21 svar
137 visningar
LoellaB är nöjd med hjälpen
LoellaB 14
Postad: 21 sep 07:58

Får inte balansräkningen att gå ihop

Hej,

 

Jag ska lösa en uppgift och upprätta en Resultat- och likviditetsbudget samt balansräkning. Uppgifterna jag har fått är följande.

 

 

Baserad på det har jag upprättat följande tre budgetar.

 

Det jag har svårt att förstå är hur jag ska förhålla mig till kundfodran och hur de ska räknas om (om de ska räknas om) eller var de ska stoppas in. 

 

Eftersom jag inte får ihop det får jag inte balansräkningen att gå ihop i slutet.

 

Någon som kan se – och förklara – vad det är jag gör för fel? 

Tusen tack!

Arktos Online 3632
Postad: 21 sep 11:11

Välkommen till Pluggakuten, LoellaB!

Du skriver:
"Det jag har svårt att förstå är hur jag ska förhålla mig till kundfodran och hur de ska räknas om (om de ska räknas om) eller var de ska stoppas in."

•  I LikvB har du under inbetalningar tagit med hela försäljningssumman varje år, trots att    förs. sker på kredit.  Hur mycket betalades in under resp år?

•  I LikvB har du under utbetalningar tagit med hela inköpsssumman varje år, trots att inköp sker på kredit.   Hur mycket betalades ut under resp år?

•  Hur har du beräknat  Kostnad sålda varor i ResB?

LoellaB 14
Postad: 21 sep 15:52

Tack! Och tack för att du tog dig tid att svara. 

1. Om all försäljning sker på kredit är det då ingen intäkt alls? Eller måste jag försöka räkna ut det på något sätt genom att förhålla mig till kundfodringarna? Ex räkna bort dem? (Jag känner verkligen mig trög här) Är det som betalades in försäljningen minus kundfodringarna då? Eller plus dem för att de ännu inte är inbetalade?

2. Och här förstår jag inte heller riktigt tyvärr. Måste jag räkna med en eventuell ränta för att inköpen är på kredit? Eller har det något med lagret som är kvar? Betalar de inte för inköpet förrän de har sålt varan vidare?

3. Jag ser nu att jag skrivit fel i excel. Efter att ha tänkt så jag fick huvudvärk så räknade jag ut KSV genom att ta: 

 IB lager + årets varuinköp – UB lager.

Alltså:

År 1. 0+110-20=80

År 2. 80+120-15=185

År 3. 185+130-15=300

År 4. 300+140-20=420. 

 

Tack!

LoellaB 14
Postad: 21 sep 16:17

Eller nu sa jag nog fel på nr 3 ändå.

 

År 1. 0+110-20=80.

År 2. 20+120-15=125

År 3. 15+130-15=130

År 4. 15+140-20=135

Arktos Online 3632
Postad: 21 sep 16:59

•  Normala betalningsvillkor är en månads kredit åt båda håll
Dessa krediter är räntefria åt båda håll

•  December månads försäljning blir kundfordran i slutet på året
   Resten av årets försäljning betalar kunderna under samma år

•  December månads inköp blir leverantörsskuld i slutet på året
   Resten av årets inköp betalar vi under samma år.

•  Du använder rätt uttryck för att beräkna årets varukostnad (KSV)

Jag tycker det är lättare att komma ihåg det  i "symmetrisk" form:
!B + inköp = KSV + UB      ( debet = kredit  på det avslutade lagerkontot)
Minska båda led med UB så blir det
!B + inköp - UB = KSV

Får du ihop det nu?

LoellaB 14
Postad: 21 sep 20:30

Hm. Jag vet inte riktigt om jag hänger med.

Betyder det att kundfordran den 31/12 år 1 ska räknas in på år 2 i LikvB? Det framgår ju inte riktigt vad som köps in vilken månad i uppgiften. Ska det inte räknas med alls i ResB? Eller år 2 där med? 

Leverantörsskuld ska väl bara stå med i balansräkningen? Ska den också justeras så att det som står på år 1 ska börja på år 2?

Betyder det att min uträkning av KSV är fel?

Arktos Online 3632
Postad: 21 sep 21:54

Du tänker alldeles rätt!

I LikvB ska vi placera ut alla betalningar i rätt period
Utgående kundfordringar år 1  hör till inbetalningarna är 2  etc.
Utgående lev.skulder år 1  hör till utbetalningarna år 2  etc.

I ResB är detta inget problem, eftersom intäkter och kostnader
inte har något med betalningar att göra

Ditt sätt att räkna KSV är helt rätt.
Jag ville bara visa att mitt sätt att minnas sambandet
leder till samma uttryck som du har använt,  !B + inköp - UB = KSV

God fortsättning!

LoellaB 14
Postad: 21 sep 22:44

Hm, okej. Så då ser det istället ut så här: se nedan.

Trodde däremot inte att Utgående lev.skulder skulle med någon annanstans än i balansräkningen?

 

Men – om det ovan då stämmer. Varför får jag inte balansräkningen att gå ihop? Det stämmer ju ev år ett nu. Men inte år 2-4. Och diffen är ju helt galen. Förstår inte hur eller varför den kan bli så stor. 

LoellaB 14
Postad: 21 sep 23:00

Jag får ju det att gå ihop om jag exempelvis ”skapar” eget kapital genom att höja posten i aktiekapital. Då höjer jag aktiekapitalet så att skulder och eget kapital matchar tillgångarna. Men får man lov att göra så? 

 

Nu står det ju aktiekapital 40 för att jag utgått ifrån att det inte tas ut. Men skulle jag kunna hävda att aktiekapitalet ökar när tillgångarna ökar? MEN – det känns ju verkligen som kreativ budgetering för att få balansräkningen att gå ihop...

