0 svar
30 visningar
daria 110
Postad: 8 apr 2019

Filosofins påverkan på den antika grekiska samhället

Hej, vi har fått i uppgift att göra en presenation om ett frivilligt ämne. Jag valde ämnet "Hur påverkade filosofin den antika grekiska samhället"samt hur den hjälpte att starta en demokrati och arvet från dem antika grekiska  filosoferna idag. Det här är vad jag har skrivit:

Vilka är vi? Hur kan vi vara lyckliga? Har universum ett syfte? Människan har länge velat få svar på dessa frågor, och det var just det filosofin gjorde. Den antika grekiska filosofin öppnade dörrarna till ett visst sätt att tänka som gav rötterna till många saker och tankar vi har idag.

Filosofin var en början till en demokrati, som sedan utvecklats till den vi har idag. Platon, en filosof var den som började denna ide. Han tyckte att politikerna var tyranner och därför borde filosoferna var dem som styrde. Sedan kom hans elev Aristoteles, som utvecklade denna ide. Det som är mest engagerande i Aristoteles politiska filosofi är hur modern och progressiv han var. Hans överväganden talar genom åren och kan inspirera dem som läste honom mer än 2 200 år senare. Många av de frågor han tog upp är också de som berör oss: terrorism, ojämlikhet och farorna med överdriven girighet i en liten klass av rika individer. Politiskt våld, revolutioner och terror karaktäriserar våra nuvarande politiska debatter. Dessa frågor diskuterades också på Aristoteles tid. för att upprätthålla ett fredligt politiskt system, anser Aristoteles att det är nödvändigt att involvera medborgare. Det är möjligt att de många, när de kommer ihop, kan vara bättre, inte individuellt men kollektivt. Aristoteles modell konstitution var faktiskt en karaktäriserad av en vald aristokrati baserad på ovanlig försiktighet och intelligens, inte på rikedom. På så sätt tänkte han att samhället skulle se bättre ut. Genom tiderna har världen utvecklats i frågan om jämlikhet och därför utvecklades denna aristokrati till en de demokrati, där alla medborgare fick hjälpa och styra.

Filosofi användes för att ge mening ur världen på ett icke-religiöst sätt. Filosoferna ville alltså hur världen är uppbyggd och det med hjälp av sitt eget förnuft och vad de själva kunde se. Inte längre skulle människor tro att t.ex någon sjukdom berodde på att gudarna ville straffa den sjuke. Denna ställning av frågor, räknade och grubblade ledde till en framgång. Nu visste dem som bodde i samhällen mycket mer. Och med denna kunskap kunde dem nu börja göra nya verktyg som förenklar vardagen. De fick annorlunda moraluppfattningar på grund av filosofin. De utmanade alla att vara snälla mot varandra, samarbeta och att både män och kvinnor är lika värda som Platon sade. Även dem längst ner i hierarkin hade det bättre, de lärde sig att samarbeta vilket gjorde jobbet lättare, alla försökte följa filosofernas riktningar mot ett bra liv.

Paralleller kan dras från grekisk tanke och jämföras med dagens moderna värld. Grekerna gjorde stora bidrag till matematik och vetenskap. Vi är skyldiga våra grundläggande idéer om geometri, de första astronomiska modellerna. Utan filosoferna skulle vi inte veta sakerna vi visste idag.
Det är inte bara vetenskapen som de bidrog till utan också moraluppfattningar och ideer, som vi använder oss av än idag. För tjugofyra hundra år sedan lärde Platon att varje mänsklig själ har en önskan att nå en högre, renare och mer andlig sanning som kommer att belysa våra liv och förvandla vår värld. Därför ser vi hans budskap i musik, poetry och även religion.

Uppskattar all hjälp och kritik!

Tack

Svara Avbryt
Close