6 svar
3063 visningar
ashe_ är nöjd med hjälpen
ashe_ 689
Postad: 12 okt 2023 16:32 Redigerad: 12 okt 2023 17:40

för- och nackdelar marknadsekonomi, planekonmi

Vilka för- respektive nackdelar finns det med dessa system?

det som jag skrivit hittills är att vissa anser att marknadsekonomin grundar sig på de som är framgångsrika (som gör bäst från sig och säljer mycket och får mycket pengar), så om utbudet avtar, minskar arbetarnas lön. Vissa anser att arbetslösheten ökar då, speciellt hos de som är gamla, svaga eller sjuka. och då den här gruppen människor inte har samma kunskaper som andra kan det bli stora skillnader i samhället. Jag skrev också att en marknadsekonomi behöver inte nödvändigtvis bidra till ökande arbetslöshet och att marknadsekonomin grundar sig på att de som säljer mest och får mest pengar är en förenkling som inte riktigt stämmer. 

dessutom att vissa anser att det positiva med marknadsekonomin är den höga konkurrensen som gör att kvalitén på varor blir bättre och att denna typ av marknad styr sig själv utan statens inblandning.

är jag på rätt spår eller är jag helt ute och cyklar? vad mer kan jag skriva om detta? vad för nack- och fördelar finns det med marknadsekonomi och planekonomi? 

all hjälp uppskattas. tack på förhand. 

Pöjk 9
Postad: 12 okt 2023 16:52

Du är definitivt på rätt spår när det gäller att diskutera fördelar och nackdelar med marknadsekonomi och planekonomi. Låt oss gå igenom några fler punkter som du kan inkludera i din analys:

Marknadsekonomi:

Fördelar:

Effektiv resursallokering: Marknadsekonomin kan vara mycket effektiv när det gäller att alloka resurser, eftersom utbud och efterfrågan styr priserna och produkternas tillgänglighet.
Innovation: Konkurrensen i en marknadsekonomi kan driva innovation och teknologisk utveckling, eftersom företag strävar efter att förbättra produkter och tjänster för att överträffa sina konkurrenter.
Konsumentval: Konsumenter har friheten att välja produkter och tjänster som bäst passar deras behov och preferenser.
Nackdelar:

Ojämlikhet: En marknadsekonomi kan leda till ekonomisk ojämlikhet, eftersom de som är mer framgångsrika har möjlighet att ackumulera mer rikedom och makt.
Cyklisk arbetslöshet: Ekonomiska nedgångar kan leda till ökad arbetslöshet, vilket kan påverka sårbara grupper hårdare.
Miljöpåverkan: I avsaknad av reglering kan marknadsekonomier ibland leda till överutnyttjande av naturresurser och miljöproblem.
Planekonomi:

Fördelar:

Ekonomisk jämlikhet: Planekonomier kan sträva efter att minska ekonomisk ojämlikhet genom statlig reglering av ekonomin.
Stabilitet: Statlig kontroll kan bidra till ekonomisk stabilitet och förhindra extrema höjder och lågor i ekonomin.
Sociala tjänster: Planekonomier kan tillhandahålla universell tillgång till utbildning, hälsovård och andra samhällstjänster.
Nackdelar:

Brist på incitament: Planekonomier lider ibland av bristande incitament för produktivitet och innovation, eftersom individuella belöningar inte är direkt kopplade till prestation.
Brist på varudiversitet: Eftersom staten kontrollerar produktionsmedlen kan planekonomier sakna varudiversitet och innovation i produkter och tjänster.
Bürokrati: Planekonomier kräver ofta omfattande byråkrati och centraliserad kontroll, vilket kan leda till ineffektivitet och långa beslutsprocesser.
Det är viktigt att komma ihåg att inget ekonomiskt system är perfekt, och fördelar och nackdelar varierar beroende av hur systemet implementeras och regleras. Också, många länder använder en blandning av marknadsekonomi och statlig reglering för att försöka balansera fördelarna från båda systemen.

