10 svar
77 visningar
TrappedDean är nöjd med hjälpen
TrappedDean 6
Postad: 1 okt 12:18

Företagsekonomi 2, nuvärdesmetoden

Jag behöver hjälp med hur man räknar ut nuvädesmetoden.

De uppgifter jag har är:

Expansionen med fler caféer kräver nya investeringar. Nu ska du göra en investeringskalkyl för 20 kaffemaskiner. Man identifierat två alternativ som du nu ska välja mellan. Som driftsöverskott räknar vi här skillnaden jämfört med en gammal typ av kaffemaskin. Kalkylränta 12 %.

Alternativ 1: ”MoccaPlus” som har ett pris på 10 000 kr per styck. Årligt driftsöverskott tror man skulle bli 4 000 kr. Beräknad ekonomisk livslängd är 5 år.

Alternativ 2: ”LatteMatic” som har ett pris på 11 000 kr per styck. Årligt driftsöverskott tror man skulle bli 5 000 kr. Beräknad ekonomisk livslängd är 8 år. 

a) Räkna ut vilket alternativ som är mest lönsamt enligt både pay-off-metoden och nuvärdemetoden. 

Jag har redan räknat ut pay-off metoden, men jag förstår inte hur jag ska räkna ut nuvärdesmetoden. 

Arktos 1356
Postad: 3 okt 23:12

Räkna ut vilket alternativ som är mest lönsamt enligt både pay-off-metoden och nuvärdemetoden. 

Du vet vilket alternativ som är bäst enligt pay-off-metoden. 

Vilket av dem är bäst enligt nuvärdemetoden?

Här måste du också  ta hänsyn till kalkylräntan som är 12%.

Det innebär att samma betalning blir olika mycket värd beroende på när den inträffar – den blir mindre värd ju längre fram i tiden den ligger och ju högre räntesats man använder.

1000 kr som inträffar om  k år  är här värt   1000/(1+ 0,12)^k  nu.

Kolla kursboken och försök igen.

TrappedDean 6
Postad: 4 okt 12:00
Arktos skrev:

Räkna ut vilket alternativ som är mest lönsamt enligt både pay-off-metoden och nuvärdemetoden. 

Du vet vilket alternativ som är bäst enligt pay-off-metoden. 

Vilket av dem är bäst enligt nuvärdemetoden?

Här måste du också  ta hänsyn till kalkylräntan som är 12%.

Det innebär att samma betalning blir olika mycket värd beroende på när den inträffar – den blir mindre värd ju längre fram i tiden den ligger och ju högre räntesats man använder.

1000 kr som inträffar om  k år  är här värt   1000/(1+ 0,12)^k  nu.

Kolla kursboken och försök igen.

Kursboken ville att jag skulle använda mig av excel eller en tabell som de hade, så det hjälpte inte mig. 

men tack för ditt svar, med din hjälp så har jag löst det. 

Arktos 1356
Postad: 4 okt 13:09

OK, du har löst uppgiften.

Men vad ligger det för resonemang bakom formlerna eller tabellen?
Det måste du ju bekanta dig med.

Var i kursboken står det?
Vad heter din kursbok?

TrappedDean 6
Postad: 4 okt 13:20
Arktos skrev:

OK, du har löst uppgiften.

Men vad ligger det för resonemang bakom formlerna eller tabellen?
Det måste du ju bekanta dig med.

Var i kursboken står det?
Vad heter din kursbok?

Kursboken heter e3000 Företagsekonomi

Jag kan förstå att jag borde veta hur excel fungera, men jag vill kunna veta hur formlen fungera och lösa den utan att behöva förlita mig på ett program. 

Detta är tabellen som finns i boken.

Arktos 1356
Postad: 4 okt 14:14

OK, det är en tabell över nuvärdefaktorer, men den beskriver varken hur tabellvärdena är beräknade eller vad som ligger bakom de "hemliga formlerna".  Hade du kanske också tillgång till et "förprogrammerat" excelark?

