2 svar
2898 visningar
carinbe 1 – Fd. Medlem
Postad: 29 jul 2020 16:08

Företagsekonomi 2 uppdrag 4 Hermods

Jag läser Företags ekonomi på hermods och har fastnat på uppdrag 4 är det någon som har gjort den och kan kolla om jag räknat rätt? 

Bilagan  till Fråga 1 Uppdrag 4 kunde jag inte bifoga här ? nån som vet hur man gör det ? 


Företaget Rimbo, som är en enskild firma, har upprättat ett bokslut. Öppna filen Resultat.

a1) Till vilket belopp uppgår företagets resultat? svar: 334600

a2) Vilken varukostnad redovisar företaget? 122830-5800=1 222 500

a3) Hur mycket har det egna kapitalet förändrats under året? 280000-390000+334600=323 600 kr 

a4) Vilken marginal har företaget uppnått? Ange i procent. 65% 

Beräkna nyckeltalen

b1) Kassalikviditet.SVAR: 

omsättningstillgångar = varulager 32000 +kundfodringar 307300 +checkräkning 290500 = 629800 - varulagret 32000 = 597800 kr 

kortfristiga skulder : lev skulder 223400+moms 31600+personalskatt 36000+ soc avgifter 30000 = 321000

allstå omsättningstillgångar - varulager * 100/ kortfristiga skulder =186,230 (1,86%)

b2) Soliditet.

Eget kapital/totala tillgångar 

280000/785600=0,35 (35%)

b3) Avkastning på totalt kapital. förstår inte hur jag ska räkna ut detta 

b4) Gör en analys med ledning av de framräknade nyckeltalen och de generella riktlinjer som nämns i basboken. vet ej 

c) Är företagets resultat tillfredställande om ägaren vill ha en ränta på kapitalet som satsats i företaget på 8 % samt en lön som inklusive egenavgifter uppgår till 38 000 kr per månad? Motivera ditt svar och visa dina beräkningar. vet ej 

berg96 1 – Fd. Medlem
Postad: 8 apr 2021 13:53

Hej! Har du fått den här uppgiften rättad? har några frågor ang den. Tack på förhand.

Lollo.07 34
Postad: 7 feb 09:49

hej hoppas det gick bra med din uppdrag,

jag kommer att ha muntliga examinationen snart och undrar ifall du har haften och ifall du har några tips:)

Svara Avbryt
Close