Teraeagle Online 20505 – Moderator
Postad: 12 okt 2023 16:56 Redigerad: 12 okt 2023 17:00

Den stora fördelen med marknadsekonomi är att det är mer resurseffektivt, dvs man kan producera mer med mindre resurser vilket också leder till lägre priser. Eftersom marknadsekonomi bygger på fria marknader med konkurrens tenderar det också att leda till mer innovation där det finns incitament att förbättra för att ta marknadsandelar.

Nackdelen med marknadsekonomi är som du är inne på att det kan leda till att arbetskraften utnyttjas. Verksamheter som inte kan konkurrera med låga priser slås ut, vilket leder till arbetslöshet och potentiellt en sämre miljö. Marknadsekonomi kan också vara dåligt ur geopolitisk synvinkel. I Sverige har t.ex. stora delar av jordbruk och industri slagits ut eftersom det inte går att driva lika billigt som i andra delar av världen. Det innebär också en risk för staten Sverige vid händelse av krig eller andra saker som drabbar världshandeln. Om vi inte har en egen produktion blir vi beroende av import.

Sen finns det varugrupper där man helt enkelt inte vill ha lägre priser och större utbud. Alkohol är ett exempel, eftersom det antas vara dåligt för folkhälsan. Det är argumentet för vårt statliga alkoholmonopol i Sverige.

ashe_ 689
Postad: 12 okt 2023 17:45
Pöjk skrev:

Du är definitivt på rätt spår när det gäller att diskutera fördelar och nackdelar med marknadsekonomi och planekonomi. Låt oss gå igenom några fler punkter som du kan inkludera i din analys:

Marknadsekonomi:

Fördelar:

Effektiv resursallokering: Marknadsekonomin kan vara mycket effektiv när det gäller att alloka resurser, eftersom utbud och efterfrågan styr priserna och produkternas tillgänglighet.
Innovation: Konkurrensen i en marknadsekonomi kan driva innovation och teknologisk utveckling, eftersom företag strävar efter att förbättra produkter och tjänster för att överträffa sina konkurrenter.
Konsumentval: Konsumenter har friheten att välja produkter och tjänster som bäst passar deras behov och preferenser.
Nackdelar:

Ojämlikhet: En marknadsekonomi kan leda till ekonomisk ojämlikhet, eftersom de som är mer framgångsrika har möjlighet att ackumulera mer rikedom och makt.
Cyklisk arbetslöshet: Ekonomiska nedgångar kan leda till ökad arbetslöshet, vilket kan påverka sårbara grupper hårdare.
Miljöpåverkan: I avsaknad av reglering kan marknadsekonomier ibland leda till överutnyttjande av naturresurser och miljöproblem.
Planekonomi:

Fördelar:

Ekonomisk jämlikhet: Planekonomier kan sträva efter att minska ekonomisk ojämlikhet genom statlig reglering av ekonomin.
Stabilitet: Statlig kontroll kan bidra till ekonomisk stabilitet och förhindra extrema höjder och lågor i ekonomin.
Sociala tjänster: Planekonomier kan tillhandahålla universell tillgång till utbildning, hälsovård och andra samhällstjänster.
Nackdelar:

Brist på incitament: Planekonomier lider ibland av bristande incitament för produktivitet och innovation, eftersom individuella belöningar inte är direkt kopplade till prestation.
Brist på varudiversitet: Eftersom staten kontrollerar produktionsmedlen kan planekonomier sakna varudiversitet och innovation i produkter och tjänster.
Bürokrati: Planekonomier kräver ofta omfattande byråkrati och centraliserad kontroll, vilket kan leda till ineffektivitet och långa beslutsprocesser.
Det är viktigt att komma ihåg att inget ekonomiskt system är perfekt, och fördelar och nackdelar varierar beroende av hur systemet implementeras och regleras. Också, många länder använder en blandning av marknadsekonomi och statlig reglering för att försöka balansera fördelarna från båda systemen.

