16 svar
102 visningar
Fadi zaki 9
Postad: 12 aug 2017

FJÄRDLÅNG

Tjena! Jag har fått i uppgift att svara på en väldigt komplicerad fråga om Fjärdlång. Dessutom måste jag vara klar med uppgiften så snart som möjligt. Därför skulle det uppskattas om någon kunde hjälpa!

Uppgiften: Redogör på minst en A4 för hur landskapet och naturen på en skärgårdsö (t.ex. Fjärdlång) har utvecklats efter istiden. Redogör också för de faktorer som gör att vi har en typ av växtlighet på bergryggarna och en annan nere i sänkorna. Redogör också för hur människan har påverkat landskapet – alltså hur det s.k. kulturlandskapet har växt fram. Vilka naturvärden har detta landskap och vilka skötselåtgärder är viktiga för att upprätthålla kulturlandskapet.

TACKSAM för svar!!!

Hur har du tänkt själv? Meningen med Pluggakuten är inte att någon annan skall göra dina uppgifter åt dig, utan att du skall få den hjälp du behöver för att kunna klara det själv. För att kunna hjälpa dig så bra som möjligt, behöver vi veta hur långt du har kommit. (Dessutom står det i Pluggakutens regler att man skall visa hur man har försökt.)

Fadi zaki 9
Postad: 13 aug 2017

Såklart jag har tänkt själv! För det första är min uppgift 3 stora frågor, inte bara denna. För det andra så är jag klar med små delar av denna fråga också. Jag är klar med delen som har med istiden att göra. Och sen jag har jag skrivit lite mer fakta också i frågan. Resten av frågan har försökt lösa genom internet och biologi boken. Men det gick inte. Därför sökte jag hjälp här. 

Det räcker inte att berätta att du har försökt, du måste visa HUR du har försökt och precis vad det är du behöver hjälp med.Det är inte meninngen att någon skall göra DIN uppgift åt dig och servera den på silverfat, det är meningen att vi skall (försöka) hjälpa DIG att göra din uppgift.

Vad har du skrivit om istiden? Vad är det mer du har skrivit om?

Fadi zaki 9
Postad: 13 aug 2017 Redigerad: 13 aug 2017

Det här är första gången jag frågar en fråga här . Gör alla mina uppgifter själv! Det här är det jag gjort hittills. Vill ni inte hjälpa kan ni bara säga det. 

Den senaste inlandsisen, som började för c:a 70.000 år sedan och slutade för

9.000 år sedan, har haft stor betydelse för skärgårdslandskapets utformning.

Isen har främst slipat redan befintliga strukturer. Det är

alltså bara ytformen isen har påverkat.

Iserosion är ett samspel mellan istemperatur, förekomst av vatten, isens

tjocklek och isrörelsehastigheten. Är det stora temperaturskillnader

mellan berg och is så spricker berget. Vattnet som bildades då inlandsisen

smälte, slipade berggrunden.

Isen har slipat bort alla ojämnheter i berggrunden. Infrusna stenblock och stenar i botten av isen har fungerat som sandpapper. Baksidan av

berghällarna blev ofta skrovliga, då isen bröt loss material därifrån. Ibland kan man se stenar som ligger kvar på botten av jättegrytorna.


Bergarterna är för det mesta sura och ger därför upphov till relativt sur jord när den vittrar. Den sura jorden är oftast fattig på närsalter och bara ett fåtal växter är anpassade till den sura miljön och det leder till relativt fattiga växtsamhällen med ganska få arter. Men på många ställen kan man hitta rikare, mer näringsrik jord om basiska, kalkrika sediment har bildats. T.ex skalgrusbankar från områden där det tidigare varit mycket musslor på bottnen, innan landhöjningen.

Det verkar vara en bra redogörelse för första delen av uppgiften - hur landskapet har utvecklats efter istiden. Nsta delhandlar om skillnaden i vilka växter som växer uppe på bergsryggarna jämfört nere i dalgångarna. Vilka faktorer är det som är annorlunda uppe på bergstopparna?

Fadi zaki 9
Postad: 13 aug 2017

Det är denna del jag inte hittar någon information om på internet. 

