Hypziz 1
Postad: 4 nov 19:40

For-Loop i Ada. Skriva ut X N antal gånger med mellanrum

Har fastnat på en övningsuppgift i Ada där man ska skriva ett underprogram som skickar ut en sträng. Uppgiften följer: Skriv ett underprogram som har två parametrar, ett heltal (X) och ett tecken
(N). Dessa skall skickas från huvudprogrammet till underprogrammet.

Underprogrammet skall skapa en ny sträng som innehåller datat som finns i X, N
antal gånger. Underprogrammet skall sedan skicka tillbaka
denna nya sträng till huvudprogrammet.

Värdet som finns i N är garanterat något som går att "tolka" som ett heltal och
eventuellt behöver det finnas med en typomvandling till Integer för detta
värde.
om X = 120 och N = 2 blir strängen = " 120 120"
om X = 120 och N = 0 blir strängen = ""
Jag kommer fram till att en for-loop är bäst lämpad i underprogrammet då jag vet hur många ggr den ska loopas men hittar ingen bra info för hur jag ska göra loopen

anders_k Online 217
Postad: 5 nov 20:33

Det var visserligen väldigt länge sen jag jobbade med ADA men jag kanske kan hjälpa dig. Vad har du testat? Kan du visa vad du gjort hitintills?

Din loop borde väl se ut ungefär så här, fast du får konvertera X till en sträng förstås.

Res := To_Unbounded_String("");
for I in 1..N loop
   Res := Res & X;
end loop;
Svara Avbryt
Close