11 svar
209 visningar
elha 19
Postad: 3 nov 2020

försökte lösa en uppgift men kunde inte

Jag måste deklarera en lista som kan ta emot boolvariabler  och visa i kod hur du kan spara värdet "false" i listan vi har deklarerat.

list < bool > mittlist = new list < bool > ( ) ;   här jag tror att jag deklarerat men de frågar efter en  lista som ta emot boolvariabler . Jag vet inte hur att deklarera och ge boolvariabler samtidigt .

 kanske med mittlist.Add( ) ??

Gällande sparandet av värdet , jag vet att vi sparar med Console.Readline men att spara i listan jag vet inte hur ska jag göra det .


 

Lindehaven 691 – Lärare
Postad: 3 nov 2020 Redigerad: 3 nov 2020

Om du kompilerar din kod märker du att klassen list inte finns (error CS0246). Klassen heter List.

Du kan initiera listan, d v s ge den dess initiala värden, med exempelvis new List<bool>() {false, true, false};

Ja, du kan använda metoden Add för att lägga till element i listan.

Det stämmer inte att man sparar med Console.Readline. Den metoden läser från konsollen (tangentbordet).

elha 19
Postad: 3 nov 2020

tack för ditt svar .

Men vad menar du med att klassen list finns inte . Jag har deklarerat en lista med uttrycket : list < bool >mitt list = new list <bool>()  , vilket  betyder att den reserverade platsen i dataminnet och är nu definierad , dvs , listan finns redan .

en variabel allmänt , finns om den är deklarerat även om det inte ges ett värde .  varför ska jag initiera då listan ?

och gällande värdet som du ger , jag förstår inte { false , true , false }  . Värdet ska vara alltså antigen false eller true . Förstår inte hur true och false samtidigt och förstår inte heller detta skrivsätt { false , true , false } .

Och gällande sparandet av värdet , jag vet att om man exempelvis skriver :

Console writeline (" ange ditt namn:  ");

string namn = Console.Readline () ;    här i andra raden  sparas namnet som användaren ska skriva ; 

 


 
 

Lindehaven 691 – Lärare
Postad: 3 nov 2020
elha skrev:

tack för ditt svar .

Men vad menar du med att klassen list finns inte . Jag har deklarerat en lista med uttrycket : list < bool >mitt list = new list <bool>()  , vilket  betyder att den reserverade platsen i dataminnet och är nu definierad , dvs , listan finns redan .

Min C#-kompilator accepterar inte list som klassnamn, gör din?

en variabel allmänt , finns om den är deklarerat även om det inte ges ett värde .  varför ska jag initiera då listan ?

Du skrev "jag vet inte hur att deklarera och ge boolvariabler samtidigt" vilket jag uppfattade som något du ville. Du behöver inte.

och gällande värdet som du ger , jag förstår inte { false , true , false }  . Värdet ska vara alltså antigen false eller true . Förstår inte hur true och false samtidigt och förstår inte heller detta skrivsätt { false , true , false } .

Jag gav dessa värden enbart som exempel. En lista består av noll, ett eller flera element. Mitt exempel gäller tre element med värdena false, true och false.

Och gällande sparandet av värdet , jag vet att om man exempelvis skriver :

Console writeline (" ange ditt namn:  ");

string namn = Console.Readline () ;    här i andra raden  sparas namnet som användaren ska skriva ; 

Det stämmer. Men det är inte Console.Readline som sparar värdet till variabeln utan det är tilldelningsoperatorn (=) som gör det.

elha 19
Postad: 3 nov 2020

Gällande deklaration , uppgifts instruktioner är 3  att deklarera och att ta emot variabeln och spara....osv

list <bool>mittlist = new list bool() ;   här finns deklaration , vilket betyder första instruktion är uppfylld

        ...............................................  ; // här i andra raden jag måste göra lista att den ta emot variabeln vilket som jag redan skrev vet inte hur att göra det . Men det är kanske med metoden  mittlist .Add ()  . Men fortfarande vet inte hur ska jag ge variabeln till listan . Det ser ut alltså listan uttrycket redan komplex i sitt skrivsätt och med en mottagning till variabeln , det kommer att se ut mer komplex och vet inte hur ska skrivsätt ska se ut . Alltså ska det ser ut  med variabeln så här  list <bool > mittlist = new bool list( string i )  ? eller så här list <bool > mittlist = new bool list( ) string i  ?

och frågan som kommer i mitt huvud är : vilka variabelstyp ska jag göra listan att ta ?

och en sak till , när du skrev { false , true , false }  dessa är värden initiering , men instruktion frågar efter att göra listan ta variabeln , dvs , det gäller om variabeln och inte värdet .

Lindehaven 691 – Lärare
Postad: 3 nov 2020
elha skrev:

Gällande deklaration , uppgifts instruktioner är 3  att deklarera och att ta emot variabeln och spara....osv

list <bool>mittlist = new list bool() ;   här finns deklaration , vilket betyder första instruktion är uppfylld

Det fungerar inte, läs mitt tidigare svar.