Du behöver inte leta informetion om detta på internet, du behöver bara tänka lite själv. Var finns det mest vatten i marken? Var blåser det mest? Var skiner solen mest? Är det samma sorts jord?

Fadi zaki 9
Postad: 13 aug 2017

Förstod inte riktigt, men tydligen kommer jag inte få hjälp här. Jag försöker själv igen. Tack så mycket! 

Vad är det du inte förstår? Om du inte kan precisera det, är det svårt att hjälpa dig.

Var finns det mest vatten - uppe på bergstopparna eller nere vid vattnet?

Var finns det mest skugga - uppe på bergstopparna eller nere vid vattnet?

Var känner man av blåsten mest - uppe på bergstopparna eller nere vid vattnet?

 

Om du menar att du inte kommer att hitta någon här som gör din uppgift åt dig, har du säkert alldeles rätt.

Fadi zaki 9
Postad: 13 aug 2017

Någon som gör min uppgift? Varför ska jag vilja det. Jag är klar med hela uppgiften och alla frågor, har bara denna bit kvar, mitt problem är med formuleringen av svaret 

Det stämmer dåligt med vad du har skrivit i tråden tidigare.

Hur har du formulerat dig nu, som du inte är nöjd med? Skriv det här, så kan du förmodligen få hjälp.

Fadi zaki 9
Postad: 13 aug 2017

Asså vad är ditt/erat problem? Jag it Jag lyckades formulera mig för att jag hittade informationen i internet, granskade den och sedan omformulerade mig. Men nu är det ingen från internet, och jag förstår inte ens frågan, därför behöver jag hjälp. 

Du har inte ens förklarat vad de tär du behöver ha hjälp med, mer än att du vill ha hjälp med hela uppgiften (utom det du har skrivit om istiden). Då är det inte lätt att försöka hjälpa dig!

Har du haft någon nytta av min omformulering av frågan?

original:

Redogör också för de faktorer som gör att vi har en typ av växtlighet på bergryggarna och en annan nere i sänkorna. 

 

Min formulering:

Var finns det mest vatten i marken?

Var blåser det mest?

Var skiner solen mest?

Är det samma sorts jord?

Min version 2:

Var finns det mest vatten - uppe på bergstopparna eller nere vid vattnet?

Var finns det mest skugga - uppe på bergstopparna eller nere vid vattnet?

Var känner man av blåsten mest - uppe på bergstopparna eller nere vid vattnet?

Fadi zaki 9
Postad: 13 aug 2017

Detta hjälpte mig äntligen. Problemet som uppstår är bara att min lärare har ställt krav att denna bit av svar ska vara 1 a4. Om jag svarar på dina omformuleringar I uppgiften, kan jag få det till 1 A4? 

Du skall svara på de här frågorna också:

Redogör också för hur människan har påverkat landskapet – alltså hur det s.k. kulturlandskapet har växt fram. Vilka naturvärden har detta landskap och vilka skötselåtgärder är viktiga för att upprätthålla kulturlandskapet.

Om inte människan hade påverkat naturen, skulle det inte ha funnits några åkrar, inga beteshagar, inga stängsel, inga stenmurar...

I början av 1900talet var det någon ö i Stockholmstrakten (jag minns inte vad den heter) som ansågs vara väldigt naturskön och värd att bevara - så myndigheterna bestämde sig för att den skulle fridlysas helt - ingen människa skulle påverka den alls, utan den skulle få utvecklas helt naturligt - så inga kor eller får som betade, ingen skogsskötsel, ingenting. Resultatet blev katastrofalt! Man hade inte alls insett att den underbara naturen var sådan den var tack vare människans påverkan.

Du kanske kan hitta lite "riktig" information om den här historien och ha nytta av den? Jag är ingen bra källa, eftersom jag har glömt en massa, värst av allt öns namn.

Fadi zaki 9
Postad: 13 aug 2017

Tack så mycket. Fick den hjälpen jag behövde, och nu förstod jag frågan och sättet jag ska ska formulera mig på. 

Svara Avbryt
Close