5 svar
50 visningar
Majsan 6
Postad: 14 nov 20:06

Företagsekonomiska begrepp

1c) Hur påverkar en ökning och en minskning av varulagret kostnaden för varuinköp? Exemplifiera*.

 

1) Företagsekonomiska begrepp

Du arbetar som ekonom på en banangrossist, du har gått en kurs i företagsekonomiska begrepp och du ska räkna ut kostnaden för grossistens varuinköp. Du vet följande:

- Det fanns bananer på varulagret till ett värde av 100 000 kr den 1-januari.
- Grönsaksgrossistens utgift och utbetalning för varuinköp har varit 500 000 kr under året.
- Vid årets slut, den 31-december, finns det osålda bananer till ett värde av 50 000 kr på lagret.


1a) Hur mycket har varulagret ökat eller minskat under året?

Svar: Minskat med 50 000 kr. 

 


1b) Vad blir kostnaden för sålda varor under året?


Årets varukostnad:
IB lager + årets varuinköp - UB lager
100 000 + 500 000 - 50 000 = 550 000 kr

Svar: Kostnaden för sålda varor är 550 000 kr.

1c) Hur påverkar en ökning och en minskning av varulagret kostnaden för varuinköp? Exemplifiera*.


IB lager + årets varuinköp - UB lager 
50 000 + 500 000 - 100 000 = 450 000 kr

IB lager + årets varuinköp - UB lager
100 000 + 500 000 - 50 000 = 550 000kr

Kostnaden för varuinköpet påverkas inte? Samma kostnad? 

Har jag tänkt/gjort rätt här? 

 

Men tycker fråga 1c är konstig? Årets inköp är fortfarande den samma?  Är det jag som tänker fel eller är det skolan som formulerat frågan fel?

 

 

 

* Exemplifiera ökning respektive minskning av varulagret genom att byta plats på beloppen 1-januari och 31-december.

Maria V 61
Postad: 14 nov 20:16

Hej Majsan,

Jag tror de menar kostnaden för sålda varor och inte kostnaden för varuinköp? Är det kanske det som står i uppgiften. I ditt exempel så blir kostnaden för årets sålda varor olika beroende på om varulagret ökas eller minskas. Detta i sin tur påverkar företagets resultat. 

Genomgång, exempel och beräkningar gällande lager och inköp kan du få från följande spellista: https://www.youtube.com/playlist?list=PL5GrWoIAeyQ36iaUvaAgAnaEuOOT7xVak

Lycka till

Maria V

Majsan 6
Postad: 14 nov 20:19

Det står varuinköp i uppgiften, så tror att dem har skrivit fel.  

Tack för svar!

Maria V 61
Postad: 14 nov 20:24 Redigerad: 14 nov 20:29

Om uppgiften handlar om företagsekonomiska begrepp så bör man ha klart för sig att kostnader uppstår först när man använder det man köpt. Det vill säga att kostnaden för bananerna uppstår först när du sålt bananerna till kund och inte när du köper in dem. När du köper in bananerna så är de först en tillgång som ligger i butiken i väntan på att bli sålda. Men i bokföringen bokförs de på 4010 Varuinköp för att tanken är att sälja dem.

Vidare begrepp: En utgift uppstår vid inköpet och en utbetalning när man betalar köpet. 

Antingen måste uppgiften förklaras eller så är det en felskrivning. Borde vara utgiften för varuinköpet och kostnaden för sålda varor. 

Maria V 61
Postad: 14 nov 20:27

Nu är bananer en färskvara så man skulle kunna hävda att de inte kan ligga i lager alls. Då bli kostnaden densamma som det man köpt in trots att man inte sålt allt. Men dessa varor skulle anses vara inkuranta och skrivas av. Lite överkurs för FE2 .... om det är den kursen du läser?

Majsan 6
Postad: 14 nov 21:34

Ja det kanske det är så dem menade… men tyckte att frågan var konstig formulerad ändå.

Nej jag studerar FEK1!

Svara Avbryt
Close