1 svar
156 visningar
MisterAxl 21
Postad: 2 aug 22:59 Redigerad: 2 aug 23:11

Färdigställ en bokslutstablå

Godkväll, Pluggakuten!

Åter igen så kommer jag till er med ett problem som jag har försökt att lösa. Den här gången handlar det om en uppgift där du ska färdigställa en bokslutstablå och jag får det inte till att stämma. Någonstans har det gått väldigt fel!

Det rätta resultatet för det fiktiva bolaget ska bli 189 259 kr.

Med mina beräkningar så blir det istället 189 623 kr. Det felar alltså med 364 kr.

Balansrapporten balanserar inte heller, här är det en ganska så stor skillnad. Tillgångarna får jag till 603 044 kr men eget kapital och skulder uppgår till 608 643 kr. En differens på 5 599 kr.

Jag går igenom hela uppgiften och visar hur jag har resonerat:

1) Inventarierna skrivs av med 10 % på anskaffningsvärdet.

Detta innebär att vi först räknar ut vad 10% av 300 000 kr är. Den specifika summan hittar vi under saldobalans debet på konto 1220.

Uträkningen blir: 300 000 x 0,10 = 30 000 kr.

Nu när vi vet detta så kan vi skriva in summan under omföringar som en kredit på konto 1229. Vi måste även balansera detta med en debetpost på konto 7830.

 

2) Varulagret vid årets slut värderas till 70 300 kr.

Vårt varulager har alltså gått ner i värde. Tittar vi på konto 1460 för varulager så ser vi att saldobalansen på debet i början av året är 76 000 kr, men vi vet att när året är slut så har detta värde gått ner till 70 300 kr. Därför börjar vi med att räkna ut mellanskillnaden vilket blir:

76 000 - 70 300 = 5 700 kr.

Alltså har värdet på varulagret gått ner med 5 700 kr. Nu när vi vet detta så kan vi föra in det som en kreditpost under omföringar på samma konto, 1460. Efter detta så balanserar vi upp bokslutet med att titta på konto 4960, förändring av varulager, och skriver ner samma summa som en debetomföring.

 

3) I varulagret ingår det varor som levererats, men fakturan har ännu inte kommit. Varuvärdet för dessa är 7 000 kr exklusive moms.

Det här handlar om något där företaget har köpt varor, fått dessa varor levererade men fakturan har ännu inte kommit. Däremot så kommer den så småningom att anlända (antagligen) och det innebär att 7 000 kr ska sättas in på konto 2990 under övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter som en kreditomföring.

Eftersom det rör sig om ett varuinköp så betyder det att vi ska balansera upp summorna med en post på konto 4010, varuinköp, som en debetomföring.

Momsen som blir på 7 000 kr ska vi inte ta med i sammanhanget då ingående moms inte ska redovisas när upplupna kostnader bokförs.

 

4) Semesterlöneskulden beräknas till 51 840 kr.

Detta är en skuld och då kan vi vända oss till konto 2920 och föra in en kreditpost under omföringar på 51 840 kr och därefter balansera med en debetpost på konto 7010 då vi kan utgå ifrån att våra anställda är bundna till ett kollektivavtal där semesterlön existerar.

 

5) Beräknade sociala avgifter på semesterlöneskulden uppgår till 16 288 kr.

Samma princip här egentligen, men skillnaden blir att vi för in 16 288 kr under omföringar som en kreditpost på konto 2940 och fortsätter med att balansera samma summa på konto 7510 som en debetpost.

 

6) Bolagsskatten beräknas till 22 % av resultatet före skatt. Avrunda till heltal.

Vi börjar med att ta företagets intäkter för året, i det här fallet 2 970 000 kr vilket står skrivet på konto 3010 för Varuförsäljning och sedan subtraherar och adderar vi alla andra summor under kostnader, efter att vi har räknat ihop alla poster som vi nu kan räkna ihop under balansrapporten och resultatrapporten.

Just nu kan vi inte räkna ut posterna för skatteskulder på konto 2510 eller årets resultat på konto 2099. Men vi kommer dit snart. Först börjar vi med att räkna ut årets resultat före skatt. Detta blir totalt:

243 107 kr.

Nu räknar vi ut skattekostnaden på den här summan. Det gör vi så här:

243 107 x 0,22 = 53 484 (avrundat uppåt till heltal)

Företagets skatteskuld, baserat på resultatet före skatt, blir då alltså:

53 484 kr.

Den här summan kan vi sedan skriva in på konto 8910 som en debetomföring och efter det balansera med en kreditomföring på konto 2510.

 

Om vi då stannar kvar på konto 2510 under eget kapital och skulder så ser vi att saldobalansen på debet inte stämmer överens med vad vi precis har fått ut. Företaget har i år betalat in för mycket i skatt. Vi måste därför beräkna mellanskillnaden, vilket vi gör genom att ta ut summorna emot varandra så här:

59 083 - 53 484 = 5 599 kr

Då får vi en summa på 5 599 kr. Detta ska vi sedan skriva in i balansrapporten.

Nu så kan vi till sist räkna ut årets resultat efter skatt. Enkelt sagt så tar vi summan som vi fick ut före skatt och drar av med summan som skatten representerar. Så här:

243 107 - 53 484 = 189 623 kr.

Årets resultat, efter skatt, blir då 189 623 kr och vi för in den här summan på konto 2099 samt konto 8999.

 

Och här har vi då mitt dilemma. Jag får resultatet till 189 623 kr efter skatt. Men det ska egentligen bli 189 259 kr. Dessutom så stämmer inte balansrapporten. Så jag har alltså gjort fel någonstans. Men vart då?

Som alltid så uppskattar jag hjälpen som jag får!

MisterAxl 21
Postad: 7 aug 16:06 Redigerad: 7 aug 16:06

En liten uppdatering:

Om vi tittar på balansrapporten och det faktum att det felar med 5 599 kr, så har jag upptäckt att det är den exakta summan som är mellanskillnaden på kontot med skatteskulder, alltså konto 2510. Jag hade med andra ord gjort fel när jag lade ihop summorna. Men med det i åtanke så fick jag balansrapporten att balansera.

 

Dock får jag fortfarande inte fram varför det rätta resultatet ska vara 189 259 kr hur jag än försöker. Så någonstans har jag fortfarande gjort fel, uppenbarligen. Men då uppgiften har lämnats in och rättats så spelar det mindre roll för betyget. Är mest nyfiken på vad det är som gör att jag har missat en summa på 364 kr.

Svara Avbryt
Close