3 svar
26 visningar
Dani163 522
Postad: 23 mar 15:49

Förstår inte formuleringen av denna fråga

Jag fastnar på formuleringen av denna uppgift. Om jag ska jämföra årtalen så utgår jag ifrån att det var mindre år 0 och mer år 1300, så har det ökat. Men i formuleringen "om man jämför 1300 med år 0" så ber dom ju mig gå åt andra hållet, jämföra det senare året med det tidigare. Tar man hänsyn till ordningen i formuleringen?

Exempelvis kan någon läsa det som att man ska undersöka utvecklingen mellan år 1300 och tiden för Kristus födelse, där Kristi födelse är basåret, utgångsåret. Men någon annan kan lösa det åt motsatta hållet.

Hur som helst, jag är inte säker på hur man ska räkna ut svaret här.

Jag skulle tänka att vi befinner oss nu vid år 1300. Hur har andelen al förändrats sedan Kristi födelse? 

Om vi vänder på det, ja jo, vi skulle kunna tolka frågan "Hur förändrades andelen al av träden på Råshult inäga om man jämför tiden för Kristi födelse med år 1300?" som omvänd, men jag tror att du krånglar till det i onödan. Jämför det som kommer först i texten (år 1300) med det som kommer sedan (Kristi födelse), dvs. (år 1300) – (Kristi födelse). :)

Dani163 522
Postad: 23 mar 16:17
Smutstvätt skrev:

Jag skulle tänka att vi befinner oss nu vid år 1300. Hur har andelen al förändrats sedan Kristi födelse? 

Om vi vänder på det, ja jo, vi skulle kunna tolka frågan "Hur förändrades andelen al av träden på Råshult inäga om man jämför tiden för Kristi födelse med år 1300?" som omvänd, men jag tror att du krånglar till det i onödan. Jämför det som kommer först i texten (år 1300) med det som kommer sedan (Kristi födelse), dvs. (år 1300) – (Kristi födelse). :)

Hur vet man hur mycket andel al av träden fanns på Råshult inäga under året 1300? Spelar det någon roll om det är 35% är det 37%? Svarsalternativen var nära varandra skulle det bli svårare att välja svarsalternativ A. Vilken metod använder du för att beräkna hur många procent i cirkeldiagrammet som utgörs av al?


Tillägg: 24 mar 2022 00:31

”Om svarsalternativen…” skulle det ha stått

Svarsalternativen är väl inte så nära varandra? Det skiljer femton procentenheter mellan dem. 🤔

Jag skulle nog göra som du gjort – vid Kristi födelse var andelen strax under en fjärdedel, och år 1300 var andelen strax under en tredjedel. Dvs. ungefär 30%-enheter - 20%-enheter, ≈ 10%-enheters ökning. :)

Svara Avbryt
Close