48 svar
806 visningar
x.21uzawuxei_ är nöjd med hjälpen
x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 23 apr 2022 12:53

Förbränningsentalpi

Hej! 

Jag har fastnat vid denna fråga och skulle vilja att någon kunde hjälpa mig.

Jag förmodar att man ska använda någon formel men jag är ej säker på vilken. Jag försökte hitta någon formel för förbränningsentalpin men hitta ingen istället hittade jag förbränningsenergin men är det samma sak? Som sagt är jag lite osäker och skulle vilja ha lite hjälp på traven! Tack på förhand! 

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 23 apr 2022 13:44

Om du länkar till det du hittade om förbränningsenergi, alternativt om du lägger in en bild, så kan vi se om det är samma sak som förbränningsentalpi eller inte.

Förbränningsentalpin är den energi som frigörs när 1 mol bränsle förbränns till koldioxid och vatten.

  1. Börja med att skriva en balanserad reaktionsformel.
  2. beräkna hur mycket energi som har gått åt för att värma vattnet
  3. beräkna hur många mol etanol som förbrändes
  4. beräkna entalpin

Behöver du mer hjälp, så visa hru långt du har kommit och fråga igen!

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 23 apr 2022 13:49

Menar du att jag ska göra delreaktioner av etanol?

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 23 apr 2022 14:30

Jag menar att du skall skriva en balanserad reaktionsformel för när etanol reagerar med syrgas så att det bildas koldioxid och vatten.

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 23 apr 2022 14:40

Jaha, då ser den balanserade reaktionsformeln ut såhär:

C2H5OH + 3O2 -> 2CO2 + 3H2O

Men hur tar jag reda på hur många energi som har gått åt för att värma vattnet? Vad är liksom nästa steg?

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 23 apr 2022 16:37

Vad behöver man veta för att ta fram energin som går åt för att värma något? Det är tre olika storheter som skall multipliceras ihop. Alla tre finns att hitta i texten.

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 23 apr 2022 18:54

Massan, temperaturen och den specifika värmekapaciteten men vad är temperaturförändringen i detta fall?

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 23 apr 2022 19:43

Massan, temperaturen och den specifika värmekapaciteten men vad är temperaturförändringen i detta fall?

Det står jättetydligt i uppgiften:

Vattnets temperatur föreförsöket: 21,5 oC, efter försöket 34,7 oC. Hur stor är temperaturökningen?

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 23 apr 2022 19:51

Jättetydligt står det inte för du får ju direkt inte svaret när du kollar på uppgiften bara sådär. 

Hur som helst, då får vi att temperaturförändringen är 13.2 x 250 x 4.19 vilket är 13827. Hur går jag vidare?

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 23 apr 2022 20:14

13827 vadå? km eller bananer? Vad är det du har beräknat?

Du borde ha skrivit ungefär

Värme som har gått åt för att värma vattnet = 0,250 kg.4,19 kJ/(kg K).13,2 K = 13,827 kJ.

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 23 apr 2022 20:23

Okej, ska inte glömma att skriva enheterna men har ytterligare en fråga, är denna fråga helt besvarad eftersom varför står vikten av spritbrännaren och etanol före och efter försöket om man inte ens ska använda den infon i uppgiften?

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 23 apr 2022 23:15

Har du räknat ut det man frågar om i uppgiften, d v s förbränningsentalpin för etanol?

Visa spoiler

Nej, du har räknat ut hur mycket energi som frigjordes vid förbränningen, men du har inte tagit med hur många mol etanol som förbränts.

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 23 apr 2022 23:17

Hur får jag reda på det?

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 24 apr 2022 09:03

Hur definieras förbränningsentalpi?

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 24 apr 2022 10:36

Är förbränningsenergi samma sak som förbränningsentalpi?

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 24 apr 2022 10:41

Jag vet inte vad du menar med förbränningsenergi. Hur definieras förbränningsentalpi i din lärobok? (Alternativt: Läs i Wikipedia.)

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 24 apr 2022 10:43

Är det formeln Delta Hc som gäller?

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 24 apr 2022 10:45

Vilken formel menar du?

