10 svar
115 visningar
ickesnillet 56
Postad: 11 okt 21:31 Redigerad: 11 okt 21:35

Föremål som glider längs ett lutande plan

God kväll!

Sitter med en uppgift som jag känner mig ganska osäker på, den lyder;

Ett föremål med massan 5 kg startar från vila (stillestånd) och glider utför ett 30 m långt lutande plan. Vinkeln mellan det lutande planet och horisontalplanet är 30°.
När föremålet glidit 30 m längs planet så har det farten 16 m/s.
När föremålet glider längs planet så verkar en friktionskraft mellan föremålet och planet.

Vad är storleken på det arbete denna friktionskraft totalt har uträttat under glidningen?

Ange storleken på arbetet oavsett om det är positivt eller negativt.

Använd tyngdaccelerationen g = 9,8 m/s2

Det första jag tänker på är att göra en komposant uppdelning så Normalkraften och tyngdkraften tar ut varandra, eftersom de inte verkar emot varandra.

Fx=m·g·sin30°Fy=m·g·cos30° 

Jag får då Fx=24,55N och Fy=42,52N

Sen har jag liksom fastnat.

 

Tacksam för svar!

Groblix 136
Postad: 11 okt 21:46

Fxär i detta fall den horisontella komposanten av Fg(mg). Antar att lådan glider med konstant så måste friktionskraften Ff=Fx. Rita ut alla krafter som verkar på lådan och försök förstå varför det blir så :)

ickesnillet 56
Postad: 11 okt 22:02

Såhär har jag gjort. Du menar att man kan bortse från Fx eftersom Fx och Ff tar ut varandra? Jag tolkar frågan som att jag ska räkna ut friktionskraften för att sedan kunna räkna ut arbetet.

ickesnillet 56
Postad: 14 okt 11:20

Ritade om bilden såhär. Tänker eftersom att Fx är i samma riktning och vinkel som sträckan (30m) så borde den vara intressant och därav motsvara kraften i den riktningen.

W=Fx x s => 24,55N x 30m = 736,5Nm = 736,5J

Detta finns inte som svarsalternativ så detta kan inte stämma. Vad är det jag missar?

kalleanka123 1
Postad: 14 okt 15:15

Kom du fram till hur du skulle göra för att lösa uppgiften? Har samma uppgift själv och sitter fast

ickesnillet 56
Postad: 14 okt 15:31

Tyvärr inte.. Har försökt med alla möjliga beräkningar men ingen av dom verkar vara rätt. 

Laguna 16528
Postad: 14 okt 15:53

Din första bild förstår jag, men inte den andra.

Groblix, menade du horisontell och inte längs det lutande planet?

ickesnillet 56
Postad: 14 okt 16:15

Den andra bilden ska föreställa en komposantuppdelning av glidkraften hos lådan, just för att jag vill få ut F. Däremot är jag osäker om sträckan går längs underlaget eller om den är horisontell, alltså om det är F eller Fx som är proportionell till sträckan.

Jan Ragnar 335
Postad: 14 okt 18:03

Lägesenergin = Friktionsförluster + Rörelseenergi

Dvs friktionsförlusten fås som skillnaden mellan lägesenergin och rörelseenergin.

ickesnillet 56
Postad: 14 okt 18:11 Redigerad: 14 okt 18:37

Friktionskraften fås genom Ff=Ep-Ek => mgh-mv22.

Kan man byta ut h till s då det inte finns någon höjd?

mgh=mv22 h=v22g

Efter att jag löste ut m fick jag detta uttryck. Detta ger mig ca 1257m.. Sedan räknar jag ut friktionskraften;

Fμ=mgh-mv22 = 5kg·9,82N/kg·1257m-5kg·(16m/s)2261kN

Sedan räknar jag ut arbetet;

W=F·s=61000N·30m=1,83MJ

Detta blev ju jätte mycket...

Jan Ragnar 335
Postad: 14 okt 23:48

Fortsätt med din första ekvation här ovan med en liten omskrivning av höjden:

Ef = m*g*s*sin(α) - (m*v2)/2

Du har nu värden på alla storheter för att beräkna förlustenergin.

Svara Avbryt
Close