3 svar
29 visningar
852sol är nöjd med hjälpen!
852sol 1228
Postad: 22 maj 2020

Fördelar och nackdelar med olika metoder vid analytisk kemi

Vilka är de olika fördelarna och nackdelarna med de analytiska metoderna: nuclear magnetic resonance, IR, UV/VIS, spot-test, TLC, GC, LC, HPLC och masspektrometri. De som jag kommit på är:

nuclear magnetic resonance: fördelar: vi får veta hur nära en atom med stark elektronegativitet är vätet, vi får veta hur många väten som sitter på ett kol, vi får veta hur många grannväten vätet har. nackdelar: vi får bara veta om vätena och vi vet inte heller i vilken ordning kolen med vätena kommer.

IR: fördelar: man kan se vilka funktionella grupper som ingår i en molekyl. nackdelar: vi vet inte vart denna funktionella grupp är

UV/VIS: fördelar: man kan se vilka funktionella grupper som ingår i en molekyl. nackdelar: vi vet inte vart denna funktionella grupp är

spot-test: fördelar: vi kan ta reda på om ett visst ämne finns i provet. nackdelar: vi vet inget om ämnets struktur och vi vet inte heller om det finns fler än just det ämne som spot-testet reagerar på i provet.

TLC: fördelar: separerar ämnen nackdelar: vet inget om ämnets struktur

GC: fördelar: separerar ämnen nackdelar: vet inget om ämnets struktur

LC: fördelar: separerar ämnen nackdelar: vet inget om ämnets struktur

HPLC: fördelar: en effektivare kolonn än den i LC (större stationär fas, och därför behöver man bärgasen). nackdelar: vi vet inget om ämnets struktur

masspektrometri: fördelar: vi får reda på molmassan. nackdelar: ämnets separeras inte och därför kan vi inte få enskilda atomers molmassa (om inte GC, LC,TLC eller HPLC används innan) och vi vet inget om ämnets struktur. 

tack på förhand

Pikkart Online 500
Postad: 22 maj 2020

Jag tycker att IR kan vara bökigt att använda när man har jobbiga lösningar med flertalet föreningar i. Det ger ett komplext spektra.

Största fördelen med TLC skulle jag säga att den är snabb och kräver ingen lång preparering.

Du får komma ihåg att HPLC och GC är separationstekniker, det är inte tänkt att de ska kunna identifiera strukturer utan att kunna separera dem på ett bra sätt. Fördelar och nackdelar hittar du i vilka typer av molekyler som passar för respektive teknik.

Den största fördelen med MS är inte att ta reda på molmassan utan vad tror du att den största styrkan är? Det här är trots allt den mest använda detektionsmetoden inom kemi. 

852sol 1228
Postad: 3 dagar sedan
Pikkart skrev:

Den största fördelen med MS är inte att ta reda på molmassan utan vad tror du att den största styrkan är? Det här är trots allt den mest använda detektionsmetoden inom kemi. 

Jag vet inte riktigt. Jag trodde största styrkan var att med hjälp av MS har man tagit fram ämnens molmassa.

Tack på förhand

Pikkart Online 500
Postad: 3 dagar sedan

När man använder MS så får man veta exakt vilka molekyler som finns i ett prov med en viss % säkerhet. Det jag ville åt är att, när man använder MS så gör man det inte för att ta reda på vilken molekylmassa man har utan vilken molekyl man har. En MS (beroende på vilken massanalysator man använder) kan särskilja två olika molekylmassor som i princip är lika stora. En MS berättar alltså för dig vad det är för olika molekyler du har i din lösning.

Svara Avbryt
Close