12 svar
123 visningar
KriAno är nöjd med hjälpen!
KriAno 365
Postad: 16 dec 2019

Finanskris och räntenivåer

Jag håller på och skriver en akademisk essä om finanskrisen 2008 och om vi är på väg mot en ny finanskris.

När jag har läst om det här har jag förstått att vi har haft en lång högkonjunktur och världens börser har slagit kursrekord på löpande band. Drivkraften har varit centralbankernas rekordlåga räntor och stödköp av värdepapper. Investerare har lånat nästan gratis vilket lett till spekulation och tillgångsbubblor. Samtidigt har alltså globala skuldberget vuxit. När nu centralbankerna går mot åtstramningar och styrräntorna stiger så försvinner drivkrafterna som har hållit finansmarknaden uppe, och det är risk för ny finanskris.( Detta läser jag på en del ställen)

Men samtidigt läser jag på annat ställe att räntan är låg, att den inte höjdes under högkonjunkturen, och när vi går mot en lågkonjunktur så brukar centralbanken sänka den för att hålla igång  ekonomin, men nu kan de inte göra det för att den inte höjdes någon gång  Vad är det som stämmer?

Tacksam för om jag kan få hjälp att reda ut detta. // KriAno

Affe Jkpg 6668
Postad: 16 dec 2019

Ja, vissa centralbankers situation är dubbelt värre! Förutom rekordlåga räntor har man dessutom ägnat sig åt stödköp av värdepapper i syfte att få den inhemska valutan att minska i värde.

Då är det väl upp till de svenska politikerna att stimulera (skuldsätta staten) ekonomin när lågkonjunkturen kommer? Men det har man numera (tvärpolitiskt) kommit överens om regler för att man inte får göra.

KriAno 365
Postad: 17 dec 2019
Affe Jkpg skrev:

Ja, vissa centralbankers situation är dubbelt värre! Förutom rekordlåga räntor har man dessutom ägnat sig åt stödköp av värdepapper i syfte att få den inhemska valutan att minska i värde.

Då är det väl upp till de svenska politikerna att stimulera (skuldsätta staten) ekonomin när lågkonjunkturen kommer? Men det har man numera (tvärpolitiskt) kommit överens om regler för att man inte får göra.

Tack för svar! Är det alltså så att centralbankerna har agerat olika i olika länder.Har många höjt räntan, medan Sverige (och andra länder?) inte gjort det?  Vad kan orsakerna vara till att man agerar olika ? 

Hur får man den inhemska valutan att minska i värde genom att stödköpa värdepapper ? Är det för att gynna exporten, eller varför vill man att valutan ska sjunka? Jag tycker att det här är svårt, hittar ingen bra sida att läsa på. // Mvh KriAno

Affe Jkpg 6668
Postad: 17 dec 2019

Är det alltså så att centralbankerna har agerat olika i olika länder.

Fundera t.ex. över Kina!

Hur får man den inhemska valutan att minska i värde genom att stödköpa värdepapper ?

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8944450&fileOId=8944452

Från ovan

När Riksbanken köper tillbaka sina egna statsobligationer sjunker räntan på säkra tillgångar (som obligationer med fast ränta), vilket i sin tur leder till att investerare kommer söka sig till andra sorters tillgångar. De lägre räntorna på statsobligationerna kommer då sprida sig vidare till andra delar av den finansiella marknaden. Vidare kan bankerna då sänka räntorna för in- och utlåning på grund av det generellt lägre ränteläget i ekonomin, vilket leder till att företagens vilja att investera och hushållens vilja att konsumera ökar. Detta leder i slutändan till att den allmänna efterfrågan i ekonomin ökar, vilket även innebär att inflationen ökar.

..varför vill man att den inhemska valutan ska sjunka?

Bl.a. för att då kostar importerade vara mer räknat i inhemsk valuta. Dyrare varor innebär inflation!

KriAno 365
Postad: 17 dec 2019
Affe Jkpg skrev:

Är det alltså så att centralbankerna har agerat olika i olika länder.

Fundera t.ex. över Kina!

Hur får man den inhemska valutan att minska i värde genom att stödköpa värdepapper ?

