21 svar
878 visningar
Zorro4 13
Postad: 27 jun 16:05 Redigerad: 2 jul 15:25

Företagsekonomi 1 - uppställning av resultatbudget

Jag hänger fast med ett resultatbudget. Tänk jag rätt att alla fasta utgifter måste vara med? 

Som löner, hyra och el? Eller?

Men måste man lista upp separat lön, arbetsgiveravift.....? För i uppgiften står det en sammanlagd beloppet

Och om man gör ett budget för bara 4 månader då tillhör inte ränta och amortering, för att det dra man bara i december? Eller måste man det räkna in?

Tack för hjälpen

Rubrik kompletterad. /Dracaena

Arktos 1356
Postad: 27 jun 22:29 Redigerad: 27 jun 22:49

Hej och välkommen till Pluggakuten!

Vi behöver nog reda ut begreppen en smula:

        En resultatbudget innehåller (budgeterade) intäkter och kostnader. Inget annat.

“Och om man gör ett budget för bara 4 månader då tillhör inte ränta och amortering, för att det dra man bara i december? Eller måste man det räkna in?”

Det är som du misstänker vad gäller räntan. Den är en kostnad (typ hyra för pengarna) som uppkommer hela tiden (så länge lånet är kvar) men bara betalas i slutet på t ex varje kvartal. Själva betalningen hör därför hemma i likviditetsbudgeten. Den har inget med resultatet att göra.

        En likviditetsbudget innehåller (budgeterade) inbetalningar och utbetalningar. Inget annat.

Amorteringen är däremot en utbetalning men ingen kostnad. Den påverkar inte resultatet. 
Den hör därför också till likviditetsbudgeten.

Kommer du vidare från detta?

Zorro4 13
Postad: 28 jun 21:59

Inbetalning
Januari
Februari
Mars
April
 
 
 
 
 
Försäljning
20250
20250
20250
20250
Lån
100000
 
 
 
 
 
 
 
 
Summa Inbetalning
120250
20250
20250
20250
 
 
 
 
 
Utbetalning
 
 
 
 
Inköp Invetarier
115000
 
 
 
Lön
10500
10500
10500
10500
Hyra
2000
2000
2000
2000
El
2000
2000
2000
2000
Leverantörbetalning
4050
 
 
4050
 
 
 
 
 
Summa Utbetalning
133550
14500
14500
18550
 
 
 
 
 
Månadens under-/överskott
-13300
15200
15200
1700
Ingående behållning
100000
86700
101900
117100
Utgående behållning
86700
101900
117100
118800
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antal kunder per dag 
15
 
 
 
Kronor per kund/dag
50
 
 
 
Hur mycket spenderar kunder/dag
750
 
 
 
Ränta per år 5 %
5000
 
 
 
Amortisering per år 5%
20000
 
 
 tänk jag fel, jag gjorde så


 
 
 
 
 

Zorro4 13
Postad: 28 jun 22:07

Arktos 1356
Postad: 28 jun 23:40 Redigerad: 28 jun 23:51

Av rubrikerna art döma ser det här ut som en likviditetsbudget för jan+feb+mars.
Är det så?
Är det något du undrar över i den?

Vart tog resultatbudgeten vägen?

TIPS:
Kalkylarket blir mer lättläst med smalare sifferkolumner
och med beloppen formaterade med mellanslag före var tredje siffra, från höger räknat.

T ex  så här:
                                            JAN                     FEB              MARS
Inbetalningar
Försäljning                 20 250               20 250            20 250 
Lån                             100 000
           Summa          120 250              20 250             20 250

Zorro4 13
Postad: 29 jun 10:24

jag tänk, jag har gjort fel. det skulle var en resultatbudget.

men jag ser felet inte just nu, det står helt stilla, om jag läser i boken Intäkter och kostnader.

budgeterade intäkter, har glömt eller nått förmycket?

april ser man inte

min dator krascha hela tiden, så jag försökte göra ett foto

Zorro4 13
Postad: 29 jun 12:55

vet inte om jag ser felet nu, men har jag gjort fel att skriva på inbetalningar lånet? Tillhör den inte där, eller inget alls?

Arktos 1356
Postad: 29 jun 14:00

Nu får du bestämma dig.
Är det en resultatbudget eller en likviditetsbudget du vill ställa upp?
Se mitt förra inlägg.

Zorro4 13
Postad: 29 jun 17:31

Resultatbudget

Zorro4 13
Postad: 30 jun 16:48

Zorro4 13
Postad: 30 jun 16:48

Har jag gjort rätt nu?

Arktos 1356
Postad: 30 jun 20:09 Redigerad: 30 jun 20:12

Om det är en resultatbudget du ska göra, så har du inte gjort rätt.

Gå tillbaka till mitt första inlägg och kolla:
       En resultatbudget innehåller (budgeterade) intäkter och kostnader.
       Inget annat. Alltså enbart poster som direkt påverkar resultatet.

Inbetalningar och utbetalningar hör inte hit.
De hör hemma i en likviditetsbudget

Gå därför igenom alla poster i texten en gång till.
Ta bara med sådana som är intäkter eller kostnader, dvs som direkt påverkar resultatet.
Välj passande "rad-rubriker" i kolumn A.

