2 svar
65 visningar
Eugenia är nöjd med hjälpen
Eugenia 131
Postad: 19 jul 15:34

Förklara nazisternas maktövertagande 1933

Hej! Jag har en fråga i min historia uppdrag som jag inte riktigt förstår vad jag ska svara på den. Handlar det om att beskriva varför nazister tog över makten och hitta anledningar till det i Versaillesfreden? Hur förstår ni frågan? Kanske det handlar det om mer saker än bara Versaillesfreden?

Tack i förhand!

 

Frågan:

Använd villkoren i Versaillesfreden, kampen mellan demokratiska och totalitära (nazism och kommunism) ideal och hyperinflationen i Tyskland till att förklara nazisternas maktövertagande 1933. Hittar du andra viktiga orsaker så ta med även dessa.

Teraeagle Online 15570 – Moderator
Postad: 19 jul 16:05 Redigerad: 19 jul 16:14

Man brukar säga att Versaillesfreden var otroligt hård mot tyskarna där inte minst fransmännen ville ”sätta dit” Tyskland så mycket som möjligt. Att man ens valde Versailles som plats för förhandlingarna berodde på att tyskarna utropade kejsardömet Tyskland efter segern i fransk-tyska kriget på 1800-talet i Versailles och att fransmännen därmed såg en ny fred där som poetisk rättvisa.

Skadestånden och krigsvillkoren som Tyskland tvingades gå med på skapade en ekonomisk kollaps och hyperinflation i landet. Det skapade ett missnöje bland befolkningen vilket nazisterna utnyttjade för att komma till makten. Man behövde någon att beskylla för krigsförlusten och riktade då primärt in sig på grupper som socialister och judar. Inte sällan menade man dessutom att dessa grupper hörde ihop. T.ex. leddes ryska revolutionen av Lenin som både var socialist (bolsjevik) och jude. Det skapades en konspirationsteori kring s.k. ”judebolsjeviker” där man menade att det var judarna som låg bakom revolutionen i Ryssland och att de ville göra samma sak i Tyskland. Detta brukar kallas för ”dolkstötslegenden” som var en konspirationsteori som spreds av nazisterna i Tyskland.

Man kan också tillägga att hela början av 1900-talet präglades av stark nationalism där gamla imperier föll och gradvis omvandlades till nationalstater. Tanken var ungefär ”ett land, ett folk” där varje land skulle styras av ett folk med gemensamt språk och kultur. Tidigare kunde många olika folkgrupper och kulturer samlas under samma stat, t.ex. i Österrike-Ungern eller Osmanska riket. I Tyskland började man förorda allt som var tyskt och se tyskarna som ett slags överfolk som förtjänade ”lebensraum”, i princip att Tyskland skulle växa på bekostnad av slaviska folk i Polen, Ryssland m.fl. 

Allt detta var väldigt populärt bland stora delar av befolkningen och gjorde det möjligt för nazisterna att komma till makten. Det man kan tillägga är att mycket av detta inte alls var unikt för Tyskland men det var där det tog starkast uttryck och i förlängningen ledde till Förintelsen. Judarna hade man förföljt i årtusenden tidigare och nationalistiska strömningar fanns i många länder.

Eugenia 131
Postad: 20 jul 09:41
Teraeagle skrev:

Man brukar säga att Versaillesfreden var otroligt hård mot tyskarna där inte minst fransmännen ville ”sätta dit” Tyskland så mycket som möjligt. Att man ens valde Versailles som plats för förhandlingarna berodde på att tyskarna utropade kejsardömet Tyskland efter segern i fransk-tyska kriget på 1800-talet i Versailles och att fransmännen därmed såg en ny fred där som poetisk rättvisa.

Skadestånden och krigsvillkoren som Tyskland tvingades gå med på skapade en ekonomisk kollaps och hyperinflation i landet. Det skapade ett missnöje bland befolkningen vilket nazisterna utnyttjade för att komma till makten. Man behövde någon att beskylla för krigsförlusten och riktade då primärt in sig på grupper som socialister och judar. Inte sällan menade man dessutom att dessa grupper hörde ihop. T.ex. leddes ryska revolutionen av Lenin som både var socialist (bolsjevik) och jude. Det skapades en konspirationsteori kring s.k. ”judebolsjeviker” där man menade att det var judarna som låg bakom revolutionen i Ryssland och att de ville göra samma sak i Tyskland. Detta brukar kallas för ”dolkstötslegenden” som var en konspirationsteori som spreds av nazisterna i Tyskland.

Man kan också tillägga att hela början av 1900-talet präglades av stark nationalism där gamla imperier föll och gradvis omvandlades till nationalstater. Tanken var ungefär ”ett land, ett folk” där varje land skulle styras av ett folk med gemensamt språk och kultur. Tidigare kunde många olika folkgrupper och kulturer samlas under samma stat, t.ex. i Österrike-Ungern eller Osmanska riket. I Tyskland började man förorda allt som var tyskt och se tyskarna som ett slags överfolk som förtjänade ”lebensraum”, i princip att Tyskland skulle växa på bekostnad av slaviska folk i Polen, Ryssland m.fl. 

Allt detta var väldigt populärt bland stora delar av befolkningen och gjorde det möjligt för nazisterna att komma till makten. Det man kan tillägga är att mycket av detta inte alls var unikt för Tyskland men det var där det tog starkast uttryck och i förlängningen ledde till Förintelsen. Judarna hade man förföljt i årtusenden tidigare och nationalistiska strömningar fanns i många länder.

Tack så jättemycket!!!

Svara Avbryt
Close