2 svar
35 visningar
Glenn 94
Postad: 10 nov 18:35

Feodalismen

Hej! 
Jag sitter och pluggar inför ett prov men fastnar på denna frågan och hittar inte så mycket varken i läroboken eller på internet. 

Text:

Förklara vad feodalism innebär, hur det uppstod, vilka effekter det fick på det medeltida samhället samt varför det försvann.

Feodalism är ett samhällssystem som innebär att kungen kan kalla in soldater vid behov. För att beskydda ett område behövdes soldater och allra helst ryttare med hästar. Men det var dyrt att hålla soldater med häst och vapen. Därför var det bäst med ett system där kungen kunde kalla in dessa soldater bara då de behövdes.
Detta systemet uppstod då ekonomin i landet var dålig och behovet av soldater var stort.

Denna jag behöver hjälp med! Effekter på det medeltida samhället och varför det försvann?

Historia 1


Tack på förhand och ha en fortsatt trevlig fredagskväll! 

Teraeagle 19738 – Moderator
Postad: 10 nov 19:48 Redigerad: 10 nov 19:55

Feodalismen bygger på att en kung inte kan utöva makt över hela sitt område. Det fanns inte telefoner, e-post, bilar etc. under medeltiden utan man var tvungen att skicka brev med t.ex. ryttare. Att transportera arméer kunde också ta lång tid då man fick gå till fots eller rida. Kungarna var ofta svaga och hade svårt att driva in skatter, vilket också gjorde det svårt att finansiera arméer.

För att komma runt detta problem var kungen tvungen att dela in sitt rike i territorier - hertigdömen, län osv. med en hertig eller länsherre som styrde i kungens namn över det området. Dessa kunde i sin tur dela in sina områden ytterligare. Istället för att betala skatt till kungen var de tvungna att ställa upp för honom i krig med t.ex. hästar och ryttare som du skriver.

På medeltiden fanns inte länder på sättet som de gör idag, där man ser sig som medborgare i ett land med en gemensam kultur och språk. Under medeltiden var man en undersåte till kungen och man kunde mycket väl lyda under olika kungar under sitt liv. Man kände mer tillhörighet med bygden där man var uppväxt och bodde än med riket som sådant.

Feodalismen försvann till stor del just eftersom det växte fram tidigmoderna stater under renässansen. Kungarna fick större makt, lade ofta under sig kyrkan, ökade skatteintäkterna och skapade olika statliga institutioner. I Sverige skedde detta till stor del under Gustav Vasa. Istället för att låta andra styra över områden så placerades det ut statliga "ämbetsmän" och institutionerna började styra över de olika områdena istället. En kvarleva som finns kvar än idag är länsstyrelserna (som kom till på 1600-talet), som är en del av staten och styrs av personer utsedda av staten.

I Sverige var feodalismen förhållandevis svag, kungen har alltid haft någorlunda stor makt över hela landet. I andra europeiska länder var den betydligt starkare, t.ex. i Frankrike där kungen under medeltiden hade ganska liten makt och svårt att kontrollera olika hertigdömen som formellt sett lydde under honom. Tyskland fungerade på ett liknande sätt med massvis av småkungar och hertigar som lydde under en tysk-romersk kejsare, som ofta fick kämpa för att kontrollera dessa.

Glenn 94
Postad: 12 nov 21:40
Teraeagle skrev:

Feodalismen bygger på att en kung inte kan utöva makt över hela sitt område. Det fanns inte telefoner, e-post, bilar etc. under medeltiden utan man var tvungen att skicka brev med t.ex. ryttare. Att transportera arméer kunde också ta lång tid då man fick gå till fots eller rida. Kungarna var ofta svaga och hade svårt att driva in skatter, vilket också gjorde det svårt att finansiera arméer.

För att komma runt detta problem var kungen tvungen att dela in sitt rike i territorier - hertigdömen, län osv. med en hertig eller länsherre som styrde i kungens namn över det området. Dessa kunde i sin tur dela in sina områden ytterligare. Istället för att betala skatt till kungen var de tvungna att ställa upp för honom i krig med t.ex. hästar och ryttare som du skriver.

På medeltiden fanns inte länder på sättet som de gör idag, där man ser sig som medborgare i ett land med en gemensam kultur och språk. Under medeltiden var man en undersåte till kungen och man kunde mycket väl lyda under olika kungar under sitt liv. Man kände mer tillhörighet med bygden där man var uppväxt och bodde än med riket som sådant.

Feodalismen försvann till stor del just eftersom det växte fram tidigmoderna stater under renässansen. Kungarna fick större makt, lade ofta under sig kyrkan, ökade skatteintäkterna och skapade olika statliga institutioner. I Sverige skedde detta till stor del under Gustav Vasa. Istället för att låta andra styra över områden så placerades det ut statliga "ämbetsmän" och institutionerna började styra över de olika områdena istället. En kvarleva som finns kvar än idag är länsstyrelserna (som kom till på 1600-talet), som är en del av staten och styrs av personer utsedda av staten.

I Sverige var feodalismen förhållandevis svag, kungen har alltid haft någorlunda stor makt över hela landet. I andra europeiska länder var den betydligt starkare, t.ex. i Frankrike där kungen under medeltiden hade ganska liten makt och svårt att kontrollera olika hertigdömen som formellt sett lydde under honom. Tyskland fungerade på ett liknande sätt med massvis av småkungar och hertigar som lydde under en tysk-romersk kejsare, som ofta fick kämpa för att kontrollera 

Okej, tack för ditt utförliga och väldigt intressanta och hjälpsamma svar. 

Svara Avbryt
Close