3 svar
72 visningar
alezbluee 17
Postad: 25 jul 19:49

Farmakokinetik-fråga - Plugg inför tenta

Hej,

 

Har en tenta som släpat ett tag och nu vill jag verkligen ta tag i det.

Detta är frågan som jag försöker tackla för tillfället:

Ett anestesiläkemedel skall administreras som en konstantinfusion för att söva en patient inför och
under en operation.
 Koncentrationen av substansen i infusionsvätskan är 300 mg/L.
 Pumphastigheten är 65 mL/h.
De farmakokinetiska parametrarna är;
CL= 54 L/h
V= 68 L
fu = 0.82
Den lägsta obundna plasmakoncentration som krävs för att hålla patienten i anestesi är 250 ng/mL.
Anta att substansen uppvisar 1-kompartmentkinetik och har ett direkt koncentrations-
effektsamband. Efter 3 timmar stängs infusionspumpen av.

[A]
Vilken är den totala jämviktskoncentrationen (C tot ) med denna dosregim? (1 p)

Jag har verkligen ingen aning om hur jag ska tackla detta problem?
Det jag har kommit fram till än så länge är att totala dosen under dessa 3h borde vara 58.5 mg däremot ser jag inte hur detta skulle kunna hjälpa mig då jag inte känner till ekvation där dosen kan leda till Ctot.

Några hints skulle uppskattas!


mag1 Online 7947
Postad: 26 jul 11:39

Du har inte visat uträkningarna (det går m.a.o. inte att se hur du räknat), men massan ser ut att stämma.

Det är ett förenklat scenario med 1-kompartmentkinetik, med linjärt koncentrationssamband, så du behöver inte räkna med (re)distribution eller elimination m.m.

Du har distributionsvolymen, samt den fria fraktionen av läkemedlet och den administrerade massan under de tre timmarna.

alezbluee 17
Postad: 26 jul 17:21
mag1 skrev:

Du har inte visat uträkningarna (det går m.a.o. inte att se hur du räknat), men massan ser ut att stämma.

Det är ett förenklat scenario med 1-kompartmentkinetik, med linjärt koncentrationssamband, så du behöver inte räkna med (re)distribution eller elimination m.m.

Du har distributionsvolymen, samt den fria fraktionen av läkemedlet och den administrerade massan under de tre timmarna.

Tack för ditt svar!

Det enda jag har räknat ut i nuläget är mängden läkemedel vilket jag gjort genom.
pumphastighet * mängd timmar = 0.065  * 3 = 0.195
Sedan tar jag det gånger koncentrationen. Vilket blir: 0.195 * 300= 58.5 mg.

Sedan är det stopp, jag vet inte ifall det är någon ekvation som jag inte kan komma på för tillfället för att kunna räkna ut jämviktskoncentrationen. Har du kanske någon ide på vilken ekvation jag borde titta på?

mag1 Online 7947
Postad: 27 jul 19:48

Missade visst att det fanns värden för "clearance", så min tidigare kommentar om elimination stämmer inte.

Om du utnyttjar AUC bör du kunna räkna fram jämviktskoncentrationen. Du kanske inte behöver plotta det (även om det brukar vara en bra idé för att få en känsla över hur det ser ut, och för rimligheten i resultatet).

Svara Avbryt
Close