1 svar
1250 visningar
mh01 47
Postad: 7 okt 2019 Redigerad: 9 okt 2019

Företagsekonomi - beräkna nollpunkt

Ska beräkna nollpunkten för ett företag, men har svårt att skilja på vad som är fasta/rörliga kostnader och hur mycket dessa är i kronor. Nollpunktsvolym = fasta kostnader/försäljningspris/st - rörliga kostnader

Beloppen ser ut såhär:

Eget satsat kapital = 100.000kr

Banklån = 100.000kr

Ränta på lån = 5% på lånebeloppet (betalas i december)

Amortering på lån = Amorteras över 5 år (betalas i december)

Inköp inventarier = 115 000 kr

Värdeminskning inventarier = 23 000 kr/år

Hyra = 2 000 kr/månad

El = 2 000 kr/månad

Lönekostnad (anställd) = 10 500 kr/månad (inkl. sociala avgifter)

Marknadsföring = 5 000 kr i juni

Försäljningsintäkter = 50 kr/kund (genomsnitt)

Varukostnad = 10 kr/kund (genomsnitt)

Har även fått denna info:

* Bruttolön : 8 000 kr - Nettolön : 5 600 kr

Personalskatt + sociala avgifter (arbetsgivaravgift) betalas till skatteverket månaden efter lönemånaden.

** Leverantören fakturerar varje kvartal (3 månader) för det som har förbrukats under kvartalet med betalningsvillkor 30 dagar.

*** Beräknas ha öppet 324 dagar per år (27 dagar/månad)

Hittills har jag kommit fram till att de fasta kostnaderna är = Ränta, amortering, värdeminskning, hyra, el, lön och marknadsföring.

Rörliga kostnaderna hittills är = Inköp av inventarier

Lite frågor:

- Räknas eget satsat kapital som en kostnad? I sådana fall är det en fast kostnad.

- Tar man med varukostnad i beräkningen av nollpunkt? Det står 10 kr/kund och jag vet ju inte hur många kunder företaget kommer att ha så har ingen aning om hur jag ska beräkna det per år. Jag tror i alla fall att det är en rörlig kostnad i sådana fall.

- Har jag gjort rätt hittills?

- Det står att leverantören av inventarierna fakturerar för varje kvartal, alltså var 3e månad, för det som har förbrukats. Hur vet jag hur mycket som förbrukas per år? Ska jag helt enkelt ta 115 000 kr x 4 (det blir ett helt år) i beräkningen?

Tack på förhand!

Låste tråden på användarens begäran. Svara här istället. /moderator

Tråden är låst för fler inlägg

Close