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 24 apr 2022 10:46

Jag blanda ihop den med formeln för förbränningsenergi. Aja, om vi ska ta reda på förbränningsenergin för propan är det -2219 K

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 24 apr 2022 10:57
abcdefghijklmo skrev:

Jag blanda ihop den med formeln för förbränningsenergi. Aja, om vi ska ta reda på förbränningsenergin för propan är det -2219 K

Om det mäts i enheten K är det en temoperatur. Temperaturer kan ite vara negativa (om de mäts i K). Nånting måste vara fel.

Förbränningsentalpi skall räknas ut i enheten kJ/mol. Du behöver alltså ha en energi i kJ (det har du) och en substansmängd i mol (det har du också). Räkna!

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 24 apr 2022 10:58

Ska jag dividera energi i kJ med substansmängden dvs. 4,19 eller 13,827 kJ och vad är substansmängden i det här fallet?

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 24 apr 2022 11:06

Det är du som skall ta reda på det, inte jag.Läs igenom tråden igen! Vad betyder siffran 4,19 och vilken enhet har den?

Jag vet inte im du har räknat ut hur många mol etanol som har eldats upp eller inte - jag tror inte det. Det du behöver för att kunna räkna ut det finns i själva frågan, det är möjligt att du behöver ditt periodiska system okså.

Om du tittar i mitt första inlägg #2 så står det punkt för punkt vad du skall räkna ut. Om du hade följt det upplägget skulle du ha varit klar vid det här laget.

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 24 apr 2022 11:07

Jag hittar inte något i mol i frågan. 

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 24 apr 2022 11:18

Jag hittar inte något i mol i frågan.

Nej, men du hittade vad brännare + etanol vägde före och efter, eller hur?

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 24 apr 2022 11:21

Ja, men vad ska jag göra med talen 128,32 och 127,63 kan man subtrahera dem?

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 24 apr 2022 11:48

Det är inte två tal, det är två massor med enheten gram. Ja. Vad får du fram då?

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 24 apr 2022 11:50

128,32 g - 127,63 g = 0,69 g 

Svar: 0,69 g

Vad ska göras sen?

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 24 apr 2022 11:55 Redigerad: 24 apr 2022 11:58

Vad är det som har massan 0,69 g? (Vad bra att du hade med enheten!)

Tänk lite själv!

Vad är det du vill räkna ut?

substansmängden för etanolen

Vad behöver du för att kunna räkna ut det?

massan för etanolen, och molmassan för etanol

 

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 24 apr 2022 11:59 Redigerad: 24 apr 2022 12:00

Vikten av spritbrännaren och etanolen under båda försöken, men massan av 0,69 fås väl inte av etanolen? Hur gör man för att enbart ta reda på massan för etanolen?

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 24 apr 2022 12:02 Redigerad: 24 apr 2022 12:29

Nej, det är bara ett försök. Man har tagit reda på vikten av brännare + etanol före reaktionen respektive efter reaktionen. Brännarens massa ändras inte, utan skillnaden är hur myket etanol som har brunnit upp medan man värmde vattnet.

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 24 apr 2022 12:05

Men hur får jag reda på massan för etanol, är det 250 gram?

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 24 apr 2022 12:14

Du har redan räknat ut hur mycket lättare brännaren var när lite etanol hade brunnit upp - 0,69 g.

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 24 apr 2022 12:26

0,69 g / 46,97 g = 0,0146902278 g 

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 24 apr 2022 12:29

Siffrorna är rätt och en av enheterna, men två av enheterna är fel (och dessutom stämmer inte enheterna på båda sidor - om du delar g med g så blir svaret enhetslöst, inte g).

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 24 apr 2022 12:35

0,69 g / 46,97 g/mol = 0,0146902278 mol

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 24 apr 2022 12:58

Då skall vi till sist beräkna det som man frågar efter - förbränningsentalpin i enheten kJ/mol. Kan du göra det?

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 24 apr 2022 12:59

Formeln för förbränningsentalpin står inte i min formelsamling, skulle du kunna ge lite vägledning?

