Postad: 12 okt 2018

Fällningsreaktioner

Vad blir Molariteten av 20.00 mL lösning av järn(3)nitrat som reagerar fullständigt (100% yield) med 12,54mL av 0,1488 M Kalciumkarbonat?

Jag vet att:  Fe3+ (NO3-)3 + Na2(CO32-) blir att järn och karbonat blir en utfällning. Fe2(CO3)3 ,men jag vet inte hur jag ska forsätta räkningen. Tack för svar!

Börja med att skriva en balanserad reaktionsformel.

MLIe 25
Postad: 12 okt 2018

Ok jag försökte med detta:

2Fe(NO3)3 + 2Na2CO3 -> 2Fe(CO3)3  +2Na2(aq) +(NO3)3(aq)

Ta bara med de joner som reagerar i reaktionsformeln - ta bort alla åskådarjoner! Dessutom stämmer inte antalet karbonatjoner på reaktantsidan, och du verkar ha uppfunnit nya, intressanta kemiska förningar. Både natriumjoner och nitratjoner skall vara just joner, d v s de skall ha laddning, och de skall inte sitta ihop med varandra.

Svara Avbryt
Close