7 svar
130 visningar
Zeus är nöjd med hjälpen
Zeus 604
Postad: 19 okt 2017 20:32 Redigerad: 19 okt 2017 20:33

Detta med att räkna energikällor i procent

Hejsan alla!

Det är så här att jag behöver hjälp med antalen procent som de olika energikällorna står för. Detta är det jag vet, så tillför det andra. Och rätta mig om jag har fel. Ha i åtanke att jag går i åk 8, så inga alltför avancerade svar.

Hela jordens energibehov:

I detta inkluderas energikällor som tillför energi till allting d.v.s. växter, elproduktion och sånt. (Tror att det kallas för primärenergi.) Solen står för 99% av detta. Den återstående procenten domineras av fossila bränslen, på 80%. Vad kommer sedan?

Elproduktionens energibehov:

 

 

Världen:

Sverige: 

En bild från en sida som ett finskt företag har. Min lärare tog fram den. 

 

Tack på förhand.

Teraeagle 19759 – Moderator
Postad: 19 okt 2017 20:40

Om du vill beräkna hur många procent varje energikälla står för, så lägger du ihop alla TWh som finns i figuren. Sedan tar du antalet TWh för en viss energikälla och dividerar den med summan du räknade fram tidigare. Sedan multiplicerar du svaret med 100 för att få fram hur många procent det motsvarar. Om du har gjort rätt så ska antalet procent för alla energikällor summera till 100.

Man kan hävda att all energi förutom kärnkraften har sitt ursprung i solenergi. Även de fossila bränslena är ju bildade från alger och växter som tog upp solljus när de levde.

Zeus 604
Postad: 19 okt 2017 21:00 Redigerad: 19 okt 2017 21:01

Det vet jag, men tack ändå. Jag vill bara att någon ska se om det är rätt för olika källor säger olika, och jag kanske har missuppfattat vad diagrammen står för. Jag vill speciellt veta om det sista diagrammet gäller Sverige, då bilden kommer från ett elföretag i Finland.

Teraeagle 19759 – Moderator
Postad: 19 okt 2017 21:06

Tycker att världsdiagrammet ser fullt rimligt ut. Det andra diagrammet gäller för Finland, eftersom vi i Sverige har betydligt mindre fossilkraft och ungefär dubbelt så mycket vindkraft.

Zeus 604
Postad: 19 okt 2017 21:17 Redigerad: 19 okt 2017 21:36

En fråga: om jag ska få ut procenten som en viss energikälla står för, spelar det roll om det står  Mtoe eller TWh i diagrammet?

Teraeagle 19759 – Moderator
Postad: 19 okt 2017 21:20

Nej, det spelar ingen roll så länge allt du räknar med har samma enhet. Mtoe är ett annat sätt att mäta energi.

Zeus 604
Postad: 19 okt 2017 21:36 Redigerad: 19 okt 2017 21:37

Vad menas med förnybart här, när det redan är andra förnybara energikällor i diagrammet?

https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-internationellt/Energitillforseln/?graph=/1347/all/all/

Sedan undrar jag också vad som menas med "kraftvärme i industrin". Titta på detta diagram: https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Elproduktion/?graph=/12218/all/all/

Tack för din hjälp.

Teraeagle 19759 – Moderator
Postad: 19 okt 2017 21:49

Eftersom det bara verkar vara vattenkraft som är utbrutet, bör ”Förnybart” innehålla vind, sol, biobränsle och liknande. 

Kraftvärme i indstrin är troligen värme som skapas vid tillverkning av olika saker. Ett exempel kan vara eldning av svartlut i en sodapanna vid pappersframställning. Då kan man göra el och fjärrvärme av ångan som bildas.

Svara Avbryt
Close