2 svar
24 visningar
Moa_itsme är nöjd med hjälpen!
Moa_itsme 15
Postad: 20 maj 2020

Fel i beräkning kemi 1

 

Rörsocker förbränns i kroppen och det bildas koldioxid,vatten och energi. Bensin förbränns i bilmotorer. Det bildas även då koldioxid,vatten och energi. Besvara följande frågor och tänk på att tydligt visa dittresonemang.

 


a)      Skriv fullständiga och balanserade reaktionsformler förfullständig förbränning av rörsocker (C12H22O11)och bensin. Utgå ifrån att bensin består till största delen av oktan (C8H18).

 


b)      Beräkna och jämför de energimängder som bildas ur 1 kgrörsocker och 1 liter bensin. Räkna med att bensinen består av oktan, C8H18,densitet 0,70 g/cm3). Bildningsentalpin vid 25 °C är –2222 kJ/molför rörsocker och för oktan –250 kJ/mol, för koldioxid –394 kJ/mol och förvatten(l) –285 kJ/mol.

Mitt svar;

 

a) Rörsocker: C12H22O11 + 12 O2 -->12 CO2 + 11H20 + energi
Bensin: 2 C8H18 + 25 O2 --> 16 CO2 + 18 H2O

b) Jag ska börja med rörsockrets energi men förstkommer jag att använda formeln n=m/M, där m=massan och M är molmassan. n (rörsockret )= m/M(rörsockret)= 1000/342 g/mol= 2,92 mol. då gör jagsom så att 2,92 gånger 12 (kol) = 34,04, det här talettar vi och multiplicera med -394kj/mol = - 13805,76,
Nu då för vattnet, vattnet har molmassan (2.1008+ 6) g/mol= 10,016 g/mol och då tar vi och mutlipcieramed 2,92 som vi fick redan innan= 29,24672 mol ochåterigen multipcrar vi detta talet med energin som är-285kj/mol= - 8335,3152.
Nu då för bensin:
massan= 700 g
n (substansmängden)=700/228= 3,07 mol,molmassan har beräknat till 228 g/mol
3,07 mol* -394 kg/mol = -1209 KJ.
och även 16* 3,07=49,12 mol * -394 =-19353 KJ
18 * 3,07 = 55,26 mol
55,26 * -285 = -15749
delta H blir då = (-19353 )+ (-15741) +(-1209) =-18903 KJ och då ser skillnaden mellan energierna

vart är felet om nån vet v

Pikkart 494
Postad: 20 maj 2020

a) Rätt

b) Jag orkar inte följa med i vad du skriver. Kan du skriva om det? Det går inte att förstå när du säger att du gångrar med 12 och säger "kol", vad innebär kol - koldioxid? Ps. 12*2.92 är inte 34.04. Du har inte tagit med syre heller. Fick du inte med värdet för det?

Oktan: 1 L är inte samma sak som 1 Kg här. Här multiplicerar du densiteten med volymen för att få vikten.

Det är fel lite varstans här.

Pikkart 494
Postad: 20 maj 2020

Såg nu att du har gjort det men du bör visa att du gjort om 1 L oktan till 700 g oktan, det underlättar för den som läser din uppgift att se hela tankegången. Vilket som, molmassan för oktan är inte 228, utan 114. Så det blev fel redan i början.

Svara Avbryt
Close