LoellaB 14
Postad: 21 sep 23:05

Eller missar jag att räkna med vinst från tidigare år? Lägger jag till det närmar summorna sig varandra – men, det är fortfarande en diff jag inte mäktar att förklara.

Arktos Online 3632
Postad: 22 sep 00:36 Redigerad: 22 sep 00:55

Heja!

Du har rätt med årets resultat. Det är en del av E och förs till E i bokslutet.
Just här blir  E = Aktiekapital + ackumulerade resultat

ResB
Kundfordringar är varken intäkt eller kostnad.
De hör till BR, bland tillgångarna

Där det står Resultat bör det stå Rörelseresultat.
Sista raden, Res efter fin. poster, är här Årets resultat

LikvB

Inbet är väl 580 - 30  första året  etc ?
"Influtna kundfordringar" är bättre rubrik på andra raden
Utbet är väl -(100-20) första året  ?
Vart tog "betalning av lev-skulder" vägen bland utbetalningarna?

BalB
Raden för Likvida medel bör stå sist bland tillgångarna
Kundfordr ska väl börja med 30 vid år 1 etc ?

"Eget kapital och skulder" är bättre, därför att E står före S
"Vinst från tidigare år" är bra!
Facktermen är "Balanserat resultat" eller något ditåt
-------------------------------------
Det var allt jag såg just nu.  Det blir bättre och bättre.

En sväng till!

LoellaB 14
Postad: 23 sep 16:11

Okej, då ser min resultatbudget ut så här. Känns det rätt utifrån uppgiften?

 

 

Och min LikB så här. Funderar på om jag måste ta med att de tar ut någonslags vinst för att få det att gå ihop senare i balansbudgeten? Men om jag petar in att det plockas ut vinst – måste jag då räkna bort det som att de först tar ut sitt eget aktiekapital? 

Diffen i min balansbugdet är däremot fortfarande alldeles för stor. Förstår inte vart det går fel om nu både ResB och LikvB är rätt. Missar jag att räkna med någon ytterligare tillgång eller skuld?

Tack för ditt tålamod!

LoellaB 14
Postad: 23 sep 16:50

Filade lite till på LikvB rörande leverantörsskulder och kundfodringar. Tror jag räknat dem rätt nu. MEN – får ändå inte balansen att gå ihop. Nu ökade diffen..... Hahaha

 

LoellaB 14
Postad: 23 sep 17:10

Insåg att kundfodringar kanske även ska med i resB.

LoellaB 14
Postad: 23 sep 17:24

Nu lade jag till ränteskuld i BalB … MEN – det går ändå inte ihop...

Arktos Online 3632
Postad: 23 sep 17:41 Redigerad: 23 sep 17:43

Resultatbudget OK

LikvBudget
Inb:    Försäljn            samma som i RedB
           Avdrag för obetalt, dvs kundfordr   -30  -50  -80  -120
Nästa rad   +Influtna kundfordr                     0    30    50     80

Utb:   varuinköp
    nästa rad     + för obetalt dvs lev.skuld     20   25    20    40   (från BR)
    nästa rad     - för återbet.av lev.skulder      0  -20  -25  -20

Jag tror det kan räcka.
Med de ändringar det medför
I BR ändras  sedan bara  Likvida medel.

Hoppas det går ihop nu :-)

LoellaB 14
Postad: 23 sep 19:13

Hm, ok tusen tack! Då får jag ihop min LikvB så här. Men tyvärr..... Går BR fortfarande inte ihop.

 

Diffen är liten men ändå där. Kan jag ha missat något mer i EK och skulder eftersom jag har mer värde i mina tillgångar än mitt eget kapital/skulder? 

Arktos Online 3632
Postad: 24 sep 00:43

Snyggt!

Tillgångar      :   T    319   340       313    403   som det står nu
Eget kapital ,     E      39     110     203     348
Banklånet!  vi amorterar ju i slutet på varje år.  210 är skulden vid början av år 1 
Ränteskuld har vi väl ingen? Vi har ju betalat räntan i slutet på varje år
Då blir               S       160    95       20      40
och                E + S    199  205     223     388

Skillnad  T-(E + S)   120   135       90       15     om jag har räknat rätt. Kolla!

Jag vet inte vad skillnaden beror på.
Kolla alla siffror mot texten,

Det KAN vara så att indata är inkonsekventa.
Har du något facit?

LoellaB 14
Postad: 24 sep 09:31

Aha, förstår! Ja då får jag samma siffror som du. Nej, jag har tyvärr inget facit. Men tusen tack för all hjälp! Jag kan återkoppla om jag får någon klarhet – om du också är nyfiken på lösningen!

Arktos Online 3632
Postad: 24 sep 13:36

Jatack, gör det.
Jag via gärna veta hur konstruktören har resonerat.
Eller hur vi kan ha missförstått uppgiften.

LoellaB 14
Postad: 3 okt 13:39

Nu har jag fått svar på hur jag gick fel. Kundfodringar skulle ej vara med alls i ResB och i LikvB skulle jag inte ha med likvida medel vid periodens slut och början – det skulle vara med i BalansB. När jag korrigerade det så gick allting ihop! Tack igen för hjälpen. :)

Arktos Online 3632
Postad: 9 okt 14:27

Det var högst besynnerligt.
Årets intäkter är vad man har sålt för under året, vare sig det är betalt eller ej,  dvs summan av årets kundfakturor.  Kundfordringar vid årets slut finns i BR.

Svara Avbryt
Close