10 svar
97 visningar
Mattehjalp är nöjd med hjälpen
Mattehjalp 1240
Postad: 3 mar 14:49

farmakologi ED50 och LD50

Hej, jag förstår vad ED50 och LD50 är men fattar inte vad de försöker förmedla med denna bild. Den bara ligger i en slide i ppt med ingen text alls.

mag1 8925
Postad: 3 mar 18:50

Det ser ut att vara en bra illustration, av både de enskilda begreppen, och deras inbördes förhållande - det som kallas terapeutiskt fönster. Har ni gått igenom det?

 

Tråden skulle förresten passa bättre under biologi, då den gäller farmakologi. Lite sent för dig att flytta tråden nu tror jag, men kanske med hjälp från en moderator kan den hamna på en bättre plats :)

Mattehjalp 1240
Postad: 3 mar 22:24

Terapeutiskt fönster definieras vanligtvis som skillnaden mellan ED50 och LD50 för ett specifikt läkemedel. Ju större avståndet är mellan ED50 och LD50, desto bredare är det terapeutiska fönstret och desto säkrare är läkemedlet att använda.

Detta vet jag, behöver jag veta något annat vad gäller bilden? dvs varför man ritat streck vid andra standrardavvikelsen i normalfördelningarna?

mag1 8925
Postad: 3 mar 22:32
Mattehjalp skrev:

Terapeutiskt fönster definieras vanligtvis som skillnaden mellan ED50 och LD50 för ett specifikt läkemedel. Ju större avståndet är mellan ED50 och LD50, desto bredare är det terapeutiska fönstret och desto säkrare är läkemedlet att använda.

Detta vet jag, behöver jag veta något annat vad gäller bilden?

Det framgår nog bäst av er lärandemål, så kolla där, eller med din lärare - för att veta vad du behöver veta inom den kurs du läser.

 

dvs varför man ritat streck vid andra standrardavvikelsen i normalfördelningarna?

Vilka/vilket streck syftar du på? Det finns rätt många i figuren.

Mattehjalp 1240
Postad: 4 mar 00:20

dessa streck som det står text till, de fyra strecken (ej ED50 och LD50)

mag1 8925
Postad: 4 mar 09:06
Mattehjalp skrev:

dessa streck som det står text till, de fyra strecken (ej ED50 och LD50)

Du får nog ringa in dem i bilden, för det är en faslig massa steck i din figur.

Mattehjalp 1240
Postad: 7 mar 18:46

mag1 8925
Postad: 7 mar 20:04

Linjerna pekar bara mellan texten och kurvorna - motsvarande en tolkning av vad kurvan innebär.

T.ex. den i det övre vänstra hörnet - som visar hur den terapeutiska effekten i populationen ökar med ökande koncentration av ämnet, och det belyser att inom en population (de som får läkemedlet) så kommer läkemedlet nå den terapeutiska koncentrationen vid en lägre dos, medans andra behöver en lite högre dos.

Och med ökande dos kommer fler och fler inom populationen få en terapeutisk effekt, och till slut kommer alla att ha en tillräckligt hög mängd (dos/kroppsvikt) av läkemedlet.

Det är m.a.o. en skillnad på individer i populationen, bl.a. då kroppsvikten varierar (lägre vikt kräver i allmänhet lägre dos), vissa metaboliserar (bryter ner) läkemedlet lite snabbare än andra (och behöver då en aningen högre dos, t.ex. ålder kan påverka detta) m.m.

Och samma information finns illustrerad i den kurvan nere till vänster, men där visas det som ett histogram med andelen individer som når den terapeutiska effekten per dosintervall (t.ex. mellan 1-2.5 mg).

 

Och samma sak för LD50 värdena.

 

En av huvudpoängerna i detta sammanhang är att illustrera att, det för både ED50 och LD50 så skiljer det sig mellan hur de enskilda individerna svarar på läkemedlet - och ED50/LD50 värden är värden för en större population (men inte nödvändigtvis alla människor), och för denna population så var det statistiskt sätt vid dessa mängder som hälften av individerna uppnår den terapeutiska effekten, respektive dör.

Och för vissa läkemedel är intervallen smala, och andra bredare, och avståndet mellan de två Gaussiska kurvorna variera även. Vid medicinering behöver dosen hålla sig inom det blå intervallet, men får inte nå det röda.

Mattehjalp 1240
Postad: 8 mar 17:38

tusen tack verkligen!

mag1 8925
Postad: 8 mar 18:09

För all del, kul att det hjälpte.

Figuren i tråden ser ut att vara tagen ifrån t.ex. en lärobok för farmakologi, men är inte direkt på gymnasienivå (utan snarare universitetsnivå). Och utan en förklarande bildtext eller texten i boken förstår jag att det inte gick att tolka och ta in informationen.

Mattehjalp 1240
Postad: 8 mar 21:50

Ja precis och vår lärare hade inte ens genomgång för att förklara bilderna i ppt, så tack verkligen för din hjälp🙏🏻

Svara Avbryt
Close