Tack, detta är väldigt hjälpsamt!

ashe_ 689
Postad: 12 okt 2023 17:55
Teraeagle skrev:

Den stora fördelen med marknadsekonomi är att det är mer resurseffektivt, dvs man kan producera mer med mindre resurser vilket också leder till lägre priser. Eftersom marknadsekonomi bygger på fria marknader med konkurrens tenderar det också att leda till mer innovation där det finns incitament att förbättra för att ta marknadsandelar.

Nackdelen med marknadsekonomi är som du är inne på att det kan leda till att arbetskraften utnyttjas. Verksamheter som inte kan konkurrera med låga priser slås ut, vilket leder till arbetslöshet och potentiellt en sämre miljö. Marknadsekonomi kan också vara dåligt ur geopolitisk synvinkel. I Sverige har t.ex. stora delar av jordbruk och industri slagits ut eftersom det inte går att driva lika billigt som i andra delar av världen. Det innebär också en risk för staten Sverige vid händelse av krig eller andra saker som drabbar världshandeln. Om vi inte har en egen produktion blir vi beroende av import.

Sen finns det varugrupper där man helt enkelt inte vill ha lägre priser och större utbud. Alkohol är ett exempel, eftersom det antas vara dåligt för folkhälsan. Det är argumentet för vårt statliga alkoholmonopol i Sverige.

En sak jag undrar över är hur kan man planera hur en marknad ska gå? Planekonomi grundar sig ju på att man planerar statens ekonomi flera år framåt. Går det att göra så? Marknaden är ju oförutsägbar, ingen vet vad som kommer att hända om fem år för att kunna planera marknaden för det.

Obalans i marknaden kan ske närsomhelst. Särskilt nu under dessa tider med tanke på det pågående kriget Ukraina/Ryssland. Priserna på allt har ökat, mat, elektricitet, hyra. Dessutom finns det inte tillgång till allt. Marknaden tillverkar varor som är lönsamt, det som majoriteten vill ha. Så igenom att staten inte blandar sig in på marknaden så finns inte ”ständigt tillgång till varor som folk uppskattar”, och jag instämmer för om det exempelvis är bara sju människor i Sverige som är i behov av en speciell typ av kräm p.g.a. en hud sjukdom så kommer marknaden troligtvis inte erbjuda det därför att det inte blir lönsamt då det endast är sju personer som efterfrågar krämen. 

 

Så, det jag skulle vilja få ett svar på är går det ens att styra marknaden och går det att planera en marknad? Isåfall, hur?

Teraeagle Online 20505 – Moderator
Postad: 12 okt 2023 19:49 Redigerad: 12 okt 2023 19:53

En sak jag undrar över är hur kan man planera hur en marknad ska gå? Planekonomi grundar sig ju på att man planerar statens ekonomi flera år framåt. Går det att göra så? Marknaden är ju oförutsägbar, ingen vet vad som kommer att hända om fem år för att kunna planera marknaden för det.

Planekonomi bygger ofta på just femårsplaner, dvs att staten planerar ekonomin för fem år framåt. Staten förbjuder eller begränsar helt enkelt privata aktörer och driver en verksamhet i statlig regi istället. Hittills har inget land lyckats med planekonomi, utan marknadsekonomi är den dominerande formen i de flesta delar av världen.

En planekonomi bygger på att staten bygger ut kapaciteten vid behov, en privat aktör kan inte starta upp en ny verksamhet som kompletterar eller konkurrerar med statens verksamhet hur som helst.

Historiskt har försök med planekonomi just lett till brist (inte minst på livsmedel) och högre priser. Det land som har kommit närmast att lyckas är kanske Kina, men de lyckades först efter att de börjat luckra upp planekonomin för mer marknadsekonomiska inslag. Jämför t.ex. Kinas utveckling under 2000-talet med de mer hårdföra perioderna med planekonomi under ”Det stora språnget”.

ashe_ 689
Postad: 12 okt 2023 20:28

Tack för all hjälp, Teraeagle!

Svara Avbryt
Close