1 svar
15 visningar
Moa_itsme 15
Postad: 21 maj 2020

Fel svar i beräkningen

En person och gjorde maskrosvin av 2 kgmaskrosor (vilkas kolhydratinnehåll är försumbart) och 7 kg socker(C12H22O11). Slutprodukten var 25 liter vin. Den obalanserade reaktionen som sker är: C12H22O11 + H2O --> C2H5OH + CO2

 


Vilken blev procenthalten alkohol (etanol) i vinet om du räknar medatt all bildad alkohol finns med i slutprodukten? Antag att vinetsdensitet är 1 g/cm3. Visa fullständiga lösningar på beräkningarna med text och korrekta kemiska formler. 

 

mitt svar

-

PH-värdet för en HNO3-lösning är 0,01 mol/dm3 fördet negativa värde.
Men nu
n(alkohol)=11/3*n(socker)=75 mol
M(alkohol)=2*12+6*1+16=46 g/mol
m(alkohol)=M*n=3450 g
Och till följa
vikts% alkohol i vinet får dum(alkohol)/m(vin)=3450/25000=13,8 %

Volymen i vinet blir dä räkna ut alkoholets volym:

densitet(alkohol)=789 g/dm3
V(alkohol)=m(alkohol)/densitet(alkohol)=4,37 liter

Volyms%=V(alkohol)/V(vin)=4,37/25=17,5 %
Och då har vi resultatet

 

varför är svaret fel?

Peter 194
Postad: 21 maj 2020

Du måste börja med att balansera reaktionsformeln. Den är obalanserad nu. Det betyder att den inte är komplett. Du ska balansera den genom att se till att det finns lika många kolatomer till vänster om pilen som till höger, lika många syreatomer, väteatomer osv. Just nu är det 12 kolatomer till vänster men bara 3 till höger. Därför är formeln inte komplett (eller balanserad som man säger). Börja med det.

Svara Avbryt
Close