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8944450&fileOId=8944452

Från ovan

När Riksbanken köper tillbaka sina egna statsobligationer sjunker räntan på säkra tillgångar (som obligationer med fast ränta), vilket i sin tur leder till att investerare kommer söka sig till andra sorters tillgångar. De lägre räntorna på statsobligationerna kommer då sprida sig vidare till andra delar av den finansiella marknaden. Vidare kan bankerna då sänka räntorna för in- och utlåning på grund av det generellt lägre ränteläget i ekonomin, vilket leder till att företagens vilja att investera och hushållens vilja att konsumera ökar. Detta leder i slutändan till att den allmänna efterfrågan i ekonomin ökar, vilket även innebär att inflationen ökar.

..varför vill man att den inhemska valutan ska sjunka?

Bl.a. för att då kostar importerade vara mer räknat i inhemsk valuta. Dyrare varor innebär inflation!

Tack för förklaringar. Jag hittade en sida med olika länders styrräntor. Jag ser att Sverige är ett av de få länder som har negativt värde på styrränta, och att Sverige har höjt den något. De flesta andra länder har betydligt högre och har dessutom sänkt sin styrränta.  Märkligt att Sverige agerar så..finns det någon förklaring eller är det bara politiska beslut? / MVH KriAno

Affe Jkpg 6668
Postad: 17 dec 2019

Märkligt att Sverige agerar så..finns det någon förklaring eller är det bara politiska beslut?

Det är svenska politiker som via riksbankslagen bestämmer Riksbankens uppdrag.
https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/riksbankens-uppdrag/

Som exempel kan vi ta den danska motsvarigheten, som i stället fått i uppdrag att hålla sin valuta stabil mot Euro.

Kina rationaliserar sin ekonomi i rask takt och producerar mängder av varor allt billigare, för man har en statskontrollerad valuta, mer eller mindre fast knuten till dollar. När Sverige "översvämmas" av allt billigare importerade varor, tycks Riksbankens uppdrag vara omöjligt.

KriAno 365
Postad: 17 dec 2019
Affe Jkpg skrev:

Märkligt att Sverige agerar så..finns det någon förklaring eller är det bara politiska beslut?

Det är svenska politiker som via riksbankslagen bestämmer Riksbankens uppdrag.
https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/riksbankens-uppdrag/

Som exempel kan vi ta den danska motsvarigheten, som i stället fått i uppdrag att hålla sin valuta stabil mot Euro.

Kina rationaliserar sin ekonomi i rask takt och producerar mängder av varor allt billigare, för man har en statskontrollerad valuta, mer eller mindre fast knuten till dollar. När Sverige "översvämmas" av allt billigare importerade varor, tycks Riksbankens uppdrag vara omöjligt.

Tack, nu har jag fått mycket uppslag att jobba med!

KriAno 365
Postad: 29 dec 2019
Affe Jkpg skrev:

Är det alltså så att centralbankerna har agerat olika i olika länder.

Fundera t.ex. över Kina!

Hur får man den inhemska valutan att minska i värde genom att stödköpa värdepapper ?

http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8944450&fileOId=8944452

Från ovan

När Riksbanken köper tillbaka sina egna statsobligationer sjunker räntan på säkra tillgångar (som obligationer med fast ränta), vilket i sin tur leder till att investerare kommer söka sig till andra sorters tillgångar. De lägre räntorna på statsobligationerna kommer då sprida sig vidare till andra delar av den finansiella marknaden. Vidare kan bankerna då sänka räntorna för in- och utlåning på grund av det generellt lägre ränteläget i ekonomin, vilket leder till att företagens vilja att investera och hushållens vilja att konsumera ökar. Detta leder i slutändan till att den allmänna efterfrågan i ekonomin ökar, vilket även innebär att inflationen ökar.

..varför vill man att den inhemska valutan ska sjunka?

Bl.a. för att då kostar importerade vara mer räknat i inhemsk valuta. Dyrare varor innebär inflation!

