4 svar
143 visningar
sara0sara0 13
Postad: 28 sep 2019 Redigerad: 28 sep 2019

FEK 1 (företagsekonomi)

Hej, det är nu så att jag har bytt gymnasium och går samma linje men vi jobbade inte med samma sak på min förra skola. så nu ligger jag lagomt mycket efter och måste lämna in en stor uppgift om några dagar.

fråga 1:

vilken lag styr hur ett företag får sälja och marknadsföra sina produkter? vilken myndighet ser till att lagen efterlevs? redogör för hur företag kan bli straffade och med vilka belopp. ge exempel på tre brott/ case (påhittade situationer) mot denna lag.

Jag undrar då hur man svarar på denna fråga, hur man skriver en case osv. 

 

fråga 2:

Redogör för vilka som är / kan vara intressenter av en affärside och hur de påverkas av förändringar i iden? gör därefter tre olika case (påhittade situationer) där du beskriver hur intressenterna påverkas om en affärside ändras.

 

Hur svarar jag på den här frågan?

Snälla hjälp mig! 

Teraeagle 8436 – Moderator
Postad: 28 sep 2019

Jag har strukit över den andra frågan och redigerat rubriken. Notera att följande står skrivet i forumreglerna:

  1. En fråga per tråd. Skapa en ny tråd för den andra frågan.
  2. Undvik uttryck som ”snälla hjälp!” i rubriken. 
  3. Visa hur du själv har försökt att lösa uppgiften, även om du bara har en vag idé som du tror är felaktig.

/Mod

sprite111 739
Postad: 28 sep 2019 Redigerad: 28 sep 2019

*Marknadsföringslagen

*Konsumentverket

*Marknadsföringsavgift (kanske finns fler sätt)

*Se källan i första punkten. Står vad man inte får göra. Utifrån det kan du komma på tre case.

Scrolla ner typ till, 7 § och fram.

sara0sara0 13
Postad: 28 sep 2019
sprite111 skrev:

*Marknadsföringslagen

*Konsumentverket

*Se källan nedan står mer om man vill läsa.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/marknadsforingslag-2008486_sfs-2008-486

 

Vilseledande förpackningsstorlekar
13 §   En näringsidkare får vid marknadsföringen inte använda förpackningar som genom sin storlek eller yttre utformning i övrigt är vilseledande i fråga om produktens mängd, storlek eller form

Utförsäljningar
16 §   En näringsidkare får vid marknadsföring av produkter använda uttrycken "slutförsäljning", "utförsäljning" eller något annat uttryck med motsvarande innebörd bara om
   1. det är fråga om en slutförsäljning av näringsidkarens hela varulager eller en klart avgränsad del av det,

Obeställd reklam
19 §   En näringsidkare får vid marknadsföring till en fysisk person använda elektronisk post, telefax eller sådana uppringningsautomater eller andra liknande automatiska system för individuell kommunikation som inte betjänas av någon enskild, bara om den fysiska personen har samtyckt till det på förhand.

Straff och belopp:

https://lagen.nu/begrepp/Marknadsst%C3%B6rningsavgift

 

Tack så mycket!

sprite111 739
Postad: 28 sep 2019 Redigerad: 28 sep 2019

För info:
Redigerade mitt första inlägg innan jag såg ditt svar.

Det ser inte lika ut nu som det gör i ditt citat.

Svara Avbryt
Close