7 svar
233 visningar
Qetsiyah är nöjd med hjälpen
Qetsiyah 6481 – Livehjälpare
Postad: 21 jan 2020 14:27

Flervariabelanalys: anourlunda version av derivatans definiton

Hej:

Jag har sett denna förut (såklart): f'(a)=limh0f(a+h)-f(a)h

Men nu i boken stöter jag på: f(a+h)-f(a)=f'(a)h+hρ(h) där limh0ρ(h)=0

Jag finner ingen intuition i detta, var kommer denna rho-funktionen från? Varför finns den?

Dr. G Online 8852
Postad: 21 jan 2020 14:36

Dela leden med h och låt h gå mot 0. 

Vad blir kvar?

Qetsiyah 6481 – Livehjälpare
Postad: 21 jan 2020 14:49

Ja... det blir den som jag har sett förrut!

Men finns det någon geometrisk tolkning av detta? 

Kallaskull 657
Postad: 21 jan 2020 15:10

Boken jag använde, Flerdimensionell analys av Jonas Månsson och Patrik Nordbeck hade följande förklaring

limh0f(a+h)-f(a)h=f'(a) är basically samma sak som f(a+h)-f(a)h=f'(a)+ρ(h) för någon funktion ρ(h) så att h0  ρ(h)0

Sök runt lite på differentierbarhet ifall du vill ha utförligare förklaring.

Qetsiyah 6481 – Livehjälpare
Postad: 21 jan 2020 15:15

Är det meningen att den alternativa definitionen skrivs utan "limes?

Kallaskull 657
Postad: 21 jan 2020 15:27

Yeah

I flervariabel analysen använder man differentierbarhet för att bestämma ifall en funktion är partiellt deriverbar och kontinuerlig.

Ser ut så här i två variabler i punkten (a,b) 

f(a+h,b+k)-f(a,b)=Ah+Bk+h2+k2ρ(h,k)  med (h,k)0  ρ(h,k)0

(där  fx'(a,b)=A, fy'(a,b)=B)

oggih 1080 – F.d. Moderator
Postad: 29 jan 2020 13:12 Redigerad: 29 jan 2020 17:25

Det har redan konstaterats att det boken skriver i princip bara är en ekvivalent formulering av derivatans definition, men eftersom du också frågar om det finns någon geometrisk tolkning av den här formuleringen, så tänkte jag att jag kunde säga några ord om detta.

Idén är följande: Låt f(x)f(x) vara en realvärd funktion som är deriverbar vid x=ax=a. Då kommer den räta linjen genom punkten (a,f(a))(a,f(a)) med lutningen f'(a)f'(a) att vara en väldigt bra approximation till funktionen för xx som ligger nära aa.


Detta kan lite mer precist uttryckas som att

f(a+h)f(a)+f'(a)h,f(a+h)\approx f(a)+f'(a)h\,,

för h0h\approx 0, där hh beskriver hur långt ifrån x=ax=a vi befinner oss.

(Jämför gärna detta med enpunktsformeln från gymnasiematten.)


Vill man uttrycka det ännu lite mer precist, utan de lite flummiga "ungefär lika med"-tecknen, så skulle man kunna skriva

f(a+h)=f(a)+f'(a)h+R(h),f(a+h)=f(a)+f'(a)h+R(h)\,,

där R(h)R(h) är en funktion som mäter felet i approximationen, och som uppfyller limh0R(h)=0\lim_{h\to 0}{R(h)}=0.


Problemet är bara att detta helt misslyckas med att fånga hur bra den här linjära approximationen av funktionen är.

Oavsett vilken lutning kk\in\mathbb{R} vi än väljer för vår linjära approximation, så kommer den motsvarande felfunktionen R(h)R(h) (som beror av kk och som vi väljer så att f(a+h)=f(a)+kh+R(h)f(a+h)=f(a)+kh+R(h) uppfylls) automatiskt att uppfylla limh0R(h)=0\lim_{h\to 0}{R(h)}=0.

Detta är en direkt konsekvens av att f(x)f(x) är kontinuerlig i x=ax=a. (Kom ihåg att deriverbarhet medför kontinuitet!)


Det som gör den linjära approximationen där just derivatan f'(a)f'(a) används som riktningskoefficient extra bra, är att den motsvarande felfunktionen går mot noll snabbare än vår avvikelse hh i xx-led.

Detta kan vi uttrycka som R(h)R(h) går mot noll även om vi dividerar med |h||h|, dvs. att limh0R(h)|h|=0\lim_{h\to 0}\frac{R(h)}{|h|}=0.

Eller, om vi så vill, som att R(h)=|h|ρ(h)R(h)=|h|\rho(h) för någon funktion ρ(h)\rho(h) sådan att limh0ρ(h)=0\lim_{h\to 0}{\rho(h)}=0.


Det bästa sättet att greppa detta är att leka runt lite med en grafritare.

Här har jag satt ihop en liten GeoGebra-applet, som plottar en funktion (svart), ihop med en linjär approximation (blå) genom en viss punkt aa med en viss lutning kk, samt skillnaden mellan funktionen och apporixmationen (rött). Testa att justera lutningen tills den sammanfaller med derivatan f'(a)f'(a), och lägg märke till att felet då blir särskilt litet. Du kan även testa att lägga till felet dividerat med avvikelsen i xx-led till plotten (orange).

(Observera att jag i appleten har valt att uttrycka den linjära approximationen som f(x)f(a)+f'(a)(x-a)f(x)\approx f(a)+f'(a)(x-a), och att jag har låtit felfunktionen bero på xx i stället för hh.)

Qetsiyah 6481 – Livehjälpare
Postad: 4 aug 2020 23:11
Oggih skrev:

[...]
Problemet är bara att detta helt misslyckas med att fånga hur bra den här linjära approximationen av funktionen är.

[...]

Detta är en direkt konsekvens av att f(x)f(x) är kontinuerlig i x=ax=a. (Kom ihåg att deriverbarhet medför kontinuitet!)

Det som gör den linjära approximationen där just derivatan f'(a)f'(a) används som riktningskoefficient extra bra, är att den motsvarande felfunktionen går mot noll snabbare än vår avvikelse hh i xx-led.

[...]

Alldeles utmärkt förkarat. Jag förstod inte riktigt när jag läste det först, men nu blev det enkelt.

Svara Avbryt
Close