4 svar
164 visningar
Moa_itsme 34
Postad: 21 maj 2020

Fel svar i PH-värdet

Du har en lösning som innehåller ättiksyra, HAc, med pKa = 4,76. Ättiksyrans koncentration i vattenlösningen är 0,25 mol/dm3. 

 


a. Beräkna pH-värdet.

 


Lösningen titreras med en natriumhydroxid;

 


b. Beskriv hur du skulle gå tillväga för att genomföra en titrering på en okänd syra. Vilken information kan man få ut av en titrering, beskriv de olika faserna.

 


c. Vilket är pH-värdet vid ekvivalenspunkten? 

mitt svar var;

 

a). -log(4,76)= -0,6776
b) I titrering så börjar vi alltid med en kändkoncentration av ett visst ämne och ett annat ämnemed känd volym men okänd koncentration och vikommer att ha indikator som kan utvinna oss ämnetsom vi söker alltså koncentrationen och det betyderatt ämnen har förmågan att reagera med varandraunder molförhållande. I det här fallet som är det ärstark bas med känd koncentration och stark syramed okänd koncdentration
den här reaktionen ser ut så här: C2H4O2 + NAOH >>H20 + C2H3O2Na.

c) PÅ grund av att det en svag syra alltsåkorresponderande bas är det här i reaktionen såkommer värdet på PH vid ekvivalenspunkten att bliöver 7.

Pikkart 618
Postad: 21 maj 2020

a) Fel, din syra är en svag syra så den dissocierar inte helt. Du måste räkna på hur stor koncentrationen av H+ är.

b) Om du gör på det viset så innebär det att du har två okända, dvs. en okänd volym och en okänd koncentration. Då går det inte att beräkna.

Förstår inte riktigt det här heller "och det betyderatt ämnen har förmågan att reagera med varandraunder molförhållande.".

Det gör inget om man har med åskådarjonerna men man brukar oftast utelämna dem och den korresponderade basen bunden till Na skrivs NaC2H3O2 . Kom ihåg att det är en jämvikt fortfarande även om den är starkt förskjuten.

c) Förstår inte "PÅ grund av att det en svag syra alltsåkorresponderande bas är det här i reaktionen såkommer värdet på PH vid ekvivalenspunkten att bliöver 7.".

a) Om man löser upp den svaga syra ättiksyra HAc så kommer koncentrationen av acetatjoner vara lika med koncentrationen av oxoniumjoner. Tack vare att du vet pKa-värdet kan du beräkna pH-värdet i lösningen. Om du behöver mer hjälp med a-uppgiften, så visa hur långt du har kommit och fråga igen.

ingetusername 1
Postad: 4 okt 2020 Redigerad: 4 okt 2020
Smaragdalena skrev:

a) Om man löser upp den svaga syra ättiksyra HAc så kommer koncentrationen av acetatjoner vara lika med koncentrationen av oxoniumjoner. Tack vare att du vet pKa-värdet kan du beräkna pH-värdet i lösningen. Om du behöver mer hjälp med a-uppgiften, så visa hur långt du har kommit och fråga igen.

Om du har en fråga om samma uppgift, så gör en ny tråd där du visar hur du har försökt och hur långt du har kommit./moderator

Svara Avbryt
Close