Jag måste se om jag förstått det rätt när jag sitter och skriver. Riksbanken ville alltså öka inflationen genom stödköp av värdepapper. Vår valuta minskade i värde. När vi nu går mot en lågkonjunktur så är det ett problem, att vår valuta har minskat i värde, stämmer det? // MVH KriAno

Affe Jkpg 6668
Postad: 29 dec 2019

Vår valuta minskade i värde. När vi nu går mot en lågkonjunktur så är det ett problem, att vår valuta har minskat i värde, stämmer det?

Ett sätt att stimulera ekonomin under en lågkonjunktur är att vidta åtgärder så att den inhemska valutan minskar i värde. Svensk-producerade varor blir då relativt billigare än varor prissatta i andra valutor. När svenska kronan minkar i värde ökar svenska företag sin aktivitet, arbetslösheten minskar, skatteintäkter ökar, etc.

Nu tycks Riksbanken ha "bränt" sina traditionella möjligheter under högkonjunktur, som man normalt vidtar under lågkonjunktur.

För drygt en vecka sedan tog Riksbanken ett historiskt och kritiserat beslut att öka räntan (även om det var minimalt lite) med 1/4%-enhet, trots att mycket tyder på en avmattning i svensk ekonomi.

KriAno 365
Postad: 30 dec 2019
Affe Jkpg skrev:

Vår valuta minskade i värde. När vi nu går mot en lågkonjunktur så är det ett problem, att vår valuta har minskat i värde, stämmer det?

Ett sätt att stimulera ekonomin under en lågkonjunktur är att vidta åtgärder så att den inhemska valutan minskar i värde. Svensk-producerade varor blir då relativt billigare än varor prissatta i andra valutor. När svenska kronan minkar i värde ökar svenska företag sin aktivitet, arbetslösheten minskar, skatteintäkter ökar, etc.

Nu tycks Riksbanken ha "bränt" sina traditionella möjligheter under högkonjunktur, som man normalt vidtar under lågkonjunktur.

För drygt en vecka sedan tog Riksbanken ett historiskt och kritiserat beslut att öka räntan (även om det var minimalt lite) med 1/4%-enhet, trots att mycket tyder på en avmattning i svensk ekonomi.

Tack! Vet du varför Riksbanken gjorde detta fast det var högkonjunktur då ? Verkar så omotiverat. Vad kan de nu sätta in för åtgärder när vi ev. går mot en lågkonjunktur när vi har en låg reporönta redan och minskat kronans värde redan utförts? Tycker att de agerar tvärtom som de borde när du nu även höjt reporäntan från negativ till 0..även fast den fortfarande är låg.

Riksbanken har under många år haft som mål att hålla inflationen på 2 %. Detta har gjort att man har valt att ha en exceptionellt låg ränta, t o m under 0. Jag vet inte varför man har velat hålla uppe inflationen på just 2 % men det har varit ett uttalat mål.

Affe Jkpg 6668
Postad: 30 dec 2019

Jag vet inte varför man har velat hålla uppe inflationen på just 2 % men det har varit ett uttalat mål.

Som jag tidigare beskrivit i denna tråd:

Politikerna har via riksbankslagen definierat Riksbankens målsättning med den svenska valutan. Riksbanken har sedan själv tolkat målet som ett inflationsmål på 2%.

https://www.riksbank.se/sv/om-riksbanken/riksbankens-uppdrag/

Affe Jkpg 6668
Postad: 30 dec 2019 Redigerad: 30 dec 2019

Tack! Vet du varför Riksbanken gjorde detta fast det var högkonjunktur då ? Verkar så omotiverat.

Som jag tidigare beskrivit i denna tråd:

Politikerna har via riksbankslagen definierat Riksbankens målsättning med den svenska valutan. Riksbanken har sedan själv tolkat målet som ett inflationsmål på 2%.

Kina rationaliserar sin ekonomi i rask takt och producerar mängder av varor allt billigare, för man har en statskontrollerad valuta, mer eller mindre fast knuten till dollar. Även andra lågprisländer tvingas då producera varor allt billigare. När sedan Sverige "översvämmas" av allt billigare importerade varor, tycks Riksbankens uppdrag ha varit omöjligt.

Svara Avbryt
Close