3 svar
18 visningar
Emlial är nöjd med hjälpen
Emlial 56
Postad: 8 apr 07:56 Redigerad: 8 apr 07:57

Felaktigt påstående om salpetersyra

Hej! Jag försöker motivera varför ett påstående om salpetersyra är felaktigt.

Frågan lyder:

Vilket av följande påståenden om koncentrerad salpetersyra är felaktigt?

Syran kan avspjälka en proton per molekyl
Syran ger med koppar en rödbrun gas
Syran kan orsaka gula fläckar på huden
Syran bildas när dikväveoxid (lustgas) löses i vatten
Syrans salter kallas nitrater

Jag har mha uteslutningsmetoden kunnat konstatera att påståendet ''Syran bildas när dikväveoxid löses i vatten'' är felaktigt. Jag är dock osäker på hur jag exakt ska kunna motivera detta. Jag gissar på att en vattenlösning av dikväveoxid endast löser upp sig till fria joner. Jag kommer inte fram till hur en eventuell reaktion skulle kunna ske.

Hur motiverar jag att påståendet är fel?

Du har valt ut rätt påstående. Kan du använda oxidationstalen för att förklara varför det är fel?

Emlial 56
Postad: 8 apr 09:19

Nu blev nog bilden åt fel håll men jag tog i alla fall ut oxtalen och kom fram till att vid eventuell reaktion enligt påståendet ändrar bara ett ämne oxtal. Det är alltså det om blir fel. Det är en felaktig reaktion om bara ett ämne ändrar oxtal? Tänker jag rätt?

Teraeagle 13024 – Moderator
Postad: 8 apr 10:54 Redigerad: 8 apr 10:55

På sätt och vis, ja. Dikväveoxid kan visserligen oxidera och reducera sig självt, dvs en kväveatom kan oxideras fyra steg från +I till +V, medan den andra kväveatomen istället reduceras. Vanliga oxidationstal för kväve är -III, 0, +I, +II, +IV och +V. Alternativen är alltså att den andra kväveatomen reduceras till 0 eller till -III. Om den reduceras till 0 får man kvävgas och om den reduceras till -III får man normalt sett ammoniak. Dessa reaktioner är alltså möjliga i så fall:

N2OH++NO3-+N2N_2O\rightarrow H^++NO_3^-+N_2

N2OH++NO3-+NH3N_2O\rightarrow H^++NO_3^-+NH_3

Man kan direkt se att den andra reaktionen inte är rimlig eftersom det skulle innebära att man har en vattenlösning av salpetersyra och ammoniak, men det är ju en stark syra som blandas med en svag bas så man skulle snarare ha en vattenlösning av ammoniumnitrat. Det går alltså inte att framställa salpetersyra med den metoden. Balanserar man den första reaktionen fås:

5N2O+H2O4N2+2H++2NO3-5N_2O+H_2O\rightarrow 4N_2+2H^++2NO_3^-

Problemet är att detta bara är en av alla möjliga reaktioner man kan tänka sig. Man kan tänka sig reaktioner där det bildas kväveoxid eller kvävedioxid istället för salpetersyra också. Flera av dessa reaktioner kommer se ut att vara spontana, men det är svårt att veta vad som egentligen kommer att bildas utan att göra experiment. Det handlar ju inte heller bara om vilka reaktioner som kommer att ske spontant, utan man måste även väga in hur fort de sker. Ett träd brinner ju inte bara upp hur som helst även om reaktionen med luftens syre är spontan. Det är en ganska trög reaktion.

Det enklaste är nog trots allt att använda uteslutningsmetoden i detta fall eftersom du vet med säkerhet att fyra alternativ är rätt och att det femte då måste vara fel.

Svara Avbryt
Close