4 svar
129 visningar
max4556 är nöjd med hjälpen
max4556 8
Postad: 4 jun 10:44

Förändring lager redovisning

I bolaget Paukstat AB redovisar man både inköp och kostnaden för sålda varor på varulagerkontot. Kostnaderna för sålda varor redovisas löpande vid varje försäljningstillfälle. Vid den aktuella periodens början finns varor till ett värde av 109 tkr i lagret.

Vid periodens slut finns följande uppgifter: Varuinköpen från leverantörer exklusive moms (25 %) som redovisats på lagerkontot (konto 1460) blev 4 695 tkr och kostnad för sålda varor som redovisats på lagerkontot uppgick till 4 712 tkr. Enligt inventeringen är varulagret vid periodens slut värderat till 70 tkr. Ange storleken på den justering som vid bokslutet görs på kontot kostnad för sålda varor (konto 4900). Om justeringen görs i kredit sätter du ut ett minustecken framför, om det görs i debet sätter du inte ut något tecken. Svara utan decimal (avrunda) och i tkr.

Hej hur ska jag tänka gällande följande uppgift? 


 

max4556 8
Postad: 4 jun 10:56

Kom fram till kredit 22 000 tkr, har jag resonerat rätt? 

Använde inköp under året+ib varulager - ub varulager = ksv 

mvh 

Arktos 1358
Postad: 7 jun 15:25

Du har tänkt rätt när det gäller beloppet.

När allt är klart ska posterna på lagerkontot uppfylla villkoret

    IB + inköp  =   ksv + UB

    109 + 4695 = ksv + 70    som ger   ksv = 4734

men ännu har bara 4712 bokförts som ksv.

Det återstår därför att bokföra 22
på ena sidan av av lagerkontot och på motsatta sidan av kontot för ksv

Hur blir det då med kontot för ksv?
Ska det debiteras eller krediteras?

max4556 8
Postad: 7 jun 16:06

22 i debit om jag tolkat allt rätt 

Arktos 1358
Postad: 7 jun 19:03

Visst!
Man har hjälp av systemet – den dubbla bokföringen.
Vet man vad som ska hända på det ena kontot, så är det klart vad som ska hända på det andra.

Själv tyckte jag det var lättast att se vad som ska hända på lagerkontot, ett vanligt tillgångskonto.
Där ska posten  ksv   öka, dvs kontot ska krediteras med 22.
Då måste motkontot debiteras, precis som du också har kommit fram till. 

PS
Och det här med +/- för deb/kre har inget med bokföringssystemet att göra.
Det är en konvention som bokföringsprogrammet kräver.

Svara Avbryt
Close