4 svar
127 visningar
ItzErre 1555
Postad: 23 jan 2022 14:19

Förskjutning av jämvikt med flytande ämnen.

Varför påverkas bara gaser av en volymändring när det kommer till jämvikt? När man räknar ut koncentrationen av ett flytande ämne får man nv.  V i detta sammanhang borde väl vara hela jämviktsystemets volym. 

Smaragdalena 73615 – Lärare
Postad: 23 jan 2022 14:25

Om du t ex fördubblar lösningens volym genom att hälla i extra vatten så förändras alla koncentrationer, och därmed (för det mesta) även jämviktsläget. Det är precis likadant som för gaser.

ItzErre 1555
Postad: 23 jan 2022 14:38 Redigerad: 23 jan 2022 14:39
Smaragdalena skrev:

Om du t ex fördubblar lösningens volym genom att hälla i extra vatten så förändras alla koncentrationer, och därmed (för det mesta) även jämviktsläget. Det är precis likadant som för gaser.

Men borde inte samma sak gälle för fasta ämnen. I magnus ehingers video säger han att alla fasta ämnen kan anses som konstanta i en jämviktsreaktion. Om detta ska stämma måste man ju räkna med att v i nvär ämnets egenvolym och inte systemets totalvolym 

Smaragdalena 73615 – Lärare
Postad: 23 jan 2022 14:43

Hur beräknar du koncentrationen av ett fast ämne?

Teraeagle 19770 – Moderator
Postad: 23 jan 2022 15:33 Redigerad: 23 jan 2022 15:36
ItzErre skrev:
Smaragdalena skrev:

Om du t ex fördubblar lösningens volym genom att hälla i extra vatten så förändras alla koncentrationer, och därmed (för det mesta) även jämviktsläget. Det är precis likadant som för gaser.

Men borde inte samma sak gälle för fasta ämnen. I magnus ehingers video säger han att alla fasta ämnen kan anses som konstanta i en jämviktsreaktion. Om detta ska stämma måste man ju räkna med att v i nvär ämnets egenvolym och inte systemets totalvolym 

Att (rena) vätskor och fasta ämnen kan förkortas bort ur jämviktsekvationer beror på att man egentligen ska räkna med aktiviteter och inte koncentrationer. Aktivitet är ett slags ”effektiv koncentration” som man inte behandlar under gymnasiekemin. Vid låga koncentrationer motsvarar aktiviteten ungefär koncentrationen, så man räknar med koncentrationer istället i gymnasiekemin för att göra det lite enklare. En viktig skillnad dock är att aktiviteten är enhetslös medan koncentrationen mäts i mol/dm3.

När man beräknar en aktivitet aa så tar man en aktivitetskoefficient γ\gamma multiplicerat med koncentrationen cc och delar med koncentrationen vid standardtillstånd coc^o:

a=γccoa=\gamma \dfrac {c}{c^o}

För en ren vätska eller fast ämne gäller att γ=1\gamma = 1. För vatten är koncentrationen vid standardtillstånd (25 grader, 1 bar) ungefär 55 mol/dm3. Men koncentrationen av en vätska eller fast ämne är ju mer eller mindre alltid likadan. Om du har en reaktion i vattenlösning där det förbrukas vatten så kommer koncentrationen av vattnet att vara ungefär likadan både före och efter reaktionen. Det betyder att koncentrationen av vatten kommer att vara mer eller mindre konstant 55 mol/dm3 och då kommer vattnets aktivitet att alltid vara ungefär:

a1·55mol/dm355mol/dm3=1a\approx 1\cdot \dfrac {55 mol/dm^3}{55 mol/dm^3}=1

Svara Avbryt
Close