4 svar
335 visningar
97reblan 77
Postad: 6 jan 2020

Företagsekonomi 1 - resultat och balansräkning

Hej. Jag håller på med en uppgift där man skall göra en resultat och balansräkning för en enskild firma enligt följande uppgifter under ett år:

2440 Leverantörsskulder                   80 000

1910 Kassa                                        22 000

3010 Varuförsäljning                     1 200 000

5010 Lokalhyra                                240 000

2350 Banklån                                    50 000

1930 Checkräkningskonto               100 000

1220 Inventarier                              250 000

6990 Diverse kostnader                  162 000

6200 Tele och post                            16 000

4010 Varuinköp                               600 000

2010 Eget kapital                              60 000

--------------------------------------------------------

Gör jag rätt?

Rätt och rätt, jovars, om man bara tar posterna rakt av som de står.
Men vissa poster i ditt förslag behöver åtminstone kommenteras innan allt kan sägas gå ihop.
Finns det fler förutsättningar i uppgiftstexten än dem du har givit här? 

Jag sorterade de givna posterna efter I, K, T, S och E
och delade sedan upp  dem på [underlag till RR] och [underlag till BR]:

Underlag till RR
3010 Varuförsäljning                     1 200 000    I

5010 Lokalhyra                                   240 000    K
6990 Diverse kostnader                   162 000    K
6200 Tele och post                               16 000    K


Underlag till BR
1910 Kassa                                             22 000    T
1930 Checkräkningskonto               100 000    T
1220 Inventarier                                 250 000    T
4010 Varuinköp                                   600 000    T

2010 Eget kapital                                   60 000    E

2440 Leverantörsskulder                     80 000    S
2350 Banklån                                          50 000    S

 

Ditt förslag till RR
Intäkter
3010 Varuförsäljning                     1 200 000    I   
                                                              -------------

Kostnader
5010 Lokalhyra                                   240 000    K
4010 Varuinköp                                   600 000    T
6200 Tele och post                                16 000    K
6990 Diverse kostnader                    162 000    K

                                         Resultat          182 000
                                                               ------------
                                                               1 200 000

Men hur är det med detta:
• Inget varulager i början på året ?
   Inget varulager i slutet på året ?
   Årets varuinköp = Kostnad sålda varor?

• Ingen avskrivning på inventarierna?

• Inga räntor till/från banken?

 

Ditt förslag till BR
Tillgångar
1220 Inventarier                              250 000   T
1910 Kassa                                           22 000   T
1930 Checkräkningskonto             100 000   T       372 000
                                                                                            -----------
Eget kapital och skulder (obs rubriken)
2010 Eget kapital                                60 000   E
2350 Banklån                                       50 000   S
2440 Leverantörsskulder                  80 000   S       190 000

                                                Resultat                             182 000
                                                                                            -----------

                                                                                             372 000
                                                                                            -----------

Men hur är det med detta:
•  Resultatet ska tillföras posten Eget kapital, men ägaren kan ta ut det. 
    Har det kanske redan skett och påverkat kassan?

•  Inventarier – inget ingående värde? Allt köpt under året?
   Utgående värde – inköp med avdrag för avskrivningar?
   Vart tog avskrivningarna vägen?

•  Inget varulager?

 

Ser fram emot dina kommentarer.

97reblan 77
Postad: 7 jan 2020 Redigerad: 7 jan 2020

Tack för ditt svar.

Uppgiften består inte av mer info än så. Därför vet jag inte hur jag skall svara dig på detta med varulager osv.

Det jag skall göra efter resultat och balansräkning är att visa hur det skulle se ut efter ägarens egna uttag men det är alltså en uppgift för sig. Där vill alltså ägaren ta ut 100 000kr totalt.  Ska alltså visa i bokföringen hur uttaget påverkar resultat och balansräkningen.

Om det saknas nödvändiga förutsättningar i en uppgift av det här slaget, får man tillfoga egna (rimliga) antaganden.  Bortsett från det har du gjort helt rätt!

T ex
att detta är företagets första verksamhetsår.
Inventarierna har köpts under året. 
Man har inte gjort någon avskrivning på dem (eller har man glömt det?).
Årets varuinköp = Kostnad sålda varor.  Inget varulager.
Banklånet är räntefritt under året (eller har man glömt räntan?)
Avgift för chr-krediten ingår i posten diverse kostnader  (eller har man glömt den?)

Ta med resultatet under Eget kapital som då blir 60 000 + 182 000.
Vi vet att ägaren ännu inte gjort några uttag.

Ungefär så, eller ngt i den stilen.
Kolla med din lärare!

97reblan 77
Postad: 11 jan 2020
Arktos skrev:

Om det saknas nödvändiga förutsättningar i en uppgift av det här slaget, får man tillfoga egna (rimliga) antaganden.  Bortsett från det har du gjort helt rätt!

T ex
att detta är företagets första verksamhetsår.
Inventarierna har köpts under året. 
Man har inte gjort någon avskrivning på dem (eller har man glömt det?).
Årets varuinköp = Kostnad sålda varor.  Inget varulager.
Banklånet är räntefritt under året (eller har man glömt räntan?)
Avgift för chr-krediten ingår i posten diverse kostnader  (eller har man glömt den?)

Ta med resultatet under Eget kapital som då blir 60 000 + 182 000.
Vi vet att ägaren ännu inte gjort några uttag.

Ungefär så, eller ngt i den stilen.
Kolla med din lärare!

Okej, det ska jag göra. Tack!

 

Jag är nu på nästa uppgift där jag ägaren ska ta ut 100 000kr eget uttag och då ska jag visa hur detta påverkar balans och resultat räkningen. Eget uttag är ju ingen kostnad väl?

Som jag ser det påverkar det endast balansräkningen där jag lägger till 2013 egna uttag men påverkar det verkligen resultatet och resultaträkningen alls? Eller tänker jag fel? 

Svara Avbryt
Close