1 svar
60 visningar
Gisel89 10
Postad: 23 sep 13:39

Företagsekonomi 2 /Nollpunktsomsättning och säkerhetsmarginal

Oscar ger ut musiktidningen OKAY. Han har gjort en kalkyl för nästa år och två upplagor.

                                                                               40 000 ex             50 000 ex

Intäkter

Prenumerationsavgifter                                        4 800 000            6 000 000

Annonsintäkter                                                      2 400 000            3 000 000

Summa intäkter                                                     7 200 000            9 000 000

Kostnader

Tryckerikostnader                                                 3 400 000            4 250 000

Papper                                                                      800 000            1 000 000

Personal                                                                 1 100 000            1 100 000

Lokalhyra                                                                  500 000               500 000

Transporter                                                              600 000               750 000

Avskrivningar                                                            120 000               120 000

Övriga kostnader                                                      380 000                380 000

Summa kostnader                                                 6 900 000            8 100 000

Resultat                                                               300 000 kr           900 000 kr

 

Fråga: 

1.Vad blir resultatet om Oscar trycker 60 000 exemplar av tidningen OKAY?

2.Beräkna nollpunktsomsättningen

3.Beräkna säkerhets-marginalen (volym)

 

Såhär räknade jag ut första frågan: 

Intäkter

Prenumerationsavgifter+ Annonsintäkter =

7200 000 + 3600 000=

10 800 000

 

Kostnader

Tryckerikostnad 5100 000

Papper 1200 000

Personal 1100 000

Lokalhyra 500 000

Transporter 900 000

Avskrivningar 120 000

Övriga kostnader 380 000

9300 000

Resultat

1 500 000

 

Fråga 2:

Fasta kostnader – Rörliga kostnader =

7 200 000 – 1200 000=

 6 000 000

 

Fråga 3:

Verklig volym –

Nollpunktsomsättningen =

10 800 000 – 40 000= 10 760 000 

 

Jag tror inte jag har räknat ut det rätt.. vore tacksam för lite hjälp på det här

Arktos Online 1356
Postad: 26 sep 17:28

Fråga 1
Berätta hur du har resonerat. 
Varifrån kommer t ex 7,2 och 3,6 Mkr?

Kostnader för tryckeri och papper verkar du betrakta som rörliga.
Hur fick du de nya värdena?

Resten verkar du betrakta som fasta kostnader.  Vad blir de tillsammans?

 

Vi börjar med det.

Svara Avbryt
Close