        ...............................................  ; // här i andra raden jag måste göra lista att den ta emot variabeln vilket som jag redan skrev vet inte hur att göra det . Men det är kanske med metoden  mittlist .Add ()  . Men fortfarande vet inte hur ska jag ge variabeln till listan . Det ser ut alltså listan uttrycket redan komplex i sitt skrivsätt och med en mottagning till variabeln , det kommer att se ut mer komplex och vet inte hur ska skrivsätt ska se ut . Alltså ska det ser ut  med variabeln så här  list <bool > mittlist = new bool list( string i )  ? eller så här list <bool > mittlist = new bool list( ) string i  ?

Förstår inte till fullo vad du skriver. Men, om du vill läsa in en sträng från tangentbordet, ändra datatypen till bool och sedan spara i din lista så kan du göra såhär: mittlist.Add(bool.Parse(Console.ReadLine()));

och frågan som kommer i mitt huvud är : vilka variabelstyp ska jag göra listan att ta ?

Du skrev i ditt första inlägg att du "måste deklarera en lista som kan ta emot boolvariabler". Så, datatypen bool är väl lämplig att använda i listan?

och en sak till , när du skrev { false , true , false }  dessa är värden initiering , men instruktion frågar efter att göra listan ta variabeln , dvs , det gäller om variabeln och inte värdet .

Läs mitt tidigare svar.

elha 19
Postad: 3 nov 2020 Redigerad: 3 nov 2020

Det ser ut att det finns misförståelse .  jag förståt eller förklarat  fel .

Jag ska dela uppgifts frågan för att underlätta förståelse :

först vi måste deklarera en lista ( som jag redan gjort , list<bool> mittlist = new list <bool>() ;

- därefter  vi måste göra denna lista att ta variabel : och här precis är min frågan , dvs , hur ska en lista av bool typvariabel ( som är redan en variabel )  ta en annan variabel . Om de frågar efter värdet , jag ska förstå det .   Men de frågar efter variabels och det är detta som jag förstår inte  .

om de frågar att göra lista ta värden  då ska jag skriva exempelvis  så här : list < bool> mittlist = new list <bool>() {false , false , false , true } ;

- och sista delen :  spara i koden värdet false , vilket jag vet inte hur ska jag göra det .

Lindehaven 691 – Lärare
Postad: 3 nov 2020

För att minska risken för missförstånd så vore det bra om du visar uppgiftsbeskrivningen.

elha skrev:

- därefter  vi måste göra denna lista att ta variabel : och här precis är min frågan , dvs , hur ska en lista av bool typvariabel ( som är redan en variabel )  ta en annan variabel . Om de frågar efter värdet , jag ska förstå det .   Men de frågar efter variabels och det är detta som jag förstår inte  .

Det är grundläggande att förstå innebörden av datatyper (klasser), variabler (objekt) och värden. Din lärare och kursbok förklarar säkert men här är min förkortade förklaring av detta:

En variabel har ett värde av en viss datatyp. De simplaste datatyperna gör att en variabel av den datatypen endast kan innehålla ett värde, till exempel kan datatypen int endast ha ett heltalsvärde:

    int a=0;

Det finns lite mer avancerade datatyper som gör att en variabel av den datatypen kan innehålla flera andra variabler och värden av olika datatyper, till exempel som i denna struct:

    struct Books {
        public string title;
        public string author;
        public string subject;
        public int book_id;
    };

List är också en avancerad datatyp, en så kallad klass, som också kan innehålla variabler och värden av olika datatyper.

- och sista delen :  spara i koden värdet false , vilket jag vet inte hur ska jag göra det .

Som jag skrev tidigare så kan du exempelvis göra så här:

    mittlist.Add(bool.Parse(Console.ReadLine()));

När denna kod körs så skriver man in ordet true eller ordet false på tangentbordet. Sedan omvandlas ordet från datatypen string till datatypen bool. Slutligen adderas värdet true eller värdet false till listan mittlist.

elha 19
Postad: 3 nov 2020

tack för ditt hjälp .

Jag fick detta felmeddelande :Error CS0246 The type or namespace name 'list<>' could not be found (are you missing a using directive or an assembly reference?) ConsoleApp7   , när jag försökte köra detta program  :

list<bool> mittlist = new list<bool>();
mittlist.Add(bool.Parse(Console.ReadLine()));

elha 19
Postad: 3 nov 2020

fick inget svar gällande denna uppgift .

elha skrev:

fick inget svar gällande denna uppgift .

elha, det står i Pluggakutens regler att du skall vänta åtminstone 24 timmar innan du bumpar din tråd. /moderator

Lindehaven 691 – Lärare
Postad: 3 nov 2020

elha, jag svarade på din fråga redan i mitt första svar i denna tråd. Det känns otacksamt att hjälpa dig när du inte läser de svar du får och inte försöker lösa problemet innan du ställer nästa fråga.

Svara Avbryt
Close