2 svar
82 visningar
Ellinor är nöjd med hjälpen
Ellinor 131
Postad: 10 okt 2021 22:20

Förstår inte hur jag ska lösa uppgiften: Blir lösningen sur eller basisk?

Uppgiften: Lösning av dinatriumvätefosfat i vatten. Blir den sur eller basisk? Ta hjälp av syra-och baskonstanterna i tabellen.

1: Skriv formeln för jonföreningens upplösning i vatten. Tag även fram ev. åskadarjoner

2: Skriv protolysformeln och dra slutsats om hur saltet bör reagera i "neutralt" vatten.

Mitt svar:

1: Na2HPO4 (s) + H2O2Na1+ + H2PO-4 + OH-  hur jag tänker: HPO4 har en baskonstant men ingen syrakonstant.

2: Jag förstår inte det här steget. Vad är det för skillnad på jonföreningens upplösning i vattnet och protolysformeln? Har jag inte redan tagit fram i steg 1 att lösningen blir basisk eftersom OH- bildas? Tack på förhand. =)

Teraeagle 18749 – Moderator
Postad: 11 okt 2021 09:40 Redigerad: 11 okt 2021 09:42

1) ska snarare vara:

Na2HPO4(s) --> 2Na+(aq) +HPO42-(aq)

Protolysformeln i 2) skrivs:

HPO42-(aq) + H2O(l) <--> PO43-(aq) + H3O+(aq)

Proto- kommer från proton och -lys betyder att något sönderdelas. Det man avser med "protolys" är alltså att en syra sönderdelas i en proton/vätejon och något annat (dess korresponderande bas, i fallet ovan en fosfatjon)

Baserat på protolysreaktionen kan man tro att en lösning av natriumvätefosfat blir sur, men vätefosfatjonen är en s.k. amfolyt som även kan ta upp vätejoner och fungera som bas:

HPO42-(aq) + H2O(l) <--> H2PO4-(aq) + OH-(aq)

Det som avgör ifall lösningen av saltet blir sur eller basisk är alltså styrkeförhållandet mellan vätefosfatjonens syra- och basegenskaper. Det kan du ta reda på genom att jämföra dess pKa-värde med dess pKb-värde. Om pKa-värdet är lägre än pKb-värdet så är ämnet en starkare syra än bas och då blir lösningen sur.

Ellinor 131
Postad: 11 okt 2021 12:39 Redigerad: 11 okt 2021 12:40

Tack så mycket för svaret. Då antar jag att lösningen blir basisk eftersom vätefosfats pKa-värde är mindre än dess pKb-värde.

Du räddade mig, har kemiprov om en timme

Svara Avbryt
Close