16 svar
180 visningar
Pluggtjejen 47
Postad: 25 okt 2021 14:01

Finns miljögifterna i gulan eller vitan?

Kan någon hjälpa mig med denna fråga eller komma med sina idéer och tankar. Hittar ingenting om det på nätet!

Så här lyder frågan:

1. Havsörnar har drabbats hårt av miljögifter som bland annat PCB, dioxiner, PCB med flera är relativt stora molekyler och (nästan) helt opolära. Men vart tror du miljögifter i havsörnsäggen finns, i den fettrika gulan eller i den proteinrika  vitan? 

2. Hur går man tillväga för att analysera gift i havsörnsägg? Beskriv principerna för en tänkbar analysgång. Berätta om behandlingen!

Jag har försökt googla och söka på youtube, men vet inte vad som är en passlig sökning till ämnet så hoppas någon här har någon vetskap om detta.

mag1 9164
Postad: 25 okt 2021 14:20

För din fråga 1.

Gulan och vitan innehåller olika ämnen, och har olika fördelning mellan de ämnen. Vilka är skillnader finns om du jämför äggets vita och gula?

Vilka egenskaper har de toxiska ämnen du skall undersöka? Kan du ana någon trend gällande gifterna och gulan/vitan?

SaintVenant 3879
Postad: 25 okt 2021 14:29

Vad har du googlat på? Googlar man på:

"PCB in eggs"
"Dioxins in eggs"

Får man direkt upp på första sidan:

High levels of dioxin-like PCBs found in organic-farmed eggs

Dioxins in organic eggs: a review

Contaminants in eggs: Dioxins/PCBs

ASSESSMENT OF LEVELS OF DIOXINS AND DL-PCBS

I dessa förklaras var gifterna ansamlas och varför samt diskussioner om hur man går till väga för att analysera äggen. Har du bara googlat på svenska eller?

Pluggtjejen 47
Postad: 25 okt 2021 23:46
mag1 skrev:

För din fråga 1.

Gulan och vitan innehåller olika ämnen, och har olika fördelning mellan de ämnen. Vilka är skillnader finns om du jämför äggets vita och gula?

Vilka egenskaper har de toxiska ämnen du skall undersöka? Kan du ana någon trend gällande gifterna och gulan/vitan?

Enda skillnaden jag tänker är fett & protein :P

Pluggtjejen 47
Postad: 25 okt 2021 23:47
Ebola skrev:

Vad har du googlat på? Googlar man på:

"PCB in eggs"
"Dioxins in eggs"

Får man direkt upp på första sidan:

High levels of dioxin-like PCBs found in organic-farmed eggs

Dioxins in organic eggs: a review

Contaminants in eggs: Dioxins/PCBs

ASSESSMENT OF LEVELS OF DIOXINS AND DL-PCBS

I dessa förklaras var gifterna ansamlas och varför samt diskussioner om hur man går till väga för att analysera äggen. Har du bara googlat på svenska eller?

TACKAR! Jag googlade bara på svenska och då kom det bara upp artiklar om att havsörnen är drabbade av miljögifter. Tänkte inte på att det skulle finnas på engelska :D

Pluggtjejen 47
Postad: 26 okt 2021 00:01
Ebola skrev:

Vad har du googlat på? Googlar man på:

"PCB in eggs"
"Dioxins in eggs"

Får man direkt upp på första sidan:

High levels of dioxin-like PCBs found in organic-farmed eggs

Dioxins in organic eggs: a review

Contaminants in eggs: Dioxins/PCBs

ASSESSMENT OF LEVELS OF DIOXINS AND DL-PCBS

I dessa förklaras var gifterna ansamlas och varför samt diskussioner om hur man går till väga för att analysera äggen. Har du bara googlat på svenska eller?

Jag läste studien som du länkade till och där står det:

"The contamination of animal feed, pastures and organisms at lower trophic levels leads to bioaccumulation (i.e., the accumulation in a biological system) of dioxins in animal fats. As eggs consist of almost 10% fat, dioxins are likely to accumulate in the fat of the yolk"

Jag förstår att de påstår att giftet finns i äggulan, men jag förstår inte förklaringen som de säger. Påstår författarna att eftersom ägg består av "10% fett" så borde giftet förmodligen då samlas i det fettrika äggulan?

Men sen står det också: "Dioxin levels are higher in eggs from free-ranging chickens than in eggs from chickens kept inside. This is ascribed to the fact that free-ranging chickens ingest soil and eat insects and worms, all of which contain dioxins, which are efficiently transported to the egg yolk"

Så förklaringen skulle väl kunna vara att när kycklingar får i sig jord äter andra smådjur tex så får de i sig de giftiga ämnena som direkt går till äggulan?

oggih 1235 – F.d. Moderator
Postad: 26 okt 2021 00:24 Redigerad: 26 okt 2021 00:32

Det är alltid bra att ha som vana att googla på engelska också! Men i just det här fallet tror jag inte att du behöver söka så mycket information, särskilt inte för den första frågan, för där är nyckeln till svaret den gamla vanliga kemiska principen "lika löser lika"! Eftersom både miljögifter och fetter är opolära ämnen så borde miljögifterna lösa sig bäst i... Ja, vaddå?

