1 svar
44 visningar
Zeus är nöjd med hjälpen
Zeus 604
Postad: 31 aug 2022 20:23

Fällningsreaktioner

Hej,

Låt säga att vi har en lösning bestående av massor olika joner. Men, inga av dessa joner kan kombineras för att forma ett olösligt salt.

Vi tillsätter nu en jon i lösningen, så att det uppstår en möjlig kombination för ett olösligt salt.

Min fråga är, kommer detta salt att fällas ut? Stämmer det att joner i en lösning som kan bilda olösliga salter alltid kommer göra det?

Smaragdalena Online 79736 – Lärare
Postad: 31 aug 2022 20:55

Om produkten av koncentrationerna av de båda aktuella jonslagen är större än löslighetsprodukten kommer saltet att falla ut (om det ingår fler än en av någon jon i det svårlösliga saltet måste man ta hänsyn till detta).

Svara Avbryt
Close