3 svar
66 visningar
kråkan 2
Postad: 9 nov 2021 14:39 Redigerad: 9 nov 2021 14:43

Förenkla uttrycket (a + 4)^2 – (a − 4)(a + 4) så långt som möjligt

Hej! Såhär har jag tänkt:

Jag börjar med den första parentesen där jag tillämpar kvadreringsregeln, som säger att (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2

Alltså: (a+4)2= a^2 + 8a + 16


Nu tillämpar jag konjugatregeln på de andra två parenteserna. Konjugatregeln säger att (a+b)(a-b) = a^2 - b^2


(a-4)(a+4) = a^2 - 4^2

= a^2 - 16


Nu lägger jag ihop allt.


a^2 + 8a + 16 - a^2 - 16 

= 8a


Svar: 8a

Jag är osäker på om jag har gjort rätt då jag ser att andra har fått svaret till 8a+32, men jag får det endast till 8a.

Programmeraren Online 3338
Postad: 9 nov 2021 14:44 Redigerad: 9 nov 2021 14:45

Sätt parantes runt utvecklingen av parenteserna till höger när du sätter ihop allt. När du tar bort parentesen i nästa steg håller du koll på vilket tecken varje term ska ha.

(Rent allmänt tycker jag att du ska utveckla hela uttrycket i varje steg. Enklare att följa allt då.)

kråkan 2
Postad: 9 nov 2021 15:01 Redigerad: 9 nov 2021 15:03

Ahaa så det blir a^2+8a+16-(a^2-16) och när man subtraherar en parentes så ska man byta tecken på varje term inom parentesen väl? Och därför blir det slutliga svaret 8a + 32 ? Så många regler att hålla koll på haha

Massa 490
Postad: 9 nov 2021 15:28

Ett enklare alternativ, tycker jag, är att bryta ut (a+4) så slipper jag kvadrera och multiplicera

Då får jag (a+4)x[(a+4)-(a-4)]=(a+4)x[8]

Svara Avbryt
Close