1 svar
423 visningar
novish är nöjd med hjälpen
novish 52
Postad: 26 okt 2021 22:16

Får man ha egna åsikter i en slutsats?

Hej hej, bara en snabb fråga;

Får man lov att ha egna åsikter när man resonerar/drar en slutsats i ett svenska pm?

 

Vi har prov på detta imorgon (lite sista minuten jag vet) och det slog mig precis att man kanske inte får ha det? Jag vet att det ska vara objektivt skrivande på den utredande delen, och inledningen är redan given. Men när det kommer till att dra en slutsats blir jag lite osäker. 

Tack på förhand, Nova. 

Magister Dixit 140 – Fd. Medlem
Postad: 27 okt 2021 00:22 Redigerad: 27 okt 2021 00:24

Det är faktiskt inte otänkbart att du får olika svar beroende på vem du frågar eller vem som har skrivit en PM-mall. Om du till exempel kollar runt på nätet kan du på vissa webbplatser läsa att ett PM, inklusive slutsatsdelen, ska vara objektivt utan egna åsikter medan andra uppger att du just ska ta upp dina egna åsikter i slutsatsdelen. Men det är nog snarare en definitionsfråga om vad egna åsikter egentligen är och hur de presenteras.

Skolverket tillhandahåller ett bedömningsunderlag för nationella prov i Svenska 3 där frågan om objektiv saklighet (s. 6) avhandlas. I det står följande (mina fetningar).

Att textens innehåll ska vara sakligt är en konsekvens av det övergripande kravet på anpassning till den vetenskapliga texttypen. [...] Fokus i hela framställningen ska ligga på källmaterialet och inte på elevens egna åsikter och värderingar. Elevens egen inställning ska inte lysa igenom i form av recenserande kommentarer till källtexterna, även om sådana kan förekomma på E-nivån. Kravet på saklighet innebär också att urvalet inte ska vara ensidigt i de fall då källmaterialet presenterar åsikter eller idéer som står emot varandra.

Däremot är det förenligt med den vetenskapliga texttypen att använda ordet ”jag”. Inte minst i slutsatserna kan det vara lämpligt att eleven på det sättet gör klart för läsaren vilka resonemang som är elevens egna. Det kan inte krävas att elevens slutsatser ska vara fullt ut rimliga och vetenskapliga. En vanlig brist i elevlösningarna är dock att eleven generaliserar långt bortom vad källtexterna ger fog för. Svepande påståenden och vaga förenklingar strider mot den vetenskapliga texttypens krav på saklighet, även om de kan accepteras på E-nivå så länge texten även presenterar en slutsats som på ett sakligt sätt bygger på referaten. På C-nivå kan eleven i mycket liten utsträckning antyda eller ge uttryck för egna attityder eller uppfattningar vid sidan av vad källmaterialet ger stöd för, men på A-nivå bör sådant inte förekomma.

Läs även gärna på sidan 15, under rubriken Fakta och värderingar, i den här skriften från Uppsala Universitet för att få lite perspektiv.

Svara Avbryt
Close