7 svar
28 visningar
Mussen är nöjd med hjälpen
Mussen Online 190
Postad: 7 aug 13:26

Felkällor med att teoretiskt beräkna var en boll landar

Hej! Vad kan vara några felkällor med att teoretiskt beräkna vart en boll kommer landa på marken då den rullar ner från ett bord vars ena kant är upphöjt?

Jag tänkte att luftmotståndet skulle kunna medföra att bollen kanske landar i verkligheten lite närmare bordet än var den teoretiskt skulle landa. Och om luften blåste med bollen och ökade dess hastighet skulle det  kunna medföra att bollen i verkligheten landar längre bort än var den teoretiskt skulle landa.

Jag tänkte också att friktionen på bordet skulle kunna få bollens hastighet att bli mindre, då den tappar från den lägesenergin som den har från början. 

Tänker jag och uttrycker jag mig rätt? Och vilka andra felkällor skulle kunna finnas? 

Tack på förhand!!!

Laguna 26200
Postad: 7 aug 13:55

Bordets höjd har ett mätfel, som nog är väldigt litet. Bollens hastighet är nog svårare att få rätt, där råder rätt stor osäkerhet.

Bordet kan eventuellt luta.

Vad menas med att kanten är upphöjd, förresten? Lutar bordet alltså?

Att bollen rullar (och inte glider) över kanten gör nog sakerna mer komplicerad, så att man får ta med rörelsemängdsmoment i beräkningen, men det är mer än jag kan.

Mussen Online 190
Postad: 7 aug 13:59

Vad menas med att kanten är upphöjd, förresten? Lutar bordet alltså?

Alltså att 2 ben är upphöjda och bordet lutar nedåt på en sida

Mussen Online 190
Postad: 7 aug 14:00

Och bollens hastighet ska alltså vara noll från början, och bara ha lägesenergi som i sin tur förändras till rörelse energi då bollen rullar ner

Laguna 26200
Postad: 7 aug 14:04

Så vilka värden har du uppmätta från början?

Mussen Online 190
Postad: 7 aug 14:08

Så här ska det se ut

Laguna 26200
Postad: 7 aug 21:28

Bollen kan ha rullmotstånd, t.ex. om den är en tennisboll.

Friktionen mot bordet kan vara så låg att den glider i stället för att rulla.

Ser bordet egentligen ut så där? Är inte bordskivan fortfarande i rät vinkel mot benen?

När man släpper bollen kan man råka ge den en liten knuff.

Som nämnts tidigare: en del av bollens rörelseenergi när den når den nedre kanten är i form av rotation, och det beror på hur bollens materia är fördelad hur stor del av den totala rörelseenergin detta är.

Vet man att golvet inte lutar?

Jag tror inte luftmotstånd har så stor inverkan, men litet grand är det nog.

Man borde kunna förutsätta att det inte blåser inomhus.

Mussen Online 190
Postad: 7 aug 21:59

Bordet ser inte ut så där, jag bara ritade den så för enkelhets skull

Men tack så mycket för idêerna Laguna! 

Svara Avbryt
Close