0 svar
37 visningar
anvnamn 1
Postad: 26 jan 2019

Företagsekonomi maktperspektivet

Hej, uppgiften går ut på att analysera och tolka Skatteverket utifrån ett maktperspektiv. Till min hjälp har jag Jesper Blombergs bok Management - organisations- & ledarskapsanalys. Jag har läst litteraturen, men vet inte riktigt vad jag ska ta upp som känns relevant och som kan kopplas Skatteverket. Tips på tankegångar för att kunna göra en analys och tolkning av Skatteverket utifrån ett maktperspektiv?

Tänkte börja med en inledning om de fyra grundläggande antaganden:

  • Det finns alltid intressen, agendor och målsättningar som står i motsats till varandra, vilket alltid medför konflikter mellan individer, grupper, organisationer och olika samhällsorgan.
  •  Konflikter kan inte lösas  (fattar nog inte riktigt den punkten "Konflikter kan inte lösas, varken genom att man fattar rationella beslut om lösningar som är bäst för alla, eller i form av att man kommer överens om gemensamma mål. Man kan därför inte utforma effektiva organisationer. Vad som är ett effektivt sätt att nå en intressents mål är inte effektivt för andra intressenter." Två intressenter kan alltså inte lösa en konflikt genom att möta varandra halvvägs, konflikten anses inte vara löst pga att ingen av dom har egentligen uppnått sina mål?) 
  • Organisationers strukturer, formaliserade och informella processer är alltid uttryck för intressenters utövande av makt och inflytande.
  • Även om konflikter inte kan lösas så hanteras de rationellt. Genom att studera makt- och inflytandeprocesser kan man öka sannolikheten att få igenom en viss agenda och nå specifika mål.

Jag vill även nämna själva begreppet makt, vad det innebär. Finns en definition som lyder följande: "A har makt över B i den utsträckning som A kan få B att göra någonting som B annars inte hade gjort."

Hur ska jag knyta inledningen till Skatteverket och göra en relevant analys? Det enda jag associerar maktperspektivet med är konflikter, men mina tankegångar känns så irrelevanta/flummiga/enkla (ex Skatteverket har nio avdelningar och ju mer arbetsdelat det är desto större risk för konflikter enligt maktperspektivet). Skatteverket arbetar på uppdrag av regeringen och riksdagen, skatteverket får en budget av dem. Kan man nämna här att regeringen/riksdagen har en slags makt över Skatteverket som måste försöka uppnå deras mål, sedan har Skatteverket i sin tur makten över hur de ska gå tillväga för att uppnå de uppsatta kraven vilket i sin tur kan påverka befolkningen - Skatteverket har en slags makt över befolkningen? Skatteverket (B) ansvarar på uppdrag av politikerna (A) att samla in skatter och avgifter, vi skattebetalare (B) är i sin tur tvingade att betala in skatt till Skattemyndigheten (A) - funkar det att få in definitionen av makt så här? Vi samhällsmedborgare har ju dock makten att påverka vilka politiker vi vill ha... Här kan man se tydligt att maktperspektivet handlar om konflikter, maktkamper och politiska processer?

Sedan finns det maktstrukturer inom själva skatteverket. Skatteverket leds av en styrelse, chef för myndigheten är generaldirektören, generaldirektören har ett stort ansvar för hur Skatteverket ska skötas. På Skatteverkets hemsida står det att "Styrelsen har fullt ansvar för övergripande princip- och policyfrågor och för att fastställa myndighetens arbetsordning. Generaldirektören ansvarar för och leder den löpande verksamheten enligt styrelsens direktiv och riktlinjer. Generaldirektören är ledamot i styrelsen." Generaldirektören verkar kunna påverka sina uppgifter väldigt mycket - Skatteverket leds av en styrelse där generaldirektören sitter och som ansvarar för att leda verksamheten enligt styrelsens direktiv.

 

Kortfattat: Tips på tankegångar för att kunna göra en analys och tolkning av Skatteverket utifrån ett maktperspektiv?  

Svara Avbryt
Close