2 svar
42 visningar
Stenenbert är nöjd med hjälpen
Stenenbert 181
Postad: 28 mar 14:49

Får jag antas till BII?

Hej!

Min dröm är att plugga till läkare på Göteborgs universitet. Jag går i tvåan på naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap. Rent betygsmässigt ser det lovande ut för mig än så länge. Men jag vill ändå vara på den säkra sidan.

Jag har lagt märke till att urvalet BII ibland har haft lägre antagningspoäng än BI på läkarprogrammet på Göteborgs universitet. Ponera att jag inte lyckas få betygen som krävs för att antas till BI. Kommer jag då kunna antas till BII, trots att jag inte har kompletterat mina betyg?

Om det är så att jag inte får antas till BII på grund av att jag inte kompletterat, vad är det enklaste sättet att antas dit? Räcker det med att göra komplettering i ett enda ämne? Och måste jag då ens höja mitt betyg eller räcker det bara med att "försöka"? Hur gör man ens för att komplettera?

Tack.

Magister Dixit 98
Postad: 28 mar 16:16
Visa spoiler

Universitets- och högskolerådet använder sig av begreppen utbytes- och meritpoängskomplettering. Du kan läsa mer på UHR:s webbplats här och här.

Utbyteskomplettering innebär att du skaffar högre betyg i en gymnasiekurs som du redan har betyg i. Det är alltid det högsta betyget du får i en kurs som gäller. Du kan alltså aldrig sänka betyget genom en utbyteskomplettering.

Meritpoängskomplettering innebär att du kompletterar en gymnasiekurs som ger meritpoäng, givet att du inte tidigare har läst just den kursen. Om du tidigare har läst kursen, med lägst betyget E, blir det en utbyteskomplettering i stället.

En komplettering kan antingen ske genom en prövning eller genom att läsa kursen inom vuxenutbildningen.

En prövning genomförs hos den kommunala vuxenutbildningen under en bestämd vecka. Prövningen kan beroende på kurs och anordnarens upplägg innefatta laborationer och nationella prov. En prövning är enbart en examination. Du får helt på egen hand läsa på innan prövningen, utan handledning från anordnaren. 

Du kan i stället läsa kursen inom vuxenutbildningen. Olika kommuner tillåter olika studietakter. I dag läses så gott som alla gymnasiekurser inom vuxenutbildningen på distans. Innefattar kursen laborationer brukar det uteslutande vara hemlaborationer. Den lärarledda undervisningen är begränsad och består av förinspelade föreläsningar.

Ponera att jag inte lyckas få betygen som krävs för att antas till BI. Kommer jag då kunna antas till BII, trots att jag inte har kompletterat mina betyg?

Nej.

Om det är så att jag inte får antas till BII på grund av att jag inte kompletterat, vad är det enklaste sättet att antas dit?

Genom att göra en komplettering, genom prövning eller att läsa en kurs på distans.

Räcker det med att göra komplettering i ett enda ämne?

Ja. Komplettering som komplettering, en kurs räcker. Dock måste det vara en kurs som ingår i ditt program för att du ska komma med i urvalsgrupp BII. 

Och måste jag då ens höja mitt betyg eller räcker det bara med att "försöka"?

Du måste höja ditt betyg. Det är alltid det högsta betyget i en kurs som räknas, så om du inte höjer betyget räknas betyget inte med.

Hur gör man ens för att komplettera?

Du anmäler dig till prövning eller en distanskurs via din kommuns vuxenutbildning. Oftast brukar du kunna göra anmälan digitalt med e-legitimation. Din kommun kan eventuellt ställa upp begränsningar om du får komplettera i kurser du redan har lägst betyget E i. Kontrollera vad som gäller i din kommun genom att kontakta kommunens vuxenutbildning.

Dessutom är jag ganska säker på att man inte får gå upp i en provning så länge man fortfarande läser på gymnasiet. Kolla det med din studievägledare.

Svara Avbryt
Close