6 svar
418 visningar
Morina01 är nöjd med hjälpen
Morina01 72
Postad: 20 maj 22:55

Företags ekonomi 2

Hej, kan någon hjälpa mig med balans- och resultatrapport. Frågan är 

Saldona från bokföringen hos företaget Dottne AB har felaktigt hamnat huller om buller. Dessutom har beloppet för årets resultat fallit bort.

a.  Sortera posterna (saldona) så att du får fram en resultatrapport som visar intäkter, kostnader och resultat. Tänk på att du behöver räkna ut resultatet för att resultatrapporten ska bli fullständig. Är du osäker på vad som ska vara med i resultatrapporten, använd dig av s.127 i boken. 


b. Fortsätt med att göra en balansrapport av resten av posterna som visar tillgångar och eget kapital och skulder. OBS! Tänk på att du skall använda resultatet du får fram i uppgift 1 för att föra in i balansrapporten. På s.175 i boken kan du se en balansrapport om du är osäker på vad som ska vara med i den.

Poster

Avskrivningar   400 000 Räntekostnader 200 000

Banklån 5 100 000 Skatteskulder 300 000

Eget kapital 3 800 000 Försäljning 34 500 000

Kassa     400 000 Inventarier 10 800 000

Bankkonto     100 000 Lokalkostnader 2 800 000

Kontorsmaterial     600 000 Löner 10 500 000

Kundfordringar 1 400 000 Material 14 300 000

Leverantörsskulder 2 200 000 Reklam       500 000

Sociala avgifter (en typ av lönekostnad) 3 900 000

 

Svar på A) resultatrapport 
intäkter

försäljning 34 500 000

kostnader 

reklam 500 000

material 14 300 000

Löner 10 500 000

Lokalkostnader 2 800 000

leverantörsskulder 2 200 000

Banklån 5 100 000

kontorsmaterial 600 000

avskrivning 400 000

räntekostnader 200 000

skatteskulder 300 000 

Kundfordringar 1 400 000

inventarier 10 800 000 

resultat: 49 100 000 - 34 500 000 = 14 600 000 ( vinst) 

 

 

Svar på fråga B) Balansräkning 
tillgångar

Kassa     400 000

Bankkonto     100 000

Kundfordringar 1 400 000

inventarier 10 800 000 

summan 12 700 000


eget kapital och skulder 

Räntekostnader 200 000

Banklån 5 100 000

Skatteskulder 300 000

Leverantörsskulder 2 200 000

Banklån 5 100 000

summan 12 900 000

Jag vet inte vad har jag gjort för fel i balansräkning, eftersom  tillgångar måste balansera med skulder, det vill säga att man måste får fram samma summan: Som ni ser jag fick två olika svar. Jag hoppas att någon kunna hjälpa mig pga jag ska ha prov imorgon och det är viktigt att kunna räkna ut en balansrapport. 

Arktos 1358
Postad: 20 maj 23:39 Redigerad: 20 maj 23:42

Gå igenom din resultatrapport en gång till.

Intäkterna stämmer med texten.
Kostnaderna måste du se över.
Gå igenom post för post och ta bort alla som inte är kostnader

Beräkna sedan resultatet som skillnaden mellan intäkter och kostnader
(och inte tvärtom som du råkat göra ovan)

Gå sedan igenom balansrapporten  post för post och kolla att alla av rätt typ.

Kolla slutligen att du fått med alla 17(?) uppgifterna i texten
(och inte tagit med någon mer än en gång).

Visa sedan dina nya rapporter!

Morina01 72
Postad: 21 maj 06:29

Jag tror att nu fick jag rätt :)

intäkter

försäljning 34 500 000

kostnader 

reklam 500 000

material 14 300 000

Löner 10 500 000

Lokalkostnader 2 800 000

kontorsmaterial 600 000

avskrivning 400 000

räntekostnader 200 000

Sociala avgifter (en typ av lönekostnad) 3 900 000

resultat: 13 00 000

 

tillgångar

Kassa     400 000

Bankkonto     100 000

Kundfordringar 1 400 000

inventarier 10 800 000 

summan 12 700 000


eget kapital och skulder 

Resultat 13 00 000

eget kapital 38 00 000

Banklån 5 100 000

Skatteskulder 300 000

Leverantörsskulder 2 200 000

summan 27 00 000

Arktos 1358
Postad: 21 maj 10:34 Redigerad: 21 maj 12:34

Bra!  Nu är alla poster på rätt ställen.

Men resultatet stämmer inte.
Vad betyder  13 00 000 ?   Skrivfel?

Samma sak i balansrapporten  på ett par ställen.
Och den ska ju balansera?  Felskrivet på slutet?

Tips: Uttryck beloppen i tusental kr (kkr), dvs stryk de tre sista nollorna.
Då blir allt mycket lättare – både att skriva, läsa och kontrollera.

Kolla också  i boken om man vill ha posterna i någon bestämd ordning,
Kanske inte behövs just här, om man man bara är ute efter att få ihop rapporterna.
Men normalt ställer man upp dem som i en RR resp BR

Morina01 72
Postad: 21 maj 12:03
Arktos skrev:

Bra!  Nu är alla poster på rätt ställen.

Men resultatet stämmer inte.
Vad betyder  13 00 000 ?   Skrivfel?

Samma sak i balansrapporten  på ett par ställen.
Och den ska ju balansera?  Felskrivet på slutet?

Tips: Uttryck beloppen i tusental kr (kkr), dvs stryk de tre sista nollorna.
Då blir allt mycket mer lättläst och lättkontrollerat.

Kolla också  i boken om man vill ha posterna i någon bestämd ordning,
Kanske inte behövs just här, om man man bara är ute efter att få ihop rapporterna.
Men normalt ställer man upp dem som i en RR resp BR

Jag summerade alla kostnader -intäkter= 13 000 00

Jag summerade alla intäkter = 33 200 000 

34 500 000 - 33 200 000 = 13 000 00

i balans rapport blir ju 127 00 000, båda tillgångar och skulder. 
undrar om kan du förklara vart har jag gjort fel? 

Arktos 1358
Postad: 21 maj 12:23 Redigerad: 21 maj 12:25

Ställ upp siffrorna igen, ska du se att det blir rätt.
Och se upp med mellanslagen i beloppen (om du nu måste ha med alla nollorna)

Intäkter        34 500  kkr                  Har du förväxlat intäkter o kostnader?
Kostnader    33 200  kkr
Resultat          1 300  kkr  (intäkter - kostnader)

Balansomslutningen är 12 700 kkr

Morina01 72
Postad: 21 maj 13:33
Arktos skrev:

Ställ upp siffrorna igen, ska du se att det blir rätt.
Och se upp med mellanslagen i beloppen (om du nu måste ha med alla nollorna)

Intäkter        34 500  kkr                  Har du förväxlat intäkter o kostnader?
Kostnader    33 200  kkr
Resultat          1 300  kkr  (intäkter - kostnader)

Balansomslutningen är 12 700 kkr

Oki, men tack så hemskt mycket för hjälpen 🙏🏻

Svara Avbryt
Close