Du får väl leta tidigare i kapitlet.

Jag håller helt och hållet med dig om att du bör känna till både tankegångarna bakom metoden och hur man beräknar ett nuvärde. Men jag vet inte hur läroplanen i företagsekonomi för gymnasiet ser ut. Du får tala med din lärare!

TrappedDean 6
Postad: 6 okt 11:45
Arktos skrev:

OK, det är en tabell över nuvärdefaktorer, men den beskriver varken hur tabellvärdena är beräknade eller vad som ligger bakom de "hemliga formlerna".  Hade du kanske också tillgång till et "förprogrammerat" excelark?

Du får väl leta tidigare i kapitlet.

Jag håller helt och hållet med dig om att du bör känna till både tankegångarna bakom metoden och hur man beräknar ett nuvärde. Men jag vet inte hur läroplanen i företagsekonomi för gymnasiet ser ut. Du får tala med din lärare!

Jag fick tillbaka svaret från läraren och hon svarade så här:

Enligt nuvärdemetoden:
Alternativ 1 (G = 200 000 kr. a = 80 000 kr. n = 5 år): 80 000 * 3,605 – 200 000 = 88 400 kr
Alternativ 2 (G = 220 000 kr. a = 100 000 kr. n = 8 år): 100 000 * 4,968 – 220 000 = 276 800 kr
Alternativ 2 är mest lönsamt, men skillnaden mellan alternativen blir betydligt större.

Så jag hade svarat fel men jag förstår inte uträkningen. 

Arktos 1356
Postad: 6 okt 15:19

Högst besynnerligt!
Då får du titta längre fram i boken.

Din tabell visar nuvärdet av 1 kr som utfaller efter  n  år.
Ett par sidor senare finns säkert en annan tabell som avser
summa nuvärde av 1 kr om året  i  n  år.
Här finns säkert också en beskrivning av tanken bakom nuvärdemetoden.

Att din lärare inte ger någon närmare förklaring tyder på att det här handlar om en typ av exempel som ni redan gått igenom och som också finns förklarad i boken. Tror jag.

Kolla! Och kom igen.

TrappedDean 6
Postad: 7 okt 13:36
Arktos skrev:

Högst besynnerligt!
Då får du titta längre fram i boken.

Din tabell visar nuvärdet av 1 kr som utfaller efter  n  år.
Ett par sidor senare finns säkert en annan tabell som avser
summa nuvärde av 1 kr om året  i  n  år.
Här finns säkert också en beskrivning av tanken bakom nuvärdemetoden.

Att din lärare inte ger någon närmare förklaring tyder på att det här handlar om en typ av exempel som ni redan gått igenom och som också finns förklarad i boken. Tror jag.

Kolla! Och kom igen.

Sidorna efteråt går igenom driftöverskott och över/underskott i nuvärde. 

Jag har skickat i väg ett meddelande till läraren och väntar på svar. Jag går förresten på Hermods distanskurs, så det finns inga "lektioner" utan allt är självstudier via kursbok och studieguider. 

Efter detta så finns det ingen mer information om nuvärdesmetoden.

TrappedDean 6
Postad: 8 okt 10:55
Arktos skrev:

Högst besynnerligt!
Då får du titta längre fram i boken.

Din tabell visar nuvärdet av 1 kr som utfaller efter  n  år.
Ett par sidor senare finns säkert en annan tabell som avser
summa nuvärde av 1 kr om året  i  n  år.
Här finns säkert också en beskrivning av tanken bakom nuvärdemetoden.

Att din lärare inte ger någon närmare förklaring tyder på att det här handlar om en typ av exempel som ni redan gått igenom och som också finns förklarad i boken. Tror jag.

Kolla! Och kom igen.

Jag har fått svar från läraren nu och det förklarade mycket. Tack för hjälpen. 

Arktos 1356
Postad: 8 okt 12:40

Så bra!

Svara Avbryt
Close