Zorro4 13
Postad: 1 jul 17:55

Hoppas nu är rätt

Arktos 1356
Postad: 1 jul 18:45 Redigerad: 1 jul 18:49

Nu börjar det gå åt rätt håll. Bra!

Men posterna på  rad 6 och rad 16 har fått fel benämning. Ser du det?

Rad 9 får du fundera på.
Inköp av inventarier är väl en utbetalning och ingen resursförbrukning, dvs ingen kostnad? 
Inventarierna har man ju kvar!  Förbrukningen bokförs i form av avskrivningar.
Vad står det om avskrivningar i texten?  
Avskrivningar är exempel på kostnader som inte är utbetalningar.

 Rad 13 får du också fundera på (samma slags resonemang)
Amorteringar (återbetalning av skulder) är exempel på utbetalningar som inte är kostnader.

 Rad 14 likaså. Vad står det om den posten i texten?

Kolla igen i din bok vad man säger
om kostnad jämfört med utbetalning
och intäkt jämfört med inbetalning.

Zorro4 13
Postad: 1 jul 21:39

"Men du planerar dock redan nu att du ska ha någon form av kampanj under juni månad som du
beräknar kommer att kosta 5 000 kronor", så är det i texten. Och med inventarier är kostnad per år 23000:-- och med leverantör är "”Bullar och sånt” säger att de kan skicka en faktura i slutet på varje kvartal med ett betalningsvillkor
på 30 dagar". 

Rad 6 och 16 måste jag skriva "summa intäkter och summa kostnader", ser jag nu

blir det rätt med leverantörbetalning i så fall?

och inventarier, blir det så en gång 23000:--? 

sorry att jag är så jobbigt, starten var inte bra alls. så jag blir lite stressad. och första gånger som jag gör sånt 

Arktos 1356
Postad: 2 jul 09:58

Lugn, det här är knepigt i början. Det är det för alla.
Nytt språk!!  Vi övergår från vardagsspråk till "ekonomiska",
till ekonomiska facktermer, där samma vardagliga ord har annan innebörd.
I vardagslag skiljer vi inte på utbetalning och kostnad. Här måste vi skilja på dem.
Samma sak med inbetalning och intäkt.

Vi tar en sak i taget:

• Rad 6 och 16 måste jag skriva "summa intäkter och summa kostnader", ser jag nu.
Bra.

• Och med inventarier är kostnad per år 23000:-- 
För inventarierna har vi tydligen betalat 115 000,
men kostnaden för dem uppskattar vi till 23 000 per år
(under 5 år eftersom  115 000 = 5 · 23 000).  
Vi tänker oss att de behöver bytas ut om fem år.
Därför skriver vi av inventarierna varje år med en femtedel (20%) av anskaffningsvärdet,
dvs med 23 500 om året. Avskrivning 23 500 per år.
Vad blir det per månad? 

[fundera vidare på räkningarna från "Bullar och sånt" och på  kampanjen i juni]

Zorro4 13
Postad: 2 jul 10:35

Inte bara vardagsspråk för mig och kanske ålder

men om jag fattar rätt nu

inventarier ska jag skriva in för varje månad 1917

och för Bullar och sånt och kampanjen också, att jag delar upp för varje månad?

Bullar och sånt blir det 1350 per månad ?

och kampanjen 416 per månad?

Arktos 1356
Postad: 2 jul 12:19

"inventarier ska jag skriva in för varje månad 1917"

Nej, du ska skriva av inventarierna med 1917  (≈ 23 500/12) varje månad.
Avskrivning på inventarierna (en kostnadspost) sker varje månad med detta belopp.

" och för Bullar och sånt ...  att jag delar upp för varje månad?
   Bullar och sånt blir det 1350 per månad ?"
Ja, om räkningen är på  4 050 och avser tre månaders förbrukning
så är det värdet på tre månaders förbrukning (kostnad!).
Per månad blir dettill 1 350. Mer noggrant än så behöver vi inte räkna.
Vad vill du kalla denna kostnadspost?

Tänk en gång till om marknadsföringsinsatsen i juni.
Tror du den påverkar försäljningen i flera månader framåt?
Eller är det en engångskampanj innan sommarstiltjen lägger sig?
Står det något om detta i texten?

Zorro4 13
Postad: 2 jul 12:31

"Nej, du ska skriva av inventarierna med 1917  (≈ 23 500/12) varje månad.
Avskrivning på inventarierna (en kostnadspost) sker varje månad med detta belopp."

jag menade det så

"Ja, om räkningen är på  4 050 och avser tre månaders förbrukning"

Ja det är räknad för tre månad

Marknadsföring är bara i juni

Arktos 1356
Postad: 2 jul 13:01

Jag förstår att du menade så :-)

Ville bara passa på att visa hur man uttrycker det på ekonomiska.
Snart ska du också kunna det.
Betrakta alltihop (hela kursen) som en språkkurs i ekonomiska!

Jag tror som du om junikampanjen.
Då är hela beloppet en kostnad i juni.
När det ska betalas behöver vi här inte bry oss om.

Är vi färdiga nu?

Zorro4 13
Postad: 2 jul 13:35

Tack så hemsk mycket :-)

Ja då är vi klar! 

Arktos 1356
Postad: 2 jul 14:03

Bra.
Snyggt jobbat!

Svara Avbryt
Close