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 24 apr 2022 13:21 Redigerad: 24 apr 2022 13:22

Det som står i själva uppgiften räcker väl - om förbränningsentalpin skall ha enheten kJ/mol så måste det vara en (värme)energi (i kJ) delad med substansmängden som har brunnit upp (i mol). Det framgår av uppgiften hur man skall göra för att man skall kunna beräkna dels energimängden (man vet ju hur mycket vatten som blev ett visst antal grader varmare) och dels substansmängden (man vet ju hur mycket brännaren + etanol har minskat i vikt, och detta måste vara den uppeldade etanolen).

Studerar du kemi på gymnasienivå så förväntas du kunna läsa ut detta ur texten.

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 24 apr 2022 13:26

4,19 kJ/0,0146902278 mol = 285,2236233 kJ/mol

Är det rätt hittills? 

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 24 apr 2022 13:45

Nej, det är ingenting som är 4,19 kJ - däremot är vattnets specifika värmekapacitet 4,19 kJ/(kgK), d v s man behöver tillföra 4,19 kJ för att 1,00 kg vatten skall bli 1,00 grad varmare.

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 24 apr 2022 13:46

Vad är vattnets värmekapacitet i så fall?

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 24 apr 2022 13:46
abcdefghijklmo skrev:

Är förbränningsenergi samma sak som förbränningsentalpi?

Jag kollade lite på Wikipedia oh det verkar som om man anger förbränningsenergin i kJ/kg men vi vill ha förbränningsentalpin i kJ/mol.

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 24 apr 2022 13:48
abcdefghijklmo skrev:

Vad är vattnets värmekapacitet i så fall?

Du har redan använt det för att beräkna hur mycket energi som har tillförts till vattnet. Det är inte värmekapaciteten du vill ha nu, det är värmemängden, som finns t ex i #10.

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 24 apr 2022 13:50

13,827 kJ/0,0146902278 mol = 941,2379568 kJ/mol 940 kJ/mol

Ser det bättre ut?

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 24 apr 2022 14:02

Ja.

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 24 apr 2022 14:06
Smaragdalena skrev:

Det som står i själva uppgiften räcker väl - om förbränningsentalpin skall ha enheten kJ/mol så måste det vara en (värme)energi (i kJ) delad med substansmängden som har brunnit upp (i mol). Det framgår av uppgiften hur man skall göra för att man skall kunna beräkna dels energimängden (man vet ju hur mycket vatten som blev ett visst antal grader varmare) och dels substansmängden (man vet ju hur mycket brännaren + etanol har minskat i vikt, och detta måste vara den uppeldade etanolen).

Studerar du kemi på gymnasienivå så förväntas du kunna läsa ut detta ur texten.

Men du sa något om energimängden, vad menar du med det?

Vattnet blev ju 34,7 grader Celsius subtraherat med 21,5 grader Celsius ger 13,2 grader Celsius. Alltså har vattnet blivit 13,2 grader varmare. Brännaren och etanolen har minskat 0,69 grader Celsius genom att subtrahera före försöket med efter försöket.

Har vi redan tagit reda på den uppdelade etanolen?

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 24 apr 2022 14:15

Men du sa något om energimängden, vad menar du med det?

Energimängden, d v s hur mycket värme som behövde tillföras för att vattnet skulle bli så mycket varmare, har du räknat ut i några inlägg strax innan #10.

Vattnet blev ju 34,7 grader Celsius subtraherat med 21,5 grader Celsius ger 13,2 grader Celsius. Alltså har vattnet blivit 13,2 grader varmare. Brännaren och etanolen har minskat 0,69 grader Celsius genom att subtrahera före försöket med efter försöket.

Du har räknat ut hur stor energimängd som gick åt för att värma 250 g vatten 13,2 grader.

Har vi redan tagit reda på den uppdelade etanolen?

Menar du uppeldade? Du har ju räknat ut hur måga mol det var.

Du har använt energimängden oh substansmängden för att beräkna förbränningsentalpin för etanol.

x.21uzawuxei_ 1171
Postad: 24 apr 2022 14:21

Jag fattar inte om svaret är det som står i #44 eller om det finns fler steg för att lösa uppgiften? I så fall vilka är de andra stegen?

Smaragdalena 79000 – Lärare
Postad: 24 apr 2022 14:33

Du är klar i #44. Du har tagit fram ett värde på förbränningsentalpin för etanol i enheten kJ/mol.

Svara Avbryt
Close