Eranda 8
Postad: 30 dec 2020

folkrätten, sammanhäng

Jag tycker min text är rörig då jag har svårt att få med allt kortfattat men är det någonting som är fel eller är det någonting som jag borde skriva mer av? Jag är inte färdig med frågan:

b, Vad menas med folkrätten och vad omfattar den? Ge gärna några exempel.
​Folkrätten är ett rättssystem som reglerar förhållandet mellan stater och hur de ska agera. Folkrätten brukar delas in i två delar
Fredens folkrätt: Alltid ska gälla.
krigens folkrätt: ska gälla bara i krigsstrider.

Folkrätten är en del av internationella rätten som omfattar många områden, några exempel är:
Mänskliga fri- och rättigheter där FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna är fokusområdet, som beskriver statens ansvar för vad som ska göras för att skydda alla medborgare.
Humanitär rätt reglerar brott som t.ex. brott mot mänskligheten, folkmord och krigsförbrytelse. Det lagstiftas hur krig ska föregå för dem som inte strider eller strider, då det inte går att förhindra krig. Man kan minska effekterna av krig/skadorna av krig.
Hur flyktingar ska behandlas

Magister Dixit 97
Postad: 30 dec 2020

Du skulle kunna nämna att folkrätten bygger på både traktat och sedvänja.

Om du vill bredda svaret ännu mer kan du även redogöra för skillnaden mellan tvingande (jus cogens) och förhandlingsbara (jus dispositivum) bestämmelser inom folkrätten. Till exempel anser de flesta stater att förbudet mot folkmord gäller alla stater och att militär intervention är berättigat för att förhindra folkmord. Jämför med principen om non-refoulement som, även om vissa stater anser principen vara tvingande, i praktiken behandlas som förhandlingsbar.

Jag skulle även ha nämnt att folkrätten ställer upp villkoren för vad en suverän stat är och även nämnt diplomatisk immunitet.

Om du vill förkovra dig ytterligare om folkrätten rekommenderar jag den här artikeln i Svensk Juristtidning.

Svara Avbryt
Close