7 svar
35 visningar
Robin123 26
Postad: 19 jan 2021

Fällningsreaktioner

Förstår inte hur man ska tänka kring dessa frågor? Tror dock att jag har svart rätt efter kollat på ett youtube klipp kring fällningsreaktioner. Osäker. Hur ska man gå tillväga på sådana uppgifter?

 

Du vill påvisa om en lösning innehåller sulfatjoner.

a) Föreslå ett salt man kan tillsätta för att påvisa sulfatjoner.

b) Skriv reaktionsformeln för den reaktion som uppstår

 

a.  Svar:  Exempelvis Bariumnitrat, Ba(NO3)2

b.   Svar:  Ba2+ (aq) + SO42-(aq) = BaSO4(s)

Helt rätt, förutom att laddningen har hamnat på fel ställe på bariumjonen  Ba2+(aq)

Robin123 26
Postad: 19 jan 2021

Tack så mycket.

Men hur ska man gå tillväga? Hur vet att svaren på a och b? jag kopierade mer eller mindre svaren från en annan.

Hur skulle du lösa denna uppgiften?

Steg 1 är att lära sig att bariumjoner är ett reagens på sulfatjoner (och att sulfatjoner är ett reagens på bariumjoner) eftersom det bildas en fällning av svårlösligt bariumsulfat när dessa båda joner kommer i kontakt med varandra.

Bariumjoner är jättegiftiga, men ändå kan man ge patienter som skall röntga mag-tarmkanalen  en uppslamning av bariumsulfat att dricka (eftersom det är ogenomskinligt för röntgenstrålning).

Robin123 26
Postad: 19 jan 2021

Tack. Vad är nästa steg?

Nästa steg är att välja ut ett lämpligt lättlösligt bariumsalt.

Robin123 26
Postad: 19 jan 2021

Jag förstår inte varför reaktionen på b) har med svart på a) att göra med. Skriv reaktionsformeln för den reaktion som uppstår"

Ba(NO3)2 är ju inte ens med i reaktionen.

Åskådarjoner skall inte vara med i reaktionsformeln. Reaktionsformeln säger att bariumjoner (i vattenlösning) reagerar med sulfatjoner (i vattenlösning) så att det bildas fast bariumsulfat, d v s det blir en fällning.

Svara Avbryt
Close