3 svar
8 visningar
Naturaretyvärr1 191
Postad: 21 feb 2021

förklara varför en längre opolär molekyl har högre kokpunkt.

Förklara varför en längre opolär molekyl har högre kokpunkt. 

Jag förstår inte riktigt frågan. vad menas med längre opolär molekyl? opolär är att minus och plusladdning sammanfaller.

En opolär molekyl som INTE har en positiv och en negativ ände, precis som du skriver. Några typiska opolära ämnen kolväten - vi kan exempelvis undersöka ogrenade kolväten av olika längd. Då är de 4 minsta gaser (d v s deras smältpunkt och kokpunkt är lägre än rumstemperatur), de nästa 13 är flytande (d v s smältpunkten är lägre än rumstemperatur, kokpunkten är högre) och de som är ännu längre är fasta ämnen vid rumstemperatur.

Naturaretyvärr1 191
Postad: 21 feb 2021
Smaragdalena skrev:

En opolär molekyl som INTE har en positiv och en negativ ände, precis som du skriver. Några typiska opolära ämnen kolväten - vi kan exempelvis undersöka ogrenade kolväten av olika längd. Då är de 4 minsta gaser (d v s deras smältpunkt och kokpunkt är lägre än rumstemperatur), de nästa 13 är flytande (d v s smältpunkten är lägre än rumstemperatur, kokpunkten är högre) och de som är ännu längre är fasta ämnen vid rumstemperatur.

Hmmm okej!

Vad menar du med 

Då är de 4 minsta gaser (d v s deras smältpunkt och kokpunkt är lägre än rumstemperatur), de nästa 13 är flytande

vart kommer dessa talen från? Tack!

de fyra minsta - metan, etan, propan, butan

de flytande: pentan, hexan, heptan och så vidare upp till den med 17 kol i kedjan

Svara Avbryt
Close