Visa spoiler

Just det: Gulan!

Pluggtjejen 47
Postad: 26 okt 2021 08:50
oggih skrev:

Det är alltid bra att ha som vana att googla på engelska också! Men i just det här fallet tror jag inte att du behöver söka så mycket information, särskilt inte för den första frågan, för där är nyckeln till svaret den gamla vanliga kemiska principen "lika löser lika"! Eftersom både miljögifter och fetter är opolära ämnen så borde miljögifterna lösa sig bäst i... Ja, vaddå?

Visa spoiler

Just det: Gulan!

Tack för tipsen! :D

Pluggtjejen 47
Postad: 26 okt 2021 09:04
Ebola skrev:

Vad har du googlat på? Googlar man på:

"PCB in eggs"
"Dioxins in eggs"

Får man direkt upp på första sidan:

High levels of dioxin-like PCBs found in organic-farmed eggs

Dioxins in organic eggs: a review

Contaminants in eggs: Dioxins/PCBs

ASSESSMENT OF LEVELS OF DIOXINS AND DL-PCBS

I dessa förklaras var gifterna ansamlas och varför samt diskussioner om hur man går till väga för att analysera äggen. Har du bara googlat på svenska eller?

Du skrev att man kunde läsa om hur man går tillväga för att analysera äggen, jag hittade lite information där det stod:

"A single exposure towards a drug or xenobiotic might be sufficient to detect the drug in either egg white or yolk, depending on the characteristics of the drug/xenobiotic and evidently the sensitivity of the analytical method used"

Tror du/ni det räcker med att skriva att det används olika läkemedel för att upptäcka giften i äggen? 

Det står också: "Soil ingestion is obviously a cause of high dioxin levels in the eggs"

Är det relevant då att tänka att man analyserar om hur mycket intag av jord havsönen har? Eller är jag helt ute och cyklar nu.. :D

mag1 9164
Postad: 26 okt 2021 10:49 Redigerad: 26 okt 2021 10:58

 

Pluggtjejen skrev:

Du skrev att man kunde läsa om hur man går tillväga för att analysera äggen, jag hittade lite information där det stod:

"A single exposure towards a drug or xenobiotic might be sufficient to detect the drug in either egg white or yolk, depending on the characteristics of the drug/xenobiotic and evidently the sensitivity of the analytical method used"

Tror du/ni det räcker med att skriva att det används olika läkemedel för att upptäcka giften i äggen? 

Nej det är inte vad texten syftar på. Läkemedlet anges som ett exempel, där läkemedlet kan hittas i vitan/gulan efter att fågeln blivit exponerad för läkemedlet en enstaka gång. Och om detta går beror på läkemedlets egenskaper (löslighet etcetera) samt  hur känslig analysmetoden är.

Så läkemedlet var ett exempel på ett ämne som kunde upptäckas. Hur ämnet upptäcks beror på ämnets egenskaper (opolära) och metoden som används. Så för att besvara din fråga behöver du undersöka hur ämnena kan analyseras, vilka analysmetoder är lämpliga för att analysera opolära ämnen?

Och hur kan du på ett enkelt sätt få ut dessa ämnen ur äggulan?

 

 

 

Det står också: "Soil ingestion is obviously a cause of high dioxin levels in the eggs"

Är det relevant då att tänka att man analyserar om hur mycket intag av jord havsönen har? Eller är jag helt ute och cyklar nu.. :

Fast detta kan omöjligt gälla havsörnen, utan måste beskriva hur en markätande fågel (typ hönsfågel) får i sig jordpartiklar i samband med att fågeln pickar i sig föda från marken. Havsörnen äter gärna fisk, som inte innehåller jord.

Men nog om källor till gifterna, för dina frågor var väl om var gifterna finns i ägget och hur de kan analyseras...

Pluggtjejen 47
Postad: 26 okt 2021 12:02
mag1 skrev:

 

 

Nej det är inte vad texten syftar på. Läkemedlet anges som ett exempel, där läkemedlet kan hittas i vitan/gulan efter att fågeln blivit exponerad för läkemedlet en enstaka gång. Och om detta går beror på läkemedlets egenskaper (löslighet etcetera) samt  hur känslig analysmetoden är.

Så läkemedlet var ett exempel på ett ämne som kunde upptäckas. Hur ämnet upptäcks beror på ämnets egenskaper (opolära) och metoden som används. Så för att besvara din fråga behöver du undersöka hur ämnena kan analyseras, vilka analysmetoder är lämpliga för att analysera opolära ämnen?

Och hur kan du på ett enkelt sätt få ut dessa ämnen ur äggulan?

Jag känner att jag är helt borta i detta och vet inte vad jag ska fokusera mig in på/läsa om för att besvara om hur man analyserar giften i ägget. Kan det vara kromatografi som är aktuellt här? Eller är det metoden "lika löser lika". Att man använder något som t.ex. jod? (opolärt)

SaintVenant 3879
Postad: 26 okt 2021 12:16 Redigerad: 26 okt 2021 12:46

Viktigt när du läser källorna är att faktiskt läsa det som är relevant för dina frågor. Exempelvis plockar inte havsörnen jord efter mask vilket gör att diskussionen kring var gifter kommer ifrån blir annorlunda. Där kan du hänvisa till Östersjörapporten från SU:

Miljögifter i Östersjön– en exposé

Det är dock inte relevant för att svara på frågan, tror jag. Det verkar inte som om bioackumulering är något du ska diskutera. För analysens skull kan du bara googla på det också:

Levels of PCBs in wild bird eggs

I alla vetenskapliga artiklar (sök på Google Scholar) kommer de nödvändigtvis redogöra för vilken metod de använt när de analyserat äggen. Hitta därmed enkelt två artiklar som analyserar PCB eller dioxiner och läs om vilka analysmetoder de använt sig av.

Pluggtjejen 47
Postad: 26 okt 2021 23:13
Ebola skrev:

Viktigt när du läser källorna är att faktiskt läsa det som är relevant för dina frågor. Exempelvis plockar inte havsörnen jord efter mask vilket gör att diskussionen kring var gifter kommer ifrån blir annorlunda. Där kan du hänvisa till Östersjörapporten från SU:

Miljögifter i Östersjön– en exposé

Det är dock inte relevant för att svara på frågan, tror jag. Det verkar inte som om bioackumulering är något du ska diskutera. För analysens skull kan du bara googla på det också:

Levels of PCBs in wild bird eggs

I alla vetenskapliga artiklar (sök på Google Scholar) kommer de nödvändigtvis redogöra för vilken metod de använt när de analyserat äggen. Hitta därmed enkelt två artiklar som analyserar PCB eller dioxiner och läs om vilka analysmetoder de använt sig av.

Tack för tipsen! Jag läste lite kring hur analysen gått till och hittade bland annat: 

"To facilitate the study of different tropic positions, the feeding guild approach was followed".

Ska man kanske tänka att analysen går till genom att undersöka vad havsörnen äter?

SaintVenant 3879
Postad: 27 okt 2021 00:44

Nja, läs under 2.2 för att se hur analysen går till. Breviks Gaskromatografi och extraktion av lipider diskuteras där.

Kom ihåg att detta bara är som ett slags detaljerat facit för dig. I praktiken ska du fundera på, baserat på vad du lärt dig i kursen, vilka analysmetoder som är lämpliga. Det kommer alltså vara ganska simpla svar som söks baserade på förenklade modeller av interaktionen för PCB och dioxiner.

Pluggtjejen 47
Postad: 27 okt 2021 12:30
Ebola skrev:

Nja, läs under 2.2 för att se hur analysen går till. Breviks Gaskromatografi och extraktion av lipider diskuteras där.

Kom ihåg att detta bara är som ett slags detaljerat facit för dig. I praktiken ska du fundera på, baserat på vad du lärt dig i kursen, vilka analysmetoder som är lämpliga. Det kommer alltså vara ganska simpla svar som söks baserade på förenklade modeller av interaktionen för PCB och dioxiner.

Jo, jag förstår det, men jag vet inte hur jag hittar information som är förklarat på ett "förenklat" sätt hur det går till och vi har inte pratat om det heller. Har någon tips eller kunskap i hur man skulle kunna nämna analysen på ett enkelt sätt?

SaintVenant 3879
Postad: 27 okt 2021 16:01

Menar du att ni inte diskuterat molekylernas utseende och sedermera vilka analysmetoder som då skulle vara lämpliga? Det låter märkligt. Något måste ni ha pratat om för att ni ska kunna svara på detta. 

Du får nog be din föreläsare eller dina studiekamrater om råd då de vet bäst vad ni gått igenom i kursen. Det går att resonera baserat på gymnasiekemi på grundläggande sätt men bäst är om det är anpassat till den nivå som kursen undervisas på.

Pluggtjejen 47
Postad: 27 okt 2021 16:42
Ebola skrev:

Menar du att ni inte diskuterat molekylernas utseende och sedermera vilka analysmetoder som då skulle vara lämpliga? Det låter märkligt. Något måste ni ha pratat om för att ni ska kunna svara på detta. 

Du får nog be din föreläsare eller dina studiekamrater om råd då de vet bäst vad ni gått igenom i kursen. Det går att resonera baserat på gymnasiekemi på grundläggande sätt men bäst är om det är anpassat till den nivå som kursen undervisas på.

Vi har pratat om DNA, är det aktuellt i detta ämne?

